Digital vård sparar pengar för såväl patient som samhälle.

Med digitala vårdmöten, två vårdcentraler, över 20 vård- och vaccinationsmottagningar över hela landet samt ett antal mobila kliniker, finns vi alltid nära dig.

Det här är Min Doktor

Min Doktor erbjuder både vårdmöten över nätet och fysisk vård genom våra vårdcentraler samt vård-och vaccinationsmottagningar runtom i landet. I vår digitala tjänst använder våra läkare och andra behandlare sig främst av skriftlig kommunikation (chat) med patienten, och har strukturerad datainsamling och provtagning till hjälp för att ställa diagnos.
Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Sedan vi startade har våra specialistläkare och övriga behandlare tillsammans hanterat två miljoner patientärenden.

Hur och varför? 

Ökad tillgänglighet, kortare vårdköer

Patienter med besvär som lämpar sig för digital vård väljer Min Doktor för att få snabb tillgång till en medicinsk bedömning och vid behov behandling, dygnet runt, utan att boka tid, utan att ta ledigt från jobbet, sitta i telefonköer och väntrum. På så vis får fler patienter vård snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas och frigör tid och resurser för de patienter som verkligen behöver fysiska läkarbesök. Dessutom blir det en ekonomisk besparing för samhället då digitala vårdmöten ersätts med mycket mindre än fysiska vårdmöten kostar samhället att producera.

All vård lämpar sig inte för digitala vårdmöten – ibland behöver man kanske en vaccination och ibland måste en läkare “klämma och känna” på besväret. Därför driver Min Doktor även två vårdcentraler, Min Doktor Vårdcentral & BVC Nyköping och Min Doktor Vårdcentral Emporia, samt ett tjugotal fysiska, sjuksköterskeledda vård- och vaccinationsmottagningar runt om i landet.

Vi är runt 500 medarbetare som varje dag arbetar för att göra vården mer tillgänglig, däribland alla våra erfarna sjuksköterskor på våra vård-och vaccinationsmottagningar. Runt 350 läkare, fysioterapeuter, barnmorskor och psykologer arbetar deltid hos oss och tar hand om dig när du behöver det.

Vårt huvudkontor är i Malmö. Vi ingår i Vårdval Primärvård i Sörmland och Skåne.

Svensk läkarvård i framkant

Min Doktor grundades 2013 av en skånsk läkare som såg behovet av ett nytt sätt att arbeta och att digitalisering utgjorde en möjlighet att förbättra situationen för såväl patienter som vårdprofessionella. Tillsammans har erfarna läkare och ledande expertis inom utveckling och it-säkerhet byggt upp Min Doktor till att bli ledande inom svensk sjukvård.

I Min Doktors digitala tjänst jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, psykologer och specialistläkare med svensk läkarlegitimation. De jobbar på fysiska vårdcentraler och sjukhus när de inte jobbar för Min Doktor. Eftersom de har naturligt varierande arbetstider behöver vi inte schemalägga deras arbete hos oss. På Min Doktors fysiska vårdenheter arbetar erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och specialistläkare inom allmänmedicin med snabb tillgång till alla kollegor i den digitala tjänsten.

Min Doktor via sjukvårdsförsäkring

Min Doktor erbjuder försäkringsbolag tjänsten "Min Doktor Försäkring". Tjänsten riktar sig till bolag med sjukvårdsförsäkring i sitt produktprogram som vill erbjuda sina kunder god tillgänglighet och högsta möjliga servicenivå. Här kan vi även erbjuda fysioterapi.

Till skillnad från traditionella läkarbesök där försäkringsbolaget ersätter den fysiska vårdgivaren per timme eller per besök, debiterar Min Doktor en fast kostnad per avklarat ärende, där flera kontakter kan ingå. Idag samarbetar vi med Skandia och Certico.

Vårdprofessionella

Patienter som använder vår digitala tjänst och behöver provtagning eller röntgen får en remiss att skriva ut och ta med. Vi ersätter naturligtvis provtagningsstället för provtagning och analys. Idag samarbetar vi med ca 500 apotek och provtagningsenheter i landet och söker fler samarbeten.

Våra läkare följer Stramas riktlinjer och iakttar sedvanlig försiktighet vid all förskrivning. Har du som jobbar inom vården några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om hur läkarbesök över nätet går till. Du kan också läsa mer i detalj om vår verksamhet i dokumentet Fakta om Min Doktor.

Företagsfakta

MD INTERNATIONAL AB
Grundat 2013
VD Jonas Vig
Medicinsk ledningsansvarig läkare Digital Loreto Ferrada
Medicinsk ledningsansvarig läkare Vård & Vaccin Harald Zetterquist
Styrelseordförande Birgitta Stymne Göransson
Styrelseledamöter Mårten Forste, Magnus Nyhlén, Jan Prokopec & Eric Lundberg

Organisationsnummer 556934-0580
Postadress MD International AB, Box 430, 201 24 Malmö

Kontakta oss 

info@mindoktor.se
Ledning
VD Jonas Vig

Chief Financial Officer Maria Wester
Chief Operating Officer Petter Renberg
Chief People Culture Officer Charlotte Holmgren
Chief Product Officer Jonas Sellergren
Chief Strategy Officer Jonas Bäckström
Affärsområdeschef digital Carina Nordqvist Falk
Affärsområdeschef vård- och vaccinationsmottagningar Olof Fredricson
Affärsområdeschef vårdcentraler Camilla Kanevad

E-hälsa utgör fantastiska möjligheter

Affärskonsulterna McKinsey visar i en rapport att en digitalisering av vården kan bidra till enorma besparingar, upp mot 180 miljarder per år från 2025. Ett minskat antal onödiga besök räknas som en av de största besparingarna, enligt McKinseys rapport, och bara “konsultation på distans” beräknas spara 20 miljarder per år från 2025.

Det finns ännu ingen nationell offentlig ersättningskategori för digitala vårdmöten, men det är tydligt att det är en tjänst som kan göra skillnad för samhällsekonomin, vårdköerna och inte minst för patienterna.

Ägare & ekonomi

Min Doktor ägs till 47 procent av Apotek Hjärtat, till 19 procent av EQT Ventures och resterande delar ägs av grundare, affärsänglar och institutionella investerare.

Stora investeringar görs för att utveckla digital vård. 2020 omsatte MD International AB 260 MSEK. Rörelseresultatet var -147 MSEK och årets resultat var -153 MSEK.