Dataintrång hos Infosolutions

2021-06-24

Den 18/6 fick Min Doktor kännedom om ett dataintrång som skett hos Infosolutions (LabPortalen) tidigare under veckan. Vi, liksom många andra vårdgivare, använder deras tjänster och har därmed viss patientdata i deras system. Min Doktor lämnade därför in en primäranmälan till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Arbetet med att definiera omfattningen av det inträffade hos InfoSolutions är nu klart och vi har blivit informerade om att utredningen slutgiltigt kan bekräfta att ingen av Min Doktors patientdata har lästs, spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.