Ökad andel långtidsverkande preventivmedel ska minska antalet oönskade graviditeter

2020-11-05


Preventivmedelsrådgivning är ett av de vanligare ärendena som handläggs i digitala vårdmöten idag. Trots att p-piller förskrivits i stor utsträckning till svenska kvinnor sedan det kom för 60 år sedan, har Sverige högst antal aborter i Norden, ca 36 000 årligen. Genom att höja kunskapen om långtidsverkande preventivmedel (hormonspiral, kopparspiral och p-stav) som alternativ till p-piller, vill nu Min Doktor bidra till färre oönskade graviditeter.

Kunskapen om långtidsverkande preventivmedel som spiral eller p-stav är ofta låg hos de kvinnor som kontaktar vården, trots att de innebär en kraftigt minskad risk för oönskade graviditeter - under 1 procent - medan p-piller är ett mindre säkert alternativ med högre risk för oönskade graviditeter. Särskilt yngre kvinnor har svårare med följsamheten, att komma ihåg att ta p-piller varje dag. I samband med att användandet av långtidsverkande preventivmedel ökar hos unga kvinnor, så minskar också antalet aborter i Sverige.

Min Doktor har nu vidareutvecklat sin digitala tjänst för att kunna hjälpa fler kvinnor att upptäcka långstidsverkande preventivmedel. Utöver att uppdatera de frågor som patienten besvarar skriftligt före själva konsultationen med barnmorskan, så har Min Doktors barnmorskor fortbildats och riktlinjerna för rådgivning skrivits om för att ge ett bättre och säkrare underlag till barnmorskan inför val av preventivmetod.

Henrik Kangro, medicinsk utvecklingschef på Min Doktor menar att kvinnan behöver få mer information för att kunna välja det som passar den situation hon befinner sig i livet.
-Hur viktigt är det att inte bli gravid just nu? är en nyckelfråga, baserat på svaret bör barnmorskan anpassa sin rådgivning och presentera lämpliga alternativ.
-Risken finns att p-pillerrecept annars förnyas år efter år utan att ifrågasätta om det fortfarande är det bästa för kvinnan, säger Henrik Kangro.

Det nationella målvärdet är att långtidsverkande preventivmedel ska utgöra ca 40 procent av alla förskrivna preventivmedel, enligt FARG, Arbets- och Referensgruppen för Familjeplanering inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Idag ligger den andelen på ca 19 procent.

Helena Kopp Kallner är Ordförande i FARG och hon är positiv till Min Doktors initiativ:
-Digitala tjänster kan ge en ökad tillgänglighet till preventivmedelsrådgivning men får inte innebära minskad tillgång till rådgivning av hög kvalitet.
-Digital vård måste också erbjuda möjlighet till förskrivning och insättning av långverkande metoder (spiral och p-stav) som har högre effektivitet och även högre nöjdhet än kortverkande metoder (p-piller, p-plåster och p-ring) men kräver ett fysiskt besök för insättning.
-Att digitala vårdgivare nu själva uppmärksammar att de måste erbjuda dessa metoder och kommer med egna riktlinjer som följer våra kvalitetsmål ser vi mycket positivt på, säger Helena Kopp Kallner.

Min Doktor samarbetar med life science-företaget Bayer Sverige för att utveckla informationen om preventivmetoder och kommer tillsammans utvärdera effekten av åtgärderna. Du kan läsa mer om samarbetet på mdinternational.se.

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.