Remissyttrande: Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

2017-02-24

Om Min Doktor

Jag grundade Min Doktor 2013. Som nyutexaminerad läkare med it-bakgrund blev jag förskräckt av resursslöseriet i vårdprocessen, med patienter på ena sidan som lägger tid på telefonköer, väntrum och fysiska läkarbesök och läkare på andra sidan som binds upp med en del faktiskt onödiga fysiska möten och administration, när hälften av åkommorna kan avhjälpas över nätet. Jag behöver inte länka till de otaliga rubriker som intygar vårdköer och ineffektivitet i svensk vård idag. Men låt mig också påminna om de globala utmaningar vi står inför med åldrande befolkning och ökande vårdbehov. Genom att kombinera ny och beprövad teknik med traditionell läkarkompetens lade jag grunden till det som kom att bli Sveriges första och största digitala vårdgivare, ett företag med hög integritet och som erbjuder god och tillgänglig vård på lika villkor för alla. Efter att först ha föreslagit min offentliga arbetsgivare förändringar i IT-system utan att få gensvar, valde jag att gå vidare själv och startade ett företag.

65 000 patientärenden sedan 2013

Från start och fram till och med skrivande stund i februari 2017 har våra läkare hanterat 65 000 patientärenden, allt från halsfluss och urinvägsinfektion till eksem och psykisk ohälsa. Vi remitterar patienter för provtagning och skriver ut recept när behandling är nödvändig. Våra 35 läkare representerar 18 olika specialistområden. Eftersom vi utvecklat en tjänst som effektiviserar processen för både patient och läkare, kan läkaren sitta var som helst i landet och jobba, uteslutande i sin mobiltelefon.

Vårt huvudkontor ligger i Malmö och där har vi för närvarande 70 anställda - chefläkare, utvecklare, designers, it-säkerhetsexperter, kundsupport och allt som behövs för att bygga och växa ett företag som tror att kvalitet är den enda vägen framåt när man inför nya digitala arbetssätt i vården.

Våra patienter upplever att de sparar tid och ”känner sig sedda och hörda” då de själva får tänka igenom sina svar, skriva vad de tycker är viktigt för läkaren att känna till och ställa frågor till läkaren under hela sjukdomsperioden, utan stress. Våra läkare kan hjälpa långt många fler patienter på samma arbetstid, eftersom kommunikationen sker asynkront och den större delen av administrationen läggs över på patienten och tekniken bakom vår plattform.

Vi leder arbetet med att öppna upp för e-hälsa inom den offentliga vårdapparaten och myndigheter. Efter att framgångsrikt ha utvecklat och etablerat vår läkartjänst hos svenska patienter i samarbete med försäkringsbolag, vårdcentraler och landsting, är det nu dags för oss att nå ut i omvärlden och göra vården mer tillgänglig i fler länder. Vi har haft förmånen att kunna knyta till oss starka och långsiktiga finansiärer som gör det möjligt att bygga ett tillväxtföretag baserad på en massiv utvecklingsinsats, utan vinst i sikte de första åren.

**Del av lösningen på framtidens utmaningar **

Sjukvårdens utmaningar kan inte lösas utan innovation och digitaliseringen spelar en nyckelroll. Innovation i sjukvårdssektorn kräver tillgång till riskkapital och en erfaren styrelse. Riskkapital är just risk som avser löna sig genom avkastning, och med den typen av pengar kan nya idéer som min egen få en reell chans att utvecklas och dessutom i ett tempo som möjliggör internationell konkurrens.

I ett Sverige där Vinnova, Tillväxtverket och varenda inkubator uppmanar entreprenörer och innovatörer att satsa på att bygga snabbväxare inom e-hälsa, ett land där flera rapporter visar att tillväxtföretag är de som faktiskt bidrar med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt till skillnad från de gamla industrijättarna som minskar i omfång, är det fullständigt galet att från andra hållet försöka dra undan mattan för de här företagens möjlighet till tillväxt. För det är precis vad det här förslaget skulle göra - med resultatet att inte bara den nationella e-hälsovisionen går om intet, samhällsekonomin skulle också försämras markant och vad som kanske är allra viktigast, många av de innovativa lösningarna på samhällsproblemen till exempel inom vården, skulle inte komma svenskar till nytta. Svensk offentlig verksamhet är dessutom en otroligt viktig första referenskund för ett uppstartsbolag som vill växa vidare även utomlands.

Avslutningsvis

Om förslaget om vinsttak implementeras får avsändaren ta ansvar för en kraftigt försämrad vårdapparat under lång tid framöver och en massflykt av innovativa företag vars arbetstillfällen, lösningar och skatter, aktivt fråntas svenska medborgare. För att inte tala om de idéer som aldrig kommer att ens prövas, på grund av den extra uppförsbacke som förslaget skulle innebära när en entreprenör måste överbrygga tex genom en utlandsflytt i tidigt skede, när det redan är tillräckligt svårt att bygga nya företag. Ska Sverige urholkas på innovativ högutbildad kompetens? Möjligheten att få riskkapital för innovationer kräver en avkastning som motsvarar risken!

Min Doktors lösning innebär ökad tillgänglighet till svensk läkarvård till en lägre produktionskostnad än traditionella läkarbesök. Patienter får ökad tillgång och vårdcentraler och akutmottagningar avlastas från de besvär som lämpar sig för digital vård och får mer tid över till kroniska sjukdomar och andra som behöver eller vill ha en kontinuerlig läkarkontakt. Patienter som av olika anledningar drar sig för att söka vård - det kan vara sociala handikapp, generande besvär som de inte vill gå till sin husläkare med, de kan ha svårt att ta ledigt från jobbet, uppleva besvär natten före en resa eller helt enkelt inte får tid på en överbelastad vårdcentral - har genom digitala vårdmöten en möjlighet att få vård i tid innan en åkomma får chans att utvecklas ytterligare, med lidande och kostnader som följd.

Vad förslaget rent ekonomiskt skulle innebära för Min Doktor, kan beskrivas i förlorade arbetstillfällen och röda siffror. Vad förslaget skulle innebära för patienterna och samhället i stort, kan inte räknas i pengar.

Förslaget skulle alltså få långtgående konsekvenser för Min Doktor och de människor som på olika sätt har nytta av vår verksamhet idag och imorgon. Utredningen visar att avsändaren inte har en susning om vad vinstreglering skulle leda till i det stora hela. Satsa istället på kvalitetsuppföljning och ställ krav på resultat! Förenkla möjligheterna för upphandlande instanser att välja rätt lösningar och att välja bort det som inte visar sig fungera. Lever man inte upp till sitt löfte som leverantör ska man heller inte kunna fortsätta ta betalt.

Det finns många olika sätt att se till att få så mycket ”bang for the buck” som möjligt, dvs valuta för skattepengarna, och den här utredningen och dess förslag är definitivt inte ett av dem. Utvecklingen av den svenska välfärden kräver att samhället uppmuntrar till nya modiga företag och att dessa attraherar skickliga medarbetare som vill göra skillnad i världen.

Det finns bara skäl att avstyrka förslaget å det bestämdaste. Vinstreglering är inte en framkomlig väg för varken samhällsekonomi eller välfärd.

/Magnus Nyhlén, läkare och grundare av Min Doktor

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.