Min Doktor har lämnat in sin femte lex Maria-anmälan till IVO (uppdaterad med IVO-beslut)

2019-09-13

Min Doktor har lämnat in ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Ärendet rör en patient som under pågående behandling för psykiska besvär gjorde ett suicidförsök.

Bristfällig följsamhet mot riktlinjen hos den handläggande läkaren kan ha bidragit till händelsen. Min Doktor inför nu ett tydligare beslutsstöd för att underlätta läkarens bedömning av risk för suicid.

– Min Doktors tankar är i första hand med patienten och hans närstående och det är med lättnad vi kan konstatera att patienten utifrån omständigheterna klarade sig. Det här är en olycklig händelse. Vi uppdaterar och förtydligar nu våra riktlinjer för att se till att detta inte händer igen, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Min Doktor har sedan starten 2013 handlagt cirka 670 000 patientärenden. Detta är företagets 5:e lex Maria-anmälan. Min Doktors interna utredning har konstaterat att avvikelsen är en risk för allvarlig vårdskada och har därför rapporterat ärendet enligt lex Maria för fortsatt granskning.

– Min Doktor har tydliga arbetsmetoder, beslutsstöd, rutiner och kontroller för att kunna erbjuda en trygg vårdtjänst med hög patientsäkerhet. Därför kan vi också snabbt implementera nya rutiner som stärker patientsäkerheten när vi, våra patienter eller medarbetare uppmärksammar brister. Det gör inte händelser som redan hänt mindre beklagliga, men vi kan jobba effektivt för att förebygga nya avvikelser, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Uppdatering 11 oktober: Vi har fått beslut från IVO angående avvikelsen. IVO meddelar att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Det innebär att de är nöjda med hur vi utrett ärendet och vår åtgärdsplan för att minimera risken för att liknande risk uppstår igen.

För ytterligare information:

Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer, +46 10-16 00 406, Head of Corporate Communications press@mindoktor.se eller besök www.mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.