Hem > Vaccination > Influensavaccin – Vaccination mot årets influensa

Influensavaccin – Vaccination mot årets influensa

Influensaviruset förekommer världen över. I Sverige återkommer viruset varje vintersäsong och drabbar många människor, vilket leder till överdödlighet bland äldre och hög sjukfrånvaro i skolor och på arbetsplatser.

Genom att vaccinera dig mot influensa kan du kraftigt minska risken för att bli sjuk. Eftersom influensaviruset förändras varje år, krävs det årlig vaccinering för att bibehålla ett gott skydd. Du kan vaccinera dig hos oss utan att boka tid – kom förbi på drop-in när det passar dig.

Hitta mottagning

Influensasymptom och smittspridning

Typiska symptom på influensa är hög feber, värk i kroppen, hosta och en påtaglig, allmän sjukdomskänsla. Skillnaden mot en vanlig förkylning är att influensan är kraftigare, ofta med snabbt stigande feber, frossa samt värk i kroppen. Dessutom är sjukdomstiden oftast längre vid influensa.

Yngre barn kan få andra symptom vid influensa, t.ex. magont, kräkningar och diarré.

Influensaviruset är mycket smittsamt och sprids lätt, framförallt i inomhusmiljöer där många människor samlas, t.ex. i skolor, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken. Det räcker med att någon som redan är smittad hostar eller nyser. Det tar 1-4 dagar från det att man har smittats tills sjukdomen bryter ut.

Bör jag vaccinera mig mot influensa?

Du bör vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp, d.v.s. om du:

 • är gravid

 • är 65 år eller äldre

 • har en kronisk hjärtsjukdom

 • har en kronisk lungsjukdom, t.ex. KOL eller svår astma

 • har diabetes

 • har kraftigt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling

 • har kronisk leversvikt eller njursvikt

 • är mycket kraftigt överviktig

 • har en neuromuskulär sjukdom

 • har flerfunktionshinder

Om du tillhör en riskgrupp, kan influensa utgöra en väsentlig hälsorisk om du blir sjuk. Dessutom kan risken för att drabbas av följdsjukdomar vara större.

Även om du inte tillhör en riskgrupp, kan du givetvis ha skäl till att vilja vaccinera dig.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Biverkningar av influensavaccin

Efter vaccinationen är det vanligt att bli lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. Barn kan dessutom få sämre aptit och bli lösa i magen.

Du kan också få följande biverkningar av influensavaccin:

 • Feber

 • Huvudvärk

 • Muskelvärk

Besvären brukar gå över efter en eller ett par dagar.

När ska jag vaccinera mig mot influensa?

Influensaviruset börjar vanligtvis spridas under senhösten och är som mest utbrett i februari.

Du kan vaccinera dig när som helst från och med början av november. Vaccinet ger ett bra skydd i cirka 3-6 månader, vartefter skyddet sakta minskar.

Eftersom influensaviruset förändrar sig från år till år och vaccinet anpassas efter årets variant, varar skyddet endast en säsong.

Antal vaccineringstillfällen

1

Intervall

Verksamt skydd

Cirka 3-6 månader

Så går vaccinationen till

Influensavaccin ges till vuxna och barn över 2 år genom en spruta i överarmen. Barn under 2 år får oftast vaccinet genom en spruta i låret.

Hur många doser behöver jag ta?

Antalet doser som du behöver ta av influensavaccinet beror på hur gammal du är och om du har vaccinerats tidigare.

Vuxna och barn över 8 år får en dos av vaccinet vid den årliga influensavaccinationen.

Om det är första gången som ditt barn vaccineras, ges två doser med minst 4 veckors mellanrum. Detta gäller för barn mellan 6 månader och 8 år. Om ditt barn har vaccinerats tidigare, räcker det med en dos.

Eftersom influensaviruset ändras varje år behöver vaccinationen upprepas en gång om året.

När bör man inte ta influensavaccin?

Du ska inte vaccinera dig mot influensa om:

 • Du har en pågående infektion

 • Du har feber

I vissa fall bör du rådfråga din läkare om det är lämpligt att du vaccinerar dig. Rådgör med din läkare om:

 • Du tar blodförtunnande läkemedel

 • Du är allergisk mot ägg eller kyckling – influensavaccin innehåller alltid ägg, men eftersom mängden är så liten är risken för en allergisk reaktion i de flesta fall väldigt liten

 • Du vid ett tidigare tillfälle haft en allergisk reaktion i samband med vaccination

Influensavaccination vid graviditet och amning

Om du är gravid, löper du större risk att bli mer allvarligt sjuk av influensa än om du inte är gravid. Det är därför rekommenderat att du vaccinerar dig mot influensa efter graviditetsvecka 16.

Vissa personer, som har andra sjukdomar som gör att de rekommenderas att vaccinera sig, kan ta influensavaccinet innan graviditetsvecka 16. Rådfråga din barnmorska om det är aktuellt för dig.

Förutom att skydda dig mot allvarligare sjukdom ger influensavaccinet också ditt barn ett bra skydd som nyfödd. Det finns inga risker med att vaccinera sig mot influensa om du är gravid eller ammar.

Influensavaccination av barn

Det influensavaccin som Min Doktor erbjuder till barn är ett så kallat inaktiverat vaccin, som kan ges med spruta till barn över 6 månader.

Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas för barn som är äldre än 6 månader och har följande sjukdom eller tillstånd:

 • Kronisk hjärtsjukdom

 • Kronisk lungsjukdom, t.ex. svår astma eller KOL

 • Kronisk lever- eller njursvikt

 • Diabetes typ 1 och typ 2

 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, sekretstagnation eller försämrad hostkraft, t.ex. neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder

 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, antingen till följd av sjukdom eller behandling

Att tänka på

Influensavaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd. Om du har otur, kan du bli sjuk trots att du har vaccinerat dig. Om det skulle hända, blir dock symptomen lindrigare och sjukdomstiden kortare än om du inte hade vaccinerat dig.

Du kan minska risken för att bli sjuk genom att undvika sjuka personer, vara noga med handhygienen och försöka att inte att röra vid ögon, näsa eller mun om dina händer inte är nytvättade.

Publicerad:

2022-02-03

Senast uppdaterad:

2022-07-06

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

 • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

 • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos