Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar det du söker vänligen kontakta vår support.

Avgifter, priser och betalning

Hur mycket kostar ett besök?

Du kan besöka oss online, på vaccinationsmottagning samt på vårdcentral.

För information om vad ett besök eller återbesök kostar, se avgifter och priser.


Vad kostar det att vaccinera sig?

För information om vad det kostar att vaccinera sig på våra mottagningar, se vår prislista för vaccinationer.


Gäller högkostnadsskyddet för läkemedel?

Ja. När du får ett läkemedel utskrivet av Min Doktor gäller samma regler för högkostnadsskydd för läkemedel som när du går till din vanliga vårdcentral. På apoteket kan du få detaljerad information om regelverket. (Detta ska inte förväxlas med högkostnadsskyddet för sjukvård.)


Varför måste jag betala patientavgift?

Min Doktor följer reglerna för patientavgifter. Det innebär att du betalar patientavgift för vårdärenden som ersätts av regionen. Patientavgiften är densamma för besök och återbesök.

För mer information, se avgifter och priser.


Kan jag använda mitt frikort?

Ja, ditt besök är kostnadsfritt om du har frikort.

Många av Sveriges regioner använder tjänsten eFrikort för hantering av elektroniska frikort (så kallade e-frikort). Om du har frikort och bor i en region som använder eFrikort, hämtas därför dina kortuppgifter automatiskt när du skickar in ditt vårdärende till Min Doktor.

Om din region inte använder eFrikort, kan du fylla i dina kortuppgifter manuellt istället.

Om du har frågor, kontakta vår support.


När jag skickade in mitt ärende till Min Doktor stod det att jag skulle betala 100 kr, men nu står det att ärendet är kostnadsfritt. Vad beror det på?

Det beror på vilken vårdpersonal som har hand om ditt ärende. Om du till exempel behöver hjälp från annan vårdpersonal än läkare eller psykolog, kan kostnaden för ditt besök ändras. För mer information, se avgifter och priser.


När får jag min faktura?

Fakturan genereras inom ett dygn efter att ditt ärende har avslutats.


Hur får jag min faktura? Var hittar jag den?

Fakturan finns i ditt ärende efter att det har avslutats. Du får ett mejl och en notis från Min Doktors app när fakturan finns tillgänglig.

Fakturan skickas också direkt till dig från vår faktureringstjänst Billogram. Om du har bekräftat din mejladress, skickas fakturan dit, annars skickas den till din postadress.


Hur betalar jag min faktura?

Du kan betala fakturan med Swish, via direktöverföring från din bank (med Mobilt BankID) eller som en vanlig faktura med OCR-nummer.


Hur får jag ett kvitto på mitt besök hos Min Doktor?

Om du har besökt vår digitala tjänst, räknas din faktura som kvitto på besöket. Om ditt personnummer behöver finnas med på fakturan, kontakta vår support.

Alla fakturor för dina besök i den digitala tjänsten finns samlade hos Billogram. På varje faktura framgår det om den är betald eller ej. Om du behöver en kopia på en faktura, kan du spara den som en PDF-fil.

Om du besöker en av våra fysiska mottagningar, betalar du och får ett kvitto direkt på plats. Om ditt personnummer behöver finnas med på kvittot, kan vi ordna det i samband med betalningen.


Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Om din faktura inte betalas i tid, tillkommer påminnelseavgifter. Efter en tid går ärendet vidare till inkasso och du får då hem ett inkassokrav.

Om du har frågor gällande en faktura som har gått till inkasso, kontakta inkassobolaget Gothia direkt. Kontaktuppgifter och ärendenummer finns på inkassokravet.

Allmänt om att söka vård hos oss

Måste jag vara listad hos Min Doktor för att söka vård hos er?

Nej, det behöver du inte. Du kan söka vård hos oss utan att vara listad hos Min Doktor.

Om du däremot skulle vilja lista dig hos Min Doktor, är du välkommen att lista dig på vår vårdcentral i Nyköping.


Hur kan ni ställa diagnos utan att träffa mig?

När du startar ett digitalt besök hos Min Doktor får du först besvara ett par frågor om ditt besvär. I vissa fall ber vi dig också bifoga en bild eller ett filmklipp.

Därefter får du chatta med vår vårdpersonal. Om det visar sig att du till exempel behöver ta prover för att vi ska kunna ställa en säker diagnos, får du en remiss till valfri provtagningsenhet, som sedan skickar provresultatet till Min Doktor.

Utifrån dina svar på de inledande frågorna, diskussionen i chatten och eventuella provresultat, kan vi sedan ställa en diagnos.

Vår vårdpersonal har lång erfarenhet och många arbetar på sjukhus och vårdcentraler när de inte hjälper patienter via Min Doktor. De besked som du får hos oss är därmed lika säkra som de du får på din vårdcentral. Skillnaden är att hos Min Doktor får du vård direkt i mobilen och slipper boka tid, vänta i telefonkö och sitta i väntrum.

Alla typer av besvär lämpar sig dock inte för digital vård. Ta därför gärna en titt på vad vi kan hjälpa till med.


Vilka typer av besvär och sjukdomar kan ni hjälpa mig med?


Vad händer om ni inte kan hjälpa mig med mitt besvär?

När du startar ett digitalt besök hos Min Doktor gör vår vårdpersonal alltid en bedömning av ditt besvär och vilken behandling som är lämplig.

Om bedömningen är att det gynnar den fortsatta behandlingen av ditt besvär, får du en remiss till lämplig vårdgivare alternativt råd och hjälp med vart du ska vända dig.


Kan jag välja vem som ska ta hand om mig?

Nej. Vi prioriterar att du snabbt ska komma i kontakt med vården, och därför får du träffa den person i rätt yrkeskategori (läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, barnmorska, sexolog, sjuksköterska) som kan ta emot dig med kortast möjliga dröjsmål.

Om du däremot behöver göra ett återbesök, ser vi till att du får träffa samma person som vid ditt förra besök.


Hur gör jag om jag behöver ta prover?

Det kan hända att du behöver ta prover av något slag. Så här går provtagningen till:

 1. Du får en remiss för provtagning från din läkare på Min Doktor.

 2. Du genomför provtagningen på valfri provtagningsenhet.

 3. Ditt provresultat skickas till Min Doktor.

 4. Vid ett återbesök hos din läkare går ni igenom provresultatet och bestämmer hur ni ska gå vidare.


Hur gör jag om jag inte hittar en provtagningsenhet nära mig?

Om du befinner dig långt från närmaste provtagningsenhet, kontakta oss.


Hur gör jag om jag behöver mäta mitt blodtryck?

Min Doktor samarbetar med Apotek Hjärtat och erbjuder där kostnadsfri mätning av blodtryck för våra patienter. Du får ett mejl med en streckkod som du visar upp för personalen på apoteket. Det går också bra att mäta blodtrycket hemma, om du har tillgång till en blodtrycksmätare, eller på din vårdcentral.


Skriver ni remisser?

Läkaren avgör om remiss till annan vårdinstans är aktuell, och i så fall vilken typ av remiss.

Vid behov kan du också bli remitterad inom Min Doktor, till exempel från läkare till fysioterapeut/sjukgymnast eller tvärtom.


Kan jag boka en tid för fysisk undersökning via er?

Du kan boka tid för fysisk undersökning på vår vårdcentral.

Du kan också boka tid på vissa av våra vaccinationsmottagningar – se din närmaste mottagning för information om utbud, öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning. Mottagningarna bemannas av erfarna sjuksköterskor.

Om du använder vår digitala tjänst, kan våra läkare remittera dig för provtagning/röntgen eller remittera dig vidare till annan vårdnivå.


Är det någon skillnad på fysioterapi och sjukgymnastik?

Nej. Sedan 2014 är fysioterapi den nya benämningen för sjukgymnastik. Om det står fysioterapeut eller sjukgymnast i yrkeslegitimationen beror på när legitimationen utfärdats, och om man valt att uppdatera sin legitimation efter namnbytet. Båda titlarna är skyddade yrkestitlar, och du kan vara trygg med att kompetensen är densamma oavsett titel.


Jag är under 16 år. Kan jag logga in med mitt BankID?

Nej. Du som är under 16 år behöver söka vård tillsammans med din vårdnadshavare som loggar in med sitt BankID.


Jag har fyllt 16 år. Hur fungerar Min Doktor för mig – behöver jag eget BankID?

Ja, du som fyllt 16 år behöver eget BankID för att logga in och söka vård.


Hur gör jag om jag behöver kontakta personen som behandlat mig igen?

Vid ett återbesök får du i de flesta fall träffa samma person som behandlat dig tidigare. Se Hur fungerar ett återbesök? för information om hur du startar ett sådant besök.


Hur fungerar ett återbesök?

Vid ett återbesök får du i de flesta fall träffa samma person som behandlat dig tidigare.

Du kan bli erbjuden att komma på ett planerat eller frivilligt återbesök av vår vårdpersonal. Besöket kan göras när som helst under den angivna tidsperioden. Inför återbesöket får du besvara ett par frågor samt se till att din hälsoprofil fortfarande stämmer.

Du kan också starta ett återbesök själv genom att söka vård på nytt för samma besvär inom 30 dagar efter att ditt besök avslutades.

Patientavgiften för ett återbesök är samma som för ett besök.

För ärenden som är kopplade till en privat vårdförsäkring eller som gäller receptförnyelse, klamydia eller provtagning för könssjukdomar, erbjuder vi inte återbesök. I de fallen kan du istället kostnadsfritt återkomma direkt i ärendet inom 4 dagar efter att det avslutades.


Kan ni sjukskriva mig?

Min Doktors läkare kan skriva sjukintyg i de fall då det inte krävs en fysisk undersökning för att bedöma dina besvär och din arbetsförmåga. Det är alltid, utan undantag, läkaren som avgör om det finns anledning till sjukskrivning.

Våra läkare sjukskriver som regel inte för en längre period än 14 dagar. Vi har inte möjlighet att förlänga en pågående sjukskrivning, utan hänvisar dig då till din ordinarie läkare. Du kan inte heller få ett sjukintyg som gäller bakåt i tiden, utan endast från den dag du sökt vård hos oss.


Kan jag få ett intyg om sjukdom?

Det är din läkare som avgör om det finns medicinsk grund för att skriva ett intyg. Om så är fallet, kan vi utfärda ett intyg om att du har sökt vård hos Min Doktor.

Observera dock att intyget inte vidarebefordras till Försäkringskassan, Transportstyrelsen eller 1177 med automatik – du behöver själv skriva ut och skicka det till mottagaren.


Kan jag använda Min Doktor från utlandet?

Du kan få hjälp med bedömning och rådgivning, men tyvärr inte med läkemedel eller provtagning.


Vad gör jag om jag inte kan skriva ut min remiss?

Om du inte har möjlighet att skriva ut din remiss, kontakta oss.


Hur fungerar ett videosamtal?

I vissa fall behövs ett videosamtal för att läkaren ska kunna ställa diagnos. Din läkare och du kommer i så fall tillsammans överens om en lämplig tidpunkt för detta.

Det enklaste sättet att genomföra videosamtalet är via Min Doktors app, vilken kan laddas ner via App Store eller Google Play.

Om du inte använder appen, behöver du en mobil, surfplatta eller dator med kamera och mikrofon, och Chrome, Safari eller Firefox som webbläsare. Vi kan i nuläget inte erbjuda videosamtal via Edge (Windows).

Om du får problem med videosamtalet, kan du prova att starta om samtalet. Om detta inte hjälper, starta om din webbläsare. Behöver du hjälp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Att söka fysisk vård hos Min Doktor

Kan jag få recept på Min Doktors vaccinationsmottagningar?

Nej, det går inte att få recept på våra vaccinationsmottagningar. Besök vår vårdcentral eller använd vår digitala tjänst istället.


Tar ni emot barn på vaccinationsmottagningarna?

Ja, vi tar emot barn över 2 år för sjukvårdsärenden. Vaccin ges från 9 månader och uppåt, beroende på vilken sorts vaccin det gäller.


Vad kostar det att besöka Min Doktors vaccinationsmottagningar?

Priset beror på vad du behöver hjälp med – vaccination eller vårdbesök hos sjuksköterska. För mer information, se avgifter och priser.


Kan jag besöka er om jag är folkbokförd i en annan stad?

Absolut, det räcker att du har med dig giltig legitimation.


Kan jag betala med kontanter hos er?

Nej, vi tar endast emot betalning via kort och Swish.


Hur bokar respektive avbokar jag besök på era mottagningar?

Du kan boka tid för besök på de flesta av Min Doktors vaccinationsmottagningar – se respektive mottagning för information om de erbjuder tidsbokning.

För att boka ett besök, gå till mottagningens sida och välj Boka tid. Logga sedan in och välj en tid som passar.

För att avboka ett besök, gå till Avboka tid. Ange sedan din avbokningskod och välj Avboka. Du hittar avbokningskoden i bokningsbekräftelsen som du fick via mejl när du bokade besöket.


Hur bokar jag besök på era mottagningar, om jag inte har svenskt BankID eller personnummer?

Om du saknar svenskt BankID, kontakta vår support för att boka ett besök.

Om du inte har svenskt personnummer, går det dessvärre inte att boka tid för besök. Du kan dock besöka de flesta av Min Doktors vaccinationsmottagningar på drop-in istället – se respektive mottagning för information om de erbjuder drop-in.


Jag ska åka utomlands och behöver veta vilka vacciner som behövs. Kan jag komma till er och få information om detta?

Ja, när du besöker någon av våra vaccinationsmottagningar kan du få råd om vilka vacciner som är relevanta för dig utifrån ditt resmål.


Mitt recept på p-piller är slut. Kan jag förnya det på era vaccinationsmottagningar?

Nej, det går inte att förnya recept på p-piller på våra vaccinationsmottagningar. Använd vår digitala tjänst istället.


Hur hanterar och transporterar ni vaccin?

Vi har gedigna rutiner och riktlinjer för hur vi ska hantera, transportera och förvara vaccin, samt hur vi utför vaccinationer. På våra mottagningar träffar du legitimerad och kunnig personal som kontinuerligt får vidareutbildningar inom vaccinologi och läkemedelshantering. Du kan läsa mer här.


Hur hittar jag mitt vaccinationskort?

Du hittar ditt digitala vaccinationskort i Min Doktors app under Mitt konto > Vaccinationskort. För att hitta ditt barns kort, välj Mitt konto, gå till barnets namn i menyn och välj sedan Vaccinationskort.

Vaccinationskortet visar vilka vaccinationer du gjort hos oss och påminner dig när det är dags för nya doser. Du kan också lägga till vaccinationer som du gjort på annat håll, så att allt blir samlat på ett ställe.

Du kan läsa mer om vaccinationskortet i artikeln Samla din vaccinationshistorik hos oss.

Barnmorskebesök och preventivmedel

Vilka sorters preventivmedel kan ni hjälpa mig med?

Vi kan hjälpa till med p-piller, minipiller, p-ring, p-plåster, p-stav, p-spruta och hormonspiral. I vissa fall kan det dock finnas medicinska hinder för att få ett visst preventivmedel utskrivet. Våra barnmorskor hjälper dig att hitta rätt.


För hur lång tid kan jag få preventivmedel utskrivna?

Om inga medicinska hinder finns, kan vi skriva ut preventivmedel för maximalt 1 år åt gången.


Hur gör jag om jag behöver mäta mitt blodtryck?

Min Doktor samarbetar med Apotek Hjärtat för kostnadsfri mätning av blodtryck för våra patienter. Du får ett mejl med en streckkod som du visar upp för personalen på apoteket. Det går också bra att mäta blodtrycket hemma, om du har tillgång till en blodtrycksmätare, eller på din vårdcentral.


Kan jag boka en tid för gynekologisk undersökning via er?

Nej.


Kan jag få hjälp att välja preventivmedel, om jag inte vet vilket jag vill ha?

Ja, våra barnmorskor hjälper gärna till med rådgivning kring vilken sorts preventivmedel som skulle fungera bäst för dig.


Varför behöver jag betala för mitt preventivmedel?

Sedan den 1 januari 2017 är preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för alla som ännu inte fyllt 21 år. Detta gäller de flesta preventivmedel.

Vad gäller eventuell ungdomsrabatt även för personer som fyllt 21 år har Sveriges 21 landsting egna, individuella regler. Vi har ingen möjlighet att hantera alla dessa lokala regler. Priset för dig som är patient hos Min Doktor, och som har fyllt 21 år, beror helt enkelt på hur mycket du betalat för dina läkemedel under det senaste året enligt högkostnadsskyddet för läkemedel.


Vad kostar preventivmedel?

Priset varierar beroende på vilket preventivmedel du väljer. För dig som ännu inte fyllt 21 år är dock de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria. Detta gäller de flesta preventivmedel.

Våra barnmorskor kan besvara dina frågor om kostnaden för preventivmedel.

Recept och förskrivning

Skriver ni ut recept?

Ja, vi skriver ut recept om läkaren gör bedömningen att du behöver medicin.

Observera att vi inte skriver ut recept på våra vaccinationsmottagningar, utan endast på vår vårdcentral och i vår digitala tjänst.


Kan jag få mitt recept förnyat?

Ja, om läkaren gör bedömningen att du behöver få ditt recept förnyat kan vi hjälpa dig med detta. Vi förnyar recept för max 3 månader åt gången. (Preventivmedel kan dock förnyas för 1 år.)

Observera att vi inte förnyar recept på våra vaccinationsmottagningar, utan endast på vår vårdcentral och i vår digitala tjänst.


Kan jag få mitt recept på antibiotika förnyat?

Vi förnyar inte recept på antibiotika via Receptförnyelse, men du kan skicka in ett nytt ärende i lämplig besvärskategori och på så vis få en ny medicinsk bedömning av dina besvär.


Skriver ni ut narkotikaklassade läkemedel?

Förskrivning av preparat som riskerar att framkalla ett beroende kräver i de allra flesta fall en fast läkarkontakt. Därför är vi mycket restriktiva med att skriva ut den typen av läkemedel. Vi förnyar inte heller recept på narkotikaklassade läkemedel.


Skriver ni ut p-piller och andra preventivmedel?

Ja, vi kan skriva ut p-piller och andra preventivmedel, om det inte finns medicinska hinder för detta. Välj guiden för preventivmedel, så kommer du i kontakt med någon av våra barnmorskor.


Följer ni riktlinjerna för förskrivning av antibiotika och andra läkemedel?

Ja, Min Doktor följer den förskrivningspolicy som rekommenderas enligt nationella riktlinjer och anvisningar från Stramagruppen för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas vidare från Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten.

Du kan läsa mer om hur väl Min Doktor följer Stramas riktlinjer i avsnittet Förskrivning av antibiotika i vår patientsäkerhetsberättelse.

Patient- och datasäkerhet

Vem kan läsa min journal?

Din patientjournal skyddas av sekretess. Detta innebär att endast den sjukvårdspersonal som har hand om vården av dig, eller av annan anledning behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom vården, tillåts läsa din journal. Min Doktor är ålagda att följa samma regler som andra aktörer inom vården.


Vad är sammanhållen journalföring?

Journalanteckningar som görs hos en vårdgivare kan inte med automatik läsas av andra vårdgivare. Genom så kallad sammanhållen journalföring kan dock vårdgivare ta del av varandras journaluppgifter. Syftet med detta är att ge vårdgivare som behandlar dig tillgång till journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare som har behandlat dig tidigare.

Det krävs dock att du samtycker till att vårdgivaren läser din journal via sammanhållen journalföring. Det är dessutom bara personal som har anledning att ta del av dina uppgifter (till exempel vårdpersonal som behandlar dig, administrativ personal eller provtagningspersonal) som får tillgång till journalen och då endast uppgifter som är av betydelse för din aktuella vårdsituation.

Fördelen med sammanhållen journalföring är att vårdpersonal snabbt kan få en samlad bild av din vårdhistorik, oavsett var i Sverige du söker vård. Detta gör det enklare att ge dig säker vård. Du behöver inte heller själv komma ihåg detaljer från dina tidigare kontakter med vården.

Observera dock att vissa journaluppgifter inte omfattas av sammanhållen journalföring. Se Vilka uppgifter ingår i sammanhållen journalföring och visas på 1177? för mer information.

Du kan läsa mer om sammanhållen journalföring på 1177.


Kan jag spärra min journal för andra vårdgivare?

Ja, du kan spärra hela eller delar av din journal från sammanhållen journalföring. Spärren innebär att du blockerar andra vårdgivare från att ta del av din journal.

Fram till 2019-08-01 var Min Doktor underleverantör till Wetterhälsan AB. Om du vill spärra journaluppgifter rörande dina besök hos Min Doktor under den perioden, kontakta Region Jönköpings län.

Journaluppgifter rörande besök hos Min Doktor från 2019-08-02 till 2022-11-21 omfattas inte av sammanhållen journalföring och delas därför inte med andra vårdgivare. Du behöver således inte spärra din journal hos Min Doktor för den perioden.

Journaluppgifter rörande besök hos Min Doktor från 2022-11-22 och framåt omfattas av sammanhållen journalföring och kan därför spärras helt eller delvis från delning med andra vårdgivare. Om du vill spärra sådana journaluppgifter, kontakta vår support. Observera dock att vårdnadshavare inte kan spärra sina barns journaluppgifter.


Kan jag läsa min journal?

Ja, logga in i Min Doktors tjänst för att läsa dina samtal med vår vårdpersonal och se vad du svarade på våra frågor. Om du behöver en mer formell version av din journal, kontakta vår support.

Journaluppgifter för besök hos Min Doktor från 2022-11-22 och framåt omfattas av sammanhållen journalföring. Du kan därför se de uppgifterna i 1177:s e-tjänst Journalen.

Observera dock att vissa journaluppgifter inte omfattas av sammanhållen journalföring. Se Vilka uppgifter ingår i sammanhållen journalföring och visas på 1177? för mer information.


Vilka uppgifter ingår i sammanhållen journalföring och visas på 1177?

Följande uppgifter ingår i sammanhållen journalföring och visas i 1177:s e-tjänst Journalen:

 • Att du haft kontakt med Min Doktor
 • Datum för kontakten
 • Sammanfattande journalanteckning
 • Eventuell diagnos

Observera dock att följande inte omfattas av sammanhållen journalföring och därför endast finns i Min Doktors journalsystem:

 • Vaccinationsrådgivning i Min Doktors digitala tjänst
 • Samtal med vår vårdpersonal samt bilder, remisser, provsvar och liknande i Min Doktors digitala tjänst
 • Besök på våra fysiska vaccinationsmottagningar för till exempel vaccination eller enklare vård
 • Ärenden som är kopplade till en privat vårdförsäkring eller företagshälsovård

Jag vill inte att mina journaluppgifter visas på 1177. Kan jag förhindra det?

Ja, du kan försegla din journal på 1177, så att dina journaluppgifter inte visas i 1177:s e-tjänst Journalen.

Observera att en försegling innebär att du själv inte kan se dina uppgifter. Detta skiljer från en spärr, som innebär att du blockerar vårdgivare från att ta del av din journal.

Du kan själv göra en komplett försegling i 1177:s e-tjänst, så att inget alls visas i Journalen.

Det går också att försegla delar av dina journaluppgifter. För att försegla uppgifter som lagts till av Min Doktors vårdpersonal, kontakta vår support.

Du kan läsa mer om försegling på 1177.


Varför kan jag inte se mitt barns journal när jag loggar in på 1177?

I 1177:s e-tjänst Journalen kan du och barnets övriga vårdnadshavare se ditt barns uppgifter om barnet är under 13 år. För barn mellan 13 och 16 år visas inte några uppgifter i Journalen.

Om ditt barn är 13 till 16 år och du av särskilda skäl behöver ha tillgång till barnets uppgifter i Journalen, kontakta vår support för hjälp med att ansöka om detta. Observera att vi endast kan ge tillgång till uppgifter som finns i Min Doktors journalsystem. För tillgång till journaluppgifter från andra vårdgivare, kontakta respektive vårdgivare.

Du kan läsa mer om hur du får tillgång till ditt barns journal på 1177.

I Min Doktors journalsystem kan du som vårdnadshavare se ditt barns uppgifter om barnet är under 16 år.


Jag är mellan 13 och 16 år. Kan jag läsa min journal?

Du kan tyvärr inte läsa din journal hos Min Doktor.

Du kan däremot ansöka om så kallad tidig tillgång till dina journaluppgifter i 1177:s e-tjänst Journalen. Kontakta vår support, så hjälper de dig.

Du kan läsa mer om hur du får tillgång till din journal på 1177.


Kan jag vara ombud för en annan person i Min Doktors tjänst?

Du kan inte söka vård för en annan person som är 16 år eller äldre.

Om du är legal ställföreträdare som har till uppgift att sörja för en annan person, kan du däremot ansöka om att få tillgång till den personens journaluppgifter i 1177:s e-tjänst Journalen. Kontakta vår support, så hjälper de dig.

Observera att Journalen endast innehåller uppgifter rörande besök hos Min Doktor från 2022-11-22 och framåt. Om du behöver journaluppgifter som är äldre än så, kan personen som du sörjer för antingen logga in i vår tjänst och ta del av uppgifterna där eller kontakta vår support för att få en papperskopia på journaluppgifterna.


Hur behandlas mina personuppgifter?

Liksom vilken vårdcentral som helst är vi ålagda att följa dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Patiensäkerhetslagen (PSL). Personuppgifterna sparas krypterat.


Hur jobbar Min Doktor med datasäkerhet?

Vi bedriver ett kontinuerligt säkerhetsarbete under hela vår utvecklingsprocess och tar hjälp av säkerhetsforskare världen över för att försäkra oss om att vi håller en hög teknisk säkerhetsstandard.


Hur skyddar sig Min Doktor från dataintrång?

Vi har en gedigen säkerhetsprocess och arbetar med internationellt erkända säkerhetsexperter. Vi jobbar ständigt för att hålla oss i framkant när det gäller IT-säkerhetsteknik och -principer.


Varför ber appen om rättigheter på min telefon?

Min Doktors app behöver tillgång till dina bilder och samtalsinformation för att du ska kunna skicka bilder till och samtala med läkaren. Detta berör endast det som finns i appen – inget annat i din telefon. Om du har frågor kring detta, kontakta oss gärna.


Har mitt försäkringsbolag tillgång till min journal?

När du skapar ett ärende hos Min Doktor ombeds du att läsa igenom och godkänna en fullmakt som ger ditt försäkringsbolag möjlighet att vid behov inhämta medicinska uppgifter. Om du har frågor kring detta, kontakta oss eller ditt försäkringsbolag.


Jag har skyddade personuppgifter. Hur fungerar det för mig att söka vård hos Min Doktor?

Min Doktor har särskilda riktlinjer för hantering av patienter med skyddade personuppgifter. Vi följer upp att ingenting avviker från riktlinjerna genom att registrera vad som sker i ett ärende där patienten har skyddad identitet. Det betyder att vi kan se vem som tagit del av uppgifterna och på något sätt agerat i ärendet.

Du behöver kunna identifiera dig med giltig legitimation vid besök på våra mottagningar, och med BankID vid ett digitalt besök. Vi registrerar personnummer, men inte namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Vi kan, vid behov, skriva ut recept till dig. Om du behöver remiss till annan vårdgivare, skickas kallelsen till dig via Skatteverkets förmedlingsadress.

Om du behöver skicka in bilder som beskriver ditt besvär, är det ditt eget ansvar att inte skicka in identitetsröjande bilder om detta inte är nödvändigt. Bilderna rensas på information om koordinater, så att de inte kan kopplas till den geografiska plats där de togs. Om du kommunicerar via video med den person som behandlar dig, sparas inte videon.

Eftersom vi inte registrerar din mejladress, kan inga mejl skickas ut när något händer i ditt ärende, till exempel då en läkare svarar. Du kan få denna information ändå, om du använder vår app och har notiser påslagna. Du kan också logga in med täta mellanrum för att se om något har hänt.

Endast den sjukvårdspersonal som har hand om vården av dig, eller av annan anledning behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom vården, tillåts läsa din journal. Journalen delas inte med annan vårdgivare utan ditt samtycke och inte heller via den nationella patientöversikten/1177.

För personer under 16 år, vars vårdnadshavare söker vård hos oss, har endast den vårdnadshavare som skickat in ärendet tillgång till journalen.

Tekniska problem

Måste jag ha BankID för att använda Min Doktor?

Ja. För våra patienters säkerhets och integritets skull måste vi kunna identifiera våra patienter på ett säkert sätt. Vi har valt att använda BankID, eftersom det är det säkraste systemet som flest människor har tillgång till. Du beställer BankID hos din bank.


Vad gör jag om jag har problem med att logga in?

Kontrollera BankID:s driftstatus och supportsida. Om problemet kvarstår, kontakta vår support.


Vad gör jag om jag har problem med BankID?

Kontrollera BankID:s driftstatus och supportsida. Om problemet kvarstår, kontakta vår support.


Hur tar jag en skärmdump?

En skärmdump är ett foto av det som visas på din skärm. Att ta en skärmdump är inte svårt, men hur du gör detta beror på vilken enhet du använder:

Android

Om din telefon har en fysisk hemknapp, håll in denna och strömbrytaren samtidigt i 1–2 sekunder så att skärmen blixtrar till. Du hittar sedan bilden i appen Foto eller Galleri i mappen Skärmdumpar.

Om ovanstående inte fungerar, eller om din telefon saknar hemknapp, håll in volym ned-knappen och strömbrytaren samtidigt i 1–2 sekunder så att skärmen blixtrar till. Du hittar bilden i appen Foto eller Galleri i mappen Skärmdumpar.

iPhone/iPad

Håll in vilo-/väckningsknappen längst upp eller på sidan av enheten medan du trycker en gång på hemknappen så att skärmen blixtrar till. Du hittar sedan bilden i appen Bilder. Om du behöver mer hjälp, se Apples instruktion.

PC

Hur du tar en skärmdump på din PC beror på vilken version av Windows du använder, se Windows översikt.

Mac

Håll ned Command + Shift + 4 och släpp sedan. Markören ändras till ett hårkors som du kan flytta till önskad plats på skärmen. Klicka och dra för att markera vilket område som ska fångas på bilden. Du hittar sedan bilden på Skrivbordet och den döps automatiskt till det datum och den tid då den togs. Om du behöver mer hjälp, se Apples instruktion.

Känns det fortfarande krångligt? Kontakta oss, så hjälper vi dig.


Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan ändra kontaktuppgifterna i din profil när du är inloggad.


Varför får jag ett felmeddelande när jag försöker registrera mitt barns namn och personnummer?

Av patientsäkerhetsskäl följer vi de uppgifter som finns i folkbokföringen. Därför måste ditt barns namn och personnummer stämma överens med dessa uppgifter.

Om du är osäker på hur ditt barn registrerats i folkbokföringen, kan du enkelt kontrollera detta hos Skatteverket.


Varför får jag inget mejl om att jag fått svar i mitt ärende?

Kontrollera att du skrivit rätt mejladress i din profil eller om mejlet råkat hamna i skräpposten. För att undvika att meddelanden från oss hamnar i din skräppost kan du lägga till Min Doktor som kontakt i din adressbok.

För vårdgivare

Är du vårdgivare och behöver kontakta Min Doktor?

Om du är vårdgivare och behöver kontakta Min Doktor angående patientärenden eller akuta labbsvar, kan du ringa vår telefonsupport på 0760-12 14 40.

Om du är patient och söker vård, hänvisar vi dig till vår digitala tjänst och Min Doktors app. Du kan också besöka vår vårdcentral och våra vaccinationsmottagningar.

Innehåll