Min Doktors rutiner och hantering av vaccin

Min Doktor är en vaccinatör och vårdgivare som grundades 2013. Vi värnar om att vara en pålitlig aktör, med korrekt vaccinhantering i alla delar av vaccinationskedjan. Vi vet att vacciner är känsliga och vi har gedigna rutiner och riktlinjer för hur vi ska hantera och förvara vaccin, samt för hur vi utför vaccinationer.

Min Doktors rutiner och hantering av vaccin

Vilka jobbar på Min Doktors mottagningar?

På Min Doktors mottagningar arbetar legitimerade och kunniga sjuksköterskor, som tar hjälp av en läkare via länk vid behov. Vi utbildar all ny personal i vaccinologi och läkemedelshantering och har kontinuerligt fortbildning inom området. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur våra medarbetare ska hantera vaccin.

Hur förvaras våra vaccin?

Vacciner ska förvaras i +2 till +8 grader för att garantera hållbarhet enligt förpackning. De ska också förvaras i sin förpackning, ljusskyddat. Vaccin får aldrig utsättas för frysrisk, det vill säga under +1,5 grader, och generellt sett är det frysrisk snarare än hög värme som är en riskfaktor. Alla vacciner tål att förvaras eller transporteras utanför kylskåp i begränsad omfattning och tid.

På Min Doktors mottagningar förvaras vaccinen i temperaturkontollerade läkemedelskylskåp som larmar vid avvikelser. Vi tar endast ut de vaccin som vi ska använda och genomför regelbundet inventarier för att säkerställa att du får vaccin av bästa kvalitet. 

Hur levereras och transporteras våra vaccin?

Alla våra vaccin levereras till våra mottagningar i temperaturloggade kylboxar via de certifierade läkemedelsdistributionsföretagen Oriola eller Tamro. På våra mottagningar stoppas vaccinen direkt in i läkemedelskylskåp efter leverans. 

I allmänhet förflyttar vi inte vaccin mellan våra mottagningar, men det förekommer. I de fall vaccin transporteras mellan våra mottagningar görs det av ett fåtal utsedda personer, det görs endast under kortare transporttider och alltid i kylväska. 

Vilka vaccinleverantörer erbjuder Min Doktor?

Vi samarbetar med etablerade och certifierade läkemedelsbolag som är godkända av Läkemedelsverket. Se hela vårt vaccinationsutbud här.

Vårt medicinska råd, bestående av medicinskt ansvarige läkare (specialistläkare med mångåriga erfarenhet av vaccin) och sjuksköterska med specialistkunskap inom vaccin, fattar efter noggranna granskningar och överväganden beslut om vilka vaccin och vaccintillverkare vi ska erbjuda på våra vaccinationsmottagningar. Det är även vårt medicinska råd som regelbundet ser över våra rutiner och riktlinjer samt fortlöpande vidareutbildar medarbetarna på våra mottagningar.

Vi journalför de vaccinationer vi ger i enlighet med patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Mer information om tillsyn och kvalitet i vården.