Vuxen

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vid svår sjukdom eller olycka, ring 112 eller vänd dig till närmaste akutmottagning.