Större vårdutbud i Malmö – Min Doktor öppnar sin första skånska drop-in mottagning

2019-10-08

Torsdagen den 10 oktober öppnar den första skånska Min Doktor Kliniken på Maxi ICA Stormarknad i Toftanäs i Malmö. Mottagningen kommer att erbjuda patienter möjlighet att göra drop in-besök för vardagliga hälsobesvär, hälsokontroller samt vaccinationer, ett av patienterna efterfrågat komplement till de skånska vårdcentralerna.

– Vi är stolta över att vi med vår etablering kan erbjuda invånarna i Malmö en mer tillgänglig vård. Tanken är att våra kliniker ska komplettera den digitala vård som vi erbjuder och samtidigt bidra till att korta köerna till den traditionella vården, säger Olof Fredricson, ansvarig för Min Doktors fysiska mottagningar.

Satsningen på fysiska vårdmottagningar är ett resultat av att Apotek Hjärtat och ICA-Gruppen gick in som delägare i Min Doktor under hösten 2018. De då åtta Minutklinikerna ingick i affären och har under våren bytt namn till Min Doktor och blivit fler. Det finns planer för lansering av ytterligare femton till tjugo mottagningar årligen under kommande år och bara nu under hösten öppnar Min Doktor ytterligare tre mottagningar i Skåne.

– I och med den här mottagningen kommer ännu fler människor få tillgång till Min Doktors generösa tillgänglighet med drop-in och öppethållande även kvällar och helger. Sjuksköterskorna på våra kliniker är också ett viktigt komplement till vår digitala tjänst och kan bistå med exempelvis provtagningar och enklare undersökningar, säger Olof Fredricson.

– Det är fantastiskt roligt att i dag slå upp dörrarna till den allra första skånska Min Doktor mottagningen eftersom företaget Min Doktor grundades av en läkare i Lund 2013. Idag har vi drygt 300 medarbetare runtom i landet och vårt huvudkontor ligger förstås i Malmö, säger Olof Fredricson.

Genom öppnandet av fysiska mottagningar hoppas Min Doktor kunna effektivisera en större del av vårdkedjan. Den digitala tjänsten gör det möjligt för vårdprofessionella att fokusera mer på patienterna och mindre på administration. Samtidigt innebär mottagningarna större möjligheter för Min Doktor att arbeta med prevention, något som Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef för Min Doktor, på sikt tror kan bidra till resursbesparingar för svensk hälso- och sjukvård.

– Tidig upptäckt av sjukdomstillstånd är viktigt ur ett patientperspektiv. Det innebär även minskade behandlingskostnader för samhället. Bäst av allt är naturligtvis att förhindra att sjukdomar överhuvudtaget uppstår. Det gör vi bland annat genom att erbjuda vaccinering mot säsongsinfluensa och pneumokocker nu inför höst och vinter, säger Carina Nordqvist Falk.

Under hösten kommer ytterligare tre Min Doktor Kliniker öppna i Skåne.

För mer information:

Presstjänst Min Doktor
Tel: 010 160 04 06
E-post: press@mindoktor.se
Web: www.mindoktor.se/kliniken/

För ytterligare information:

Presskontakt Min Doktor
+46 10-16 00 406
press@mindoktor.se

Min Doktor är ledande inom svensk sjukvård och utvecklar både digitala och fysiska vårdmöten av hög kvalitet. Genom att använda ny teknik ökar patientens delaktighet och såväl effektivitet som patientsäkerhet i vårdprocessen. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.