Vår redaktionella process

Det är viktigt att det innehåll som Min Doktor producerar är pålitligt och håller hög kvalitet. Därför följer vi en särskild redaktionell process i framtagandet av vårt innehåll, där texterna alltid faktagranskas av en medicinsk expert. 

Steg i vår redaktionella process

För att säkerställa att innehållet vi publicerar på Min Doktor är grundat i evidensbaserad och faktamässigt korrekt information, använder vi oss av en redaktionell process i tre steg:

  1. Redaktören skriver texten
    En redaktör intervjuar en medicinsk expert och/eller gör research om ämnet i fråga med hjälp av trovärdiga källor. Den medicinska experten är vanligtvis en läkare, sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut eller psykolog som jobbar hos Min Doktor. Redaktören tar fram ett utkast till text och ansvarar för att texten är målgruppsanpassad samt följer Min Doktors riktlinjer för tonalitet och språk.

  2. Texten faktagranskas
    Texten granskas av den medicinska experten och ändras utifrån dennes synpunkter. Den medicinska experten ansvarar för att faktan är aktuell och stämmer överens med den vetenskapliga evidens som finns tillgänglig kring ämnet.

  3. Texten publiceras
    Texten publiceras tillsammans med faktagranskarens namn och medicinska titel längst ner på sidan. 

Regelbunden uppdatering och aktuell information

Min Doktors redaktionella innehåll publiceras framför allt på två olika sidor på vår hemsida.

På samlingssidan Hälsa och sjukdomar kan du läsa om många olika sjukdomar och dess typiska symptom, få egenvårdsråd och en guidning till när du bör söka vård. Genom våra Tips & råd kan du ta del av nyheter, tips och insikter från Min Doktors medicinska experter.

Innehållet som ligger under Hälsa och sjukdomar granskas löpande av våra medicinska experter. Detta för att säkerställa att informationen är aktuell och korrekt. Längst ner på varje sida kan du läsa vem som har faktagranskat texten och datum för när texten senast uppdaterades.

När vi publicerar artiklar under Tips & råd handlar de om säsongsaktuella sjukdomar, nyheter eller liknande. Precis som på en redaktionell nyhetssajt är dessa artiklar aktuella när de publiceras, däremot gör vi inga regelbundna uppdateringar som vi gör för Hälsa och sjukdomar. I vissa fall uppdaterar vi artikeln, i andra fall skriver vi en ny artikel när sjukdomen är aktuell igen. Däremot kan du alltid se på artikelns publiceringsdatum när den senast uppdaterades.

Kontakta oss för synpunkter

Har du synpunkter eller frågor kring innehållet hos Min Doktor, eller kring vår redaktionella process? 

Kontakta oss på info@mindoktor.se