Hem > Vaccination > Vaccin mot årets influensa

Vaccin mot årets influensa

Influensaviruset förekommer världen över. I Sverige återkommer viruset varje vintersäsong och orsakar överdödlighet bland äldre och hög sjukfrånvaro i skolor och på arbetsplatser.

Genom att vaccinera dig mot influensa minskar du risken för att bli sjuk. Eftersom viruset förändras varje år, krävs det årlig vaccination för att behålla ett gott skydd.

Vi vaccinerar mot årets influensavirus på alla våra mottagningar. I Region Stockholm, Region Uppsala och Göteborgs kommun, där Min Doktor vaccinerar på uppdrag av Västra Götalandsregionen, är vaccinationen kostnadsfri för personer i riskgrupp.

Hitta mottagning

Influensasymptom och smittspridning

Typiska symptom på influensa är hög feber, värk i kroppen, hosta och en påtaglig, allmän sjukdomskänsla. Skillnaden mot en vanlig förkylning är att influensan är kraftigare, ofta med snabbt stigande feber, frossa samt värk i kroppen. Dessutom är sjukdomstiden oftast längre.

Yngre barn kan få andra symptom vid influensa, till exempel magont, kräkningar eller diarré.

Influensaviruset är mycket smittsamt och sprids lätt, framförallt i inomhusmiljöer där många människor samlas, såsom i skolor, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken. Det räcker med att någon som redan är smittad hostar eller nyser. Det tar 1 till 4 dagar från det att du har smittats tills sjukdomen bryter ut.

Bör jag vaccinera mig mot influensa?

Alla som vill skydda sig mot säsongsinfluensa är välkomna att vaccinera sig hos oss.

Det är särskilt viktigt att du får vaccin mot influensa om du ingår i en riskgrupp, eftersom influensa då kan utgöra en väsentlig hälsorisk om du blir sjuk. Dessutom kan risken för att drabbas av följdsjukdomar vara större.

Du ingår i en riskgrupp om du:

 • är gravid efter vecka 12

 • är 65 år eller äldre

 • har en kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

 • har astma

 • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

 • har kronisk lever- eller njursvikt

 • har svårbehandlad diabetes typ 1 eller 2

 • är kraftigt överviktig (har ett BMI över 40)

 • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

Du bör också vaccinera dig mot årets influensa om du arbetar inom vård och omsorg eller om du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vacciner mot influensa

Det vanliga influensavaccinet ger ett bra skydd mot fyra stammar av influensaviruset och minskar risken för sjukdom. Vaccinets skyddseffekt är dock något mindre hos äldre personer än hos yngre. Det beror på att immunförsvarets funktion dämpas med stigande ålder.

För personer som är 60 år eller äldre kan därför så kallat högdosvaccin (Efluelda) vara ett alternativ. Högdosvaccinet skyddar mot samma stammar som det vanliga vaccinet, men innehåller en fyra gånger så hög dos, vilket ger starkare immunsvar och därmed bättre influensaskydd hos äldre personer.

Eventuella biverkningar av högdosvaccinet är samma som för det vanliga influensavaccinet.

Kan jag kombinera influensavaccin med andra vacciner?

Ja, det kan du. När du besöker oss för vaccination mot influensa kan du välja att samtidigt vaccinera dig mot pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till  lunginflammation, eller covid-19.

Vi vaccinerar mot covid-19 på utvalda mottagningar. Vaccinationen, som utförs på uppdrag av Sveriges regioner, är kostnadsfri.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska jag vaccinera mig mot influensa?

Influensaviruset börjar vanligtvis spridas under senhösten och är som mest utbrett i februari.

Du kan vaccinera dig när som helst från och med början av november. Vaccinet ger ett bra skydd i cirka 3 till 6 månader, vartefter skyddet sakta minskar.

Eftersom influensaviruset förändrar sig från år till år och vaccinet anpassas efter årets variant, varar skyddet endast en säsong.

Antal vaccineringstillfällen

1

Intervall

Verksamt skydd

Cirka 3-6 månader

Var kan jag vaccinera mig mot influensa?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot influensa. För information om övrigt utbud, öppettider och möjligheter till drop-in och tidsbokning, se respektive mottagning.

Så går vaccinationen till

Influensavaccinet ges till barn under 2 år genom en spruta i låret, och till vuxna och barn över 2 år genom en spruta i överarmen.

Hur många doser behöver jag ta?

Antalet doser som du behöver ta av influensavaccinet beror på hur gammal du är och om du har vaccinerats tidigare.

Vuxna och barn över 8 år får en dos av vaccinet vid den årliga influensavaccinationen.

Om det är första gången som ditt barn vaccineras, ges två doser med minst 4 veckors mellanrum. Detta gäller för barn mellan 9 månader och 8 år. Om ditt barn har vaccinerats tidigare, räcker det med en dos.

Eftersom influensaviruset ändras varje år behöver vaccinationen upprepas en gång om året.

Vaccinationstillfället

Följande gäller vid vaccinationstillfället:

 • Ta med ID-kort eller annan legitimation utfärdad av svensk myndighet. För att legitimera dig med ett utländskt pass måste du ha ett svenskt personbevis.

 • Klä dig på ett sätt som gör det enkelt att ge vaccin i överarmen.

Biverkningar av influensavaccin

Efter vaccinationen är det vanligt att bli lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. Barn kan dessutom få sämre aptit och bli lösa i magen.

Du kan också få följande biverkningar av influensavaccin:

 • Feber

 • Huvudvärk

 • Muskelvärk

Besvären brukar gå över efter en eller ett par dagar.

När bör man inte ta influensavaccin?

Du ska inte vaccinera dig mot influensa om:

 • Du har en pågående infektion

 • Du har feber

I vissa fall bör du rådfråga din läkare om det är lämpligt att du vaccinerar dig. Rådgör med din läkare om:

 • Du tar blodförtunnande läkemedel

 • Du är allergisk mot ägg eller kyckling – influensavaccin innehåller alltid ägg, men eftersom mängden är så liten är risken för en allergisk reaktion i de flesta fall väldigt låg

 • Du vid ett tidigare tillfälle haft en allergisk reaktion i samband med vaccination

Influensavaccination vid graviditet och amning

Om du är gravid, löper du större risk att bli mer allvarligt sjuk av influensa än om du inte är gravid. Det är därför rekommenderat att du vaccinerar dig mot influensa efter graviditetsvecka 12.

Vissa personer, som har andra sjukdomar som gör att de rekommenderas att vaccinera sig, kan ta influensavaccinet innan graviditetsvecka 12. Rådfråga din barnmorska om det är aktuellt för dig.

Förutom att skydda dig mot allvarligare sjukdom ger influensavaccinet också ditt barn ett bra skydd som nyfödd. Det finns inga risker med att vaccinera sig mot influensa om du är gravid eller ammar.

Influensavaccination av barn

Det influensavaccin som Min Doktor erbjuder till barn är ett så kallat inaktiverat vaccin, som kan ges med spruta till barn över 9 månader.

Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas för barn som är äldre än 9 månader och har följande sjukdom eller tillstånd:

 • Kronisk hjärtsjukdom

 • Kronisk lungsjukdom, till exempel svår astma eller KOL

 • Kronisk lever- eller njursvikt

 • Diabetes typ 1 och typ 2

 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, sekretstagnation eller försämrad hostkraft, till exempel neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder

 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, antingen till följd av sjukdom eller behandling

Att tänka på

Influensavaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd. Om du har otur, kan du bli sjuk trots att du har vaccinerat dig. Om det skulle hända, blir dock symptomen lindrigare och sjukdomstiden kortare än om du inte hade vaccinerat dig.

Du kan minska risken för att bli sjuk genom att undvika sjuka personer, vara noga med handhygienen och försöka att inte att röra vid ögon, näsa eller mun om dina händer inte är nytvättade.

Publicerad:

2022-02-03

Senast uppdaterad:

2024-01-10

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos