Min Doktor dubbelt så stort som konkurrenten Kry

2017-08-01

Nyhetssajten Breakit uppmärksammade vår årsredovisning för 2016 med rubriken "Min Doktor dubbelt så stort som konkurrenten Kry" och den artikeln går att läsa här: http://www.breakit.se/artikel/8359/min-doktor-dubbelt-sa-stor-som-konkurrenten-kry och Dagens Medicins notis om detsamma här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/31/min-doktor-drar-ifran-kry/

Vi gläds åt att så många patienter väljer vår tjänst, som är mer avancerad än konkurrenternas och därför kostar mer att utveckla. Min Doktor har genomgående hög kvalitet i alla delar av verksamheten och det kräver en större organisation som både fortsätter finslipa och underhålla tjänsten. Eftersom vi baserar vår lösning på det smarta frågeformuläret och den icke simultana skriftliga kommunikationen mellan läkare och patient, och inte bara en videouppkoppling, sparar vi in på läkaren som resurs och på skattemedel då vi kan triagera patienter till andra instanser som 1177 eller fysisk vård när det krävs, redan innan våra läkare lagt någon tid på den typen av ärenden som inte lämpar sig för digital läkarvård.

Hos Min Doktor har läkarna alltid haft tillgång till diagnostik - provtagning, klinisk fysiologi och röntgen - som beslutsstöd för diagnos, och det betalar Min Doktor också för. Vi har ett starkt team som jobbar med att säkra den medicinska kvaliteten, stötta läkarna i deras arbete och ständigt förbättra användarvänlighet för både läkare och patient. Våra samarbeten med försäkringsbolag, privata och offentliga kunder är mycket värdefulla för att vi ska få insikt i hur Min Doktor bäst kommer till nytta som en del av det befintliga offentliga vårdutbudet. Samtidigt kräver det stora utvecklingsinsatser och det är en del av den stabila grund vi valt att bygga Min Doktor på men som alltså kostat lite mer än konkurrenternas lösningar. Nu ser vi också att de andra tar efter oss när SKL pekat ut just vår formulärlösning och provtagning som krav för att digitala vårdgivare ska få offentlig ersättning för den vård de ger. Så vi gläds åt att ha valt rätt väg att gå från början, och har det grundläggande arbetet gjort inför vår utlandslansering.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.