Många är omedvetna om att de har högt blodtryck

2020-10-01

Högt blodtryck ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt, men också för njursjukdom och demenssjukdom. Att ha högt blodtryck är mycket vanligt, men tillståndet ger ibland inga symptom och många går därför omedvetet med ett högt tryck. Därför bjuder Min Doktor på kostnadsfri blodtrycksmätning på samtliga av våra 21 vård- och vaccinationsmottagningar under hela oktober månad.

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning, och nästan hälften av alla mellan 65-85 år, lider av högt blodtryck. Men eftersom många drabbade inte får några symptom är det många som inte vet om att de har ett högt blodtryck och får därför ingen behandling.

- Ett obehandlat högt blodtryck är en riskfaktor för flera allvarliga sjukdomar, men tillståndet går att behandla med blodtryckssänkande medicin. Även livsstilsförändringar som en bättre kosthållning, mer motion, mindre stress och att sluta röka eller snusa gör att du skapar bättre förutsättningar för att hålla nere blodtrycket. Samtidigt minskar du dessutom risken för att drabbas av andra allvarliga sjukdomar som går att koppla till en ohälsosam livsstil, säger Henrik Kangro, medicinsk chef hos Min Doktor.

Symptomen för högt blodtryck är trötthet och huvudvärk. Ofta är symptomen milda och ibland märks de inte av alls. Några vanliga riskfaktorer för högt blodtryck är ålder, ärftlighet, övervikt, för lite motion och rökning, men även stress.

- Att stress kan skapa många psykiska symptom känner nog de flesta till, men negativ stress kan också orsaka många fysiska symptom, bland annat högt blodtryck. Vissa riskfaktorer, som ålder och ärftlighet, går inte att påverka. Men stress är ett exempel på en riskfaktor som du själv kan påverka för att minska risken för att drabbas, säger Henrik Kangro, medicinsk chef hos Min Doktor.

Under oktober månad erbjuder Min Doktor kostnadsfri blodtrycksmätning på alla våra vård- och vaccinationsmottagningar runtom i Sverige. Vi har drop-in och håller öppet även kvällar och helger. Du kan också ta med dig en egen blodtrycksmätare och kontrollera att den visar rätt. Mottagningarna hittar du i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Västerås, Linköping, Umeå och Enköping.

Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp för covid-19 bör iaktta extra försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när du besöker någon av våra vård- och vaccinationsmottagningar.

Stressa mindre och må bättre: Min Doktors 5 tips för att hantera stress

  1. Ta fram ett anteckningsblock och skriv ner vilka situationer som stressar dig och hur du reagerar. Kartlägg på så sätt vilka situationer som stressar dig mest – kan du ändra några av situationerna, kanske till och med ta bort någon?
  2. Rita två kolumner i ditt anteckningsblock. Överskott och underskott – vad gör du för mycket av och vad gör du för lite av? Har du den balans du önskar mellan arbete, fritid, familj, vänner, och egentid? Gör en plan för vad du behöver förändra för att få balans.
  3. Svårt att säga nej? Öva i så fall på det – prova i en neutral situation och se vad som händer! Prova därefter i en situation som är mer “laddad” och där det känns svårare.
  4. Stressas inte över att du behöver stressa mindre! Det tar tid att förändra vanor!
  5. Om du upplever att du inte kan hantera stressen på egen hand finns det hjälp att få. Ofta blir psykologisk behandling, som kognitiv beteendeterapi, KBT, aktuell. Ibland behövs sjukskrivning och i vissa fall antidepressiva eller lugnande läkemedel. Kontakta Min Doktors psykologer eller läkare via Min Doktors app eller på mindoktor.se för att få hjälp att hantera stress.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.