Ta kontroll över din astma

Vi hjälper dig som redan har en astmadiagnos att upprätthålla din behandling, med målet att du ska kunna leva ett liv utan astmasymptom. Du får hjälp av läkare och sjuksköterska med digital egenvård hemifrån.

Observera att vi inte kan behandla dig som har sjukdomen KOL, står på höga doser kortison eller saknar astmadiagnos.

Så går det till

1. Logga in och sök vård för astma

Du får besvara frågor om din astma och din hälsa i övrigt, och sedan göra ett digitalt besök hos en av våra läkare för en första bedömning.

2. Få en individuell behandlingsplan

Vi skickar en lungfunktionsmätare hem till dig. När du fått den gör du ett digitalt återbesök hos oss för att få din individuella behandlingsplan.

3. Testa din astma regelbundet

Med AsthmaTuners app och lungfunktionsmätare testar du din astma minst en gång i veckan och får information om hur du ska behandla din astma just nu.

4. Träffa din läkare vid behov

Gör uppföljningsbesök med din läkare hos Min Doktor när du känner att det behövs. Läkaren kan se resultaten från alla tester du gjort med mätaren.

Vill du veta mer?