Two People Using Asthma Tuner In Couch

Ta kontroll över din astma

Är du orolig över att du har astma? Vi utreder och ställer diagnos.

Har du eller ditt barn redan en astmadiagnos? Vi hjälper er med behandlingen och att minimera astmasymptomen.

Vi är med varje steg på vägen. Hos oss får du en individuell behandlingsplan, återkommande uppföljning och hjälp med receptförnyelse av dina astmamediciner.

Ta kontroll över din astma redan idag.

Sök vård för astma, vuxenSök vård för astma, barn

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Så går det till

1. Logga in och sök vård för astma

Du får besvara frågor om dina astmabesvär och din hälsa i övrigt och gör sedan ett digitalt besök hos en av våra läkare för en första bedömning.

2. Få en individuell behandlingsplan

Vi skickar kostnadsfritt en spirometer (lungfunktionsmätare) hem till dig. När du fått den gör du ett digitalt återbesök hos oss för att få din individuella behandlingsplan.

3. Testa din astma regelbundet

Med spirometern och AsthmaTuners app testar du din astma minst en gång i veckan och får information om hur astman ska behandlas för tillfället.

4. Träffa din läkare vid behov

Gör uppföljningsbesök hos din läkare på Min Doktor när du känner att det behövs. Läkaren kan se resultaten från alla tester som du gjort med spirometern.

Two People Using AsthmaTuner Outside On A Dock

Vill du veta mer?