Vad kan vi hjälpa dig med?

Nedan ser du vad vi kan hjälpa dig med digitalt. Ett digitalt besök är kostnadsfritt för dig som patient. För vårt fysiska utbud, se våra vård- och vaccinmottagningar.

Många har nyligen fått hjälp med:

Vid svår sjukdom eller olycka, ring 112 eller vänd dig till närmaste akutmottagning.