Min Doktor covid-vaccinerar åt Region Skåne

2021-02-09

Vårdgivaren Min Doktor har blivit utvald av Region Skåne för att hjälpa till att vaccinera skåningarna mot Covid-19. Vaccinationerna kommer att utföras i Stadionmässans lokaler i Malmö så snart större leveranser av vaccin anländer senare under våren.

– Vi utför redan testning av pendlare till och från Danmark på uppdrag av Region Skåne och förra året genomförde vi omkring 200 000 vaccinationer mot andra sjukdomar, på Min Doktors fysiska mottagningar. Eftersom vi har kapacitet och erfarenhet känns det självklart att ställa upp, säger Olof Fredricson, affärsområdesansvarig för Min Doktor-klinikerna.

Ett avtal med Region Skåne innebär att Min Doktor ska erbjuda förbokad vaccinering av allmänheten i åldern 18–64 under en period om sex månader. Det är drygt 800 000 personer som ska vaccineras - hur många av dessa som kommer att vaccineras av Min Doktors specialutbildade sjuksköterskor beror bland annat på tillgång till vaccin.

Vaccinationerna kommer att utföras i Stadionmässans luftiga utställningslokaler i Malmö. De stora lokalerna anpassas för att minimera trängsel och går enkelt att nå med flera olika färdmedel.

– Förberedelserna är redan i full gång och vi sitter nu och skissar på det mest optimala flödet i lokalen. Vi har ett gott samarbete med såväl Region Skåne som med Stadionmässan och ser fram emot att kunna ge invånare i och runt Malmö sina vaccinationer här säger Olof Fredricson, affärsområdesansvarig för Min Doktor-klinikerna.

För mer information:

Presskontakt Min Doktor, 010-160 04 06

press@mindoktor.se

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.