Kvinnor mest stressade – sju varningssignaler att ta på allvar

2020-03-08

Unga kvinnor är den grupp i samhället som mår sämst psykiskt och är som är mest stressade. Långvarig stress kan leda till en rad både psykiska och fysiska hälsoproblem som depression, utmattningssyndrom, hjärtinfarkt och fibromyalgi. Min Doktors psykolog Malin Bygård listar sju varningssignaler på skadlig stress att ta på allvar.

Statistik från Försäkringskassan visar att antalet kvinnor som sjukskrivs för stressrelaterade sjukdomar har ökat betydligt sedan 2010. Likaså visar statistik från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät från 2018 att unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest stressade–35 procent av unga kvinnor i Sverige uppger att de känner sig stressade. Långvarig stress kan leda till psykisk ohälsa, och unga kvinnor är enligt enkäten också den grupp som främst är drabbad av nedsatt psykiskt välbefinnande.

–Att just unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp för stress och psykisk ohälsa kan ha flera olika förklaringar. Dels är det jämställdhetsfrågan och det faktum att kvinnor i större mån än män tar sig an en projektledarroll i hemmet och utför fler timmar obetalt hushållsarbete, vilket skapar mindre tid för återhämtning och vila. En annan förklaring kan vara att det finns en norm om att unga kvinnor ska vara högpresterande. Det kan handla om att känna en stor press i skolan eller på arbetet att prestera på topp, utan att i slutändan bli lika belönade vad gäller exempelvis lönesättning eller chefspositioner som sina manliga kollegor. Det här är exempel på strukturella problem som i längden kan bidra till psykisk ohälsa för just unga kvinnor säger Malin Bygård, psykolog hos Min Doktor.

Att vara stressad under en kort period är vanligt, men att vara stressad under en längre tid kan vara skadligt och leda till exempelvis hjärt-kärlsjukdom eller utmattningssyndrom. Därför är det viktigt att ta stressen på allvar och att bryta ett stressmönster tidigt för att minimera risken att få långvariga besvär. Min Doktors Psykolog Malin Bygård listar 7 varningssignaler för skadlig stress.

Sju varningssignaler att ta på allvar:

  1. Du sover för mycket eller för lite och känner dig allmänt trött.
  2. Du känner dig uppvarvad, irriterad, orolig och/eller nedstämd under en större del av din vakna tid.
  3. Din kropp reagerar på stressen med orolig mage, huvudvärk och värk.
  4. Du får sämre minne och koncentrationssvårigheter.
  5. Du kan känna dig trött, yr eller svag i dina muskler.
  6. Du tröstar dig med alkohol, tobak, droger eller fet och söt mat för att hantera stressen.
  7. Du isolerar dig och väljer bort sociala aktiviteter, vänner, nöjen och familj på grund av tidsbrist.

– Om du känner igen dig i en eller flera av varningssignalerna, i kombination med att du är oroad över din stressnivå, bör du fundera över din situation och vad du kan göra för att stressa mindre. Det finns hjälp att få. Du kan träffa en av Min Doktors psykologer för ett rådgivande samtal, där du tillsammans med psykologen kan diskutera lämplig väg framåt för dig, och huruvida du behöver professionell hjälp för att hantera din stress, säger Malin Bygård, psykolog hos Min Doktor.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.