Vi välkomnar dina synpunkter och klagomål

Vi jobbar ständigt med att granska och förbättra vår verksamhet. Trots detta händer det ibland att missnöje och problem uppstår, och då vill vi göra vårt allra bästa för att reda ut problemet och förstå varför det uppstod.

För oss är det mycket viktigt att få ta del av våra patienters synpunkter och klagomål. Det ger oss möjlighet att lära av våra misstag och därmed förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter och klagomål på vården som Min Doktor tillhandahåller finns det flera sätt att framföra dessa, både som patient och som närstående.

Vänd dig direkt till oss

Du är välkommen att vända dig direkt till oss i första hand. Min Doktor utreder alla inkomna synpunkter och klagomål och kommer att återkoppla till dig.

Kontakta oss

Vänd dig till patientnämnden i ditt landsting

I varje landsting finns en patientnämnd som tar emot frågor, synpunkter och klagomål. Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården, som kan ge dig hjälp och stöd om du anser att dina synpunkter och klagomål till oss inte hanterats på ett bra sätt eller om du av annan anledning behöver råd kring problemet som uppstått.

Patientnämndens uppgift är dock inte att avgöra om det begåtts något fel eller inte. Det är ansvarig för den aktuella verksamheten som gör en bedömning av detta.

Du hittar din patientnämnd genom att söka på ditt landstings eller din regions webbsida. Om du inte hittar, kontakta oss så hjälper vi dig.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg tar från och med 20180101 inte emot klagomål i första hand. Du ska alltid först anmäla ett klagomål till Min Doktor. Vill du efter det ändå gå vidare med ditt klagomål till IVO gör du det här.

Min Doktor erbjuder vård för hela Sverige. Offentligt finansierad vård erbjuds i samarbete med Wetterhälsan, som ingår i vårdvalet Jönköpings län. © 2018 MD International AB.