Företagsvaccination för en friskare arbetsplats

Ett av de mest effektiva sätten att minska risken för sjukskrivning är att erbjuda personalen vaccination, vilket ofta är en uppskattad förmån.

Kontakta oss
Min Doktor hjälper er med företagsvaccination

Min Doktor hjälper er med företagsvaccination

En frisk arbetsplats är en arbetsplats med låg sjukfrånvaro.

Ett av de mest effektiva sätten att minska risken för sjukskrivning är att erbjuda personalen vaccination, vilket ofta är en uppskattad förmån.

Förebyggande vaccination och hälsovård

Min Doktors vaccinationsmottagningar erbjuder vi vaccinationer och vårdtjänster som hjälper er på vägen mot en friskare och hälsosammare arbetsplats.

Våra sjuksköterskor kan också besöka er för att vaccinera personalen på plats.

Ni kan naturligtvis också söka vård dygnet runt i vår app och på mindoktor.se.

Förebyggande vaccination och hälsovård
Företagsvaccination mot influensa

Företagsvaccination mot influensa

Influensaviruset återkommer varje vinter och orsakar ofta hög sjukfrånvaro. Ett effektivt sätt att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen är att erbjuda personalen vaccination.

Min Doktor vaccinerar mot säsongsinfluensa från mitten av november varje år.

Andra erbjudanden om företagsvaccination

Har ni personal som gör tjänsteresor till andra länder? Min Doktor erbjuder ett brett sortiment med resevacciner till den som ska åka utomlands.

Det är också vanligt att erbjuda personalen vaccination mot pneumokocker, som är den främsta orsaken till lunginflammation.

Bältros är en annan allvarlig sjukdom, som det kan vara bra att skydda sig mot. Vaccination mot bältros minskar risken för att insjukna och lindrar symptomen om sjukdomen trots allt skulle bryta ut.

Andra erbjudanden om företagsvaccination
Skydd vid arbete utomhus

Skydd vid arbete utomhus

Utför ni arbete i skog och mark? Då kan det vara bra med vaccination mot TBE, eftersom fästingar – som sprider sjukdomen – numera finns i stora delar av landet.

Se gärna över grundskyddet också, eftersom stelkrampsbakterien finns i jord och kan komma in i kroppen via sår, till exempel vid arbete utomhus. Det rekommenderas därför att fylla på grundskyddet minst vart 20:e år.

Tillsammans skapar vi en friskare arbetsplats

Företagsvaccination är ofta en uppskattad förmån.

Ni väljer själva om personalen ska erbjudas vaccination på Min Doktors mottagningar eller om våra sjuksköterskor ska komma till er. Kontakta oss, så hittar vi en lösning som passar.

Om ni är anslutna till Benifys tjänsteplattform, kan ni dessutom erbjuda Min Doktors tjänster direkt i Benifys portal tillsammans med era övriga personalförmåner.

Min Doktor är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och tillämpar kollektivavtal för vård-, behandling- och omsorgsverksamhet.

Tillsammans skapar vi en friskare arbetsplats
Skydda dig och dina kollegor mot TBE

Skydda dig och dina kollegor mot TBE

TBE sprids via fästingar och kan orsaka allvarliga sjukdomstillstånd såsom hjärnhinneinflammation. Det finns i dagsläget ingen behandling som kan bota TBE, men vaccination ger ett bra skydd.

Läs mer
Influensavaccination hos er eller hos oss

Influensavaccination hos er eller hos oss?

Influensaviruset är mycket smittsamt och ger ofta hög feber, värk i kroppen och envis hosta. Vi vaccinerar dig och dina kollegor, antingen på er arbetsplats eller på någon av våra mottagningar – valet är ert.

Läs mer
Ta ett steg på vägen mot ett friskare liv

Ta ett steg på vägen mot ett friskare liv

Vill du ta kontroll över din hälsa? Påverka ditt välmående? Veta om du är i riskzonen för sjukdomar? Gör en hälsokontroll hos oss och få reda på vad du kan göra för att förbättra dina värden och förebygga besvär.

Läs mer