Svårt att få tid på vårdcentralen - då går patienterna till akuten.

2016-11-07

Var sjunde svensk (14 %) av respondenterna har under det senaste året besökt akuten för att de inte fick tid på vårdcentralen. Detta är vanligast i åldersgruppen 18-49 år och bland familjer med yngre barn. Att man drar sig för att söka vård för enklare besvär trots att man faktiskt oroar sig för dem är relativt vanligt, 4 av 10 svarar att de gör så, varav fler kvinnor än män. I fråga om vilka åtgärder man tycker är viktigast för att få en bättre sjukvård är spridningen stor. Det som flest upplever som viktig är: snabbare att få tid när man behöver det, att läkarna i högre grad följer upp hur behandlingen fungerar, fler läkare, möjlighet att söka specialistläkare direkt utan remiss och en fast vårdkontakt. Var tjugonde tycker att mer digital vård är en av de främsta åtgärderna för att uppnå en bättre sjukvård.

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-17 oktober 2016 har sammanlagt 505 intervjuer genomförts med kvinnor och män i åldersgruppen 18-69 år.

För ytterligare information:

Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer, +46 10-16 00 406, Head of Corporate Communications press@mindoktor.se eller besök www.mindoktor.se

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare. Min Doktor vill öka tillgången till snabb och säker läkarvård genom att använda ny teknik till att ge patienten större kontroll och läkaren en effektivare arbetsprocess. Läkarbesök enligt Min Doktors modell är kostnadseffektivt för både patient och samhälle.