Min Doktors arbete med patientdatasäkerhet

2019-02-21

De senaste dagarna har datasäkerheten hos vårdgivare varit i medialt fokus. Min Doktor vill därför klargöra hur vi arbetar med patientdatasäkerhet.

Min Doktor är en registrerad vårdgivare och precis som vilken vårdcentral som helst är vi ålagda att följa dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation), Patientsäkerhetslagen (PSL) och Patientdatalagen (PDL). Våra patienters personuppgifter överförs och sparas krypterat.

Min Doktors tjänst är utvecklad av erfarna läkare tillsammans med världsledande kompetens inom digital teknik och säkerhet. Vi jobbar tillsammans med Sveriges största försäkringsbolag, som samtliga har kontrollerat och säkerhetsgranskat Min Doktor.

Säkerhets- och integritetsfrågor är mycket viktiga för oss på Min Doktor. Vi bedriver ett kontinuerligt säkerhetsarbete i all vår utveckling för att försäkra oss om att vår tjänst håller en hög teknisk säkerhetsstandard. Med jämna mellanrum har vi låtit oberoende säkerhetsexperter testa vår säkerhet.

En fördel med att vara en ny och digital vårdgivare är att vi inte sitter fast i gamla system och processer, utan vi kan välja det bästa inom mjukvara och säkerhet. Det som inte är tillräckligt bra har vi utvecklat själva. De medarbetare som arbetar med tjänstens IT-säkerhet är handplockade för sin kunskap och kompetens.

För mer information om Min Doktors arbete med patient- och datasäkerhet samt vår integritetspolicy:

https://www.mindoktor.se/policy/

https://www.mindoktor.se/faq/#patient-and-data-safety

För ytterligare information:

010 - 16 00 406, press@mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.