Min Doktors stipendium inom digital vård

Min Doktors uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital vård och omsorg. Stipendiet är värt 10 000 kr.

Stipendium inom digital vård

Min Doktor är Sveriges första digitala primärvårdgivare. I samband med att vi fyller 10 år instiftar vi ett årligt stipendium som delas ut till årets bästa uppsats inom digital vård. Syftet är att främja utvecklingen av digital vård i Sverige.

Vem kan söka stipendiet inom digital vård?

Stipendiet kan sökas av dig som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient- eller behandlarperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv.

I din uppsats kan du även undersöka något av de områden där Min Doktor är verksamma, till exempel vaccinationer eller primärvården digitalt. Du kan även undersöka vaccinationsmottagningar och hur de hjälper patienter med enklare åkommor, hälsotester och vaccinationer.

Du kan ha skrivit uppsats ensam eller tillsammans med flera, vid det sistnämnda fördelas stipendiet mellan er. 

Tidigare stipendiater

2023: Min Doktors stipendium 2023 tilldelas Mattias Måsbäck för uppsatsen Den omänskliga faktorn som skarpt och insiktsfullt belyser vårdpersonalens upplevelse av kontroll och ansvar när AI-system ingår i verksamheten.

Hur mycket är stipendiet värt?

Stipendiet uppgår till 10 000 kronor och delas ut en gång per år. Om ni är flera som har skrivit uppsatsen fördelas stipendiet lika mellan er.

Hur ansöker jag?

Sista ansökningsdag för uppsatser gjorda under läsåret 2023/2024 är den 15 september 2024. Skicka din färdiga uppsats som pdf tillsammans med en kort sammanfattning (max 2000 tecken) till info@mindoktor.se.

I ansökan anger du följande uppgifter:

  • Namn och efternamn

  • Kontaktuppgifter

  • Utbildning och lärosäte

  • Märk mejlet med stipendium samt uppsatsens namn

Hur utses vinnaren?

Vinnaren utses av en jury som består av experter på Min Doktor. Juryn för stipendiumet läsåret 2023/2024 består av Harald Zetterquist, Chief Medical Officer, Jonas Sellergren, Chief Product Officer, Carina Nordqvist Falk, affärsområdeschef Digital och Gabriel Holmqvist, kommunikatör.

Juryn kommer utse den uppsats som de bedömer bäst bidragit med nya kunskaper inom digital vård.

Vi bedömer uppsatserna helhetsmässigt, men lägger särskilt vikt vid nytänkande frågeställning och välformulerad slutsats. Enbart bidrag inskickade innan sista ansökningsdag bedöms. Juryns beslut går inte att överklaga. 

Välkommen att delta med din uppsats!