Hem > Vaccination > Vaccination Afrika

Vaccination Afrika

Ska du resa till Afrika, till exempel Egypten, Marocko, Gambia, Sydafrika eller Kenya? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten som helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas om du planerar att resa på landsbygden eller vistas utanför de vanligaste turistområdena.

Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd inför din resa.

Hitta mottagning

Vaccinationsskydd för Afrika

Vid resor till Afrika finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Sjukdomarna kan ge upphov till mycket besvärliga symptom och kan i flera fall resultera i livshotande tillstånd, om de inte förebyggs med vaccin eller behandlas på rätt sätt. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

 • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

 • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, medan hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

 • Gula febern är en allvarlig sjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer.

 • Kolera är en bakteriesjukdom som oftast sprids genom mat och vatten. Kolera kan ge upphov till besvärliga symptom, exempelvis feber, diarré, magsmärtor och kräkningar.

 • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

 • Epidemisk hjärnhinneinflammation sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta, till exempel i form av hosta eller nysningar. Du löper större risk att drabbas av sjukdomen, om du planerar att vistas i Afrika en längre tid.

 • Rabies är en sjukdom som sprids till människor genom saliv från bland annat hundar och katter. Sjukdomen är allvarlig, om den inte förebyggs eller behandlas i tid.

 • Tuberkulos förekommer i Afrika och vid längre resor till vissa platser löper du risk att drabbas av sjukdomen.

 • Denguefeber är en virussjukdom som överförs och sprids via myggstick. Symptomen påminner vanligtvis om influensa, men sjukdomen kan också leda till allvarligare tillstånd.

Obligatoriska vaccin

Gula febern kan förekomma på populära resmål som till exempel Kenya, Nigeria, Gambia och Senegal. I många afrikanska länder är det dessutom obligatoriskt att du är vaccinerad mot sjukdomen för att få inresetillstånd, särskilt om du i nära anslutning till ankomsten har varit i ett land i Afrika eller Sydamerika där sjukdomen är vanligt förekommande.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg. Undantag från vaccination kan till exempel behöva ges om du är gravid, om du ammar, om det är ett barn under 9 månader som ska resa eller om du av annan anledning inte kan få vaccinet – till exempel om du har äggallergi eller tar vissa mediciner som påverkar immunförsvaret (även kallat immunsuppressiva mediciner).

Vilka vacciner rekommenderas för en resa till Afrika?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktors vaccinationsmottagningar svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Kolera är en vanligt förekommande sjukdom på många platser i Afrika och du rekommenderas att vaccinera dig, om du planerar att resa en längre tid i länder där sjukdomen förekommer eller där det nyligen varit ett utbrott av sjukdomen. Kolera förekommer ofta på platser där vattenreningen och förhållandena kring tillagning av mat är bristfälliga. Exempel på länder där sjukdomen är vanligt förekommande är Kenya, Tanzania, Demokratiska Republiken Kongo, Sudan och Nigeria. Koleravaccinet ger också ett begränsat skydd mot så kallad turistdiarré.

Risken för att utsättas för vissa sjukdomar, exempelvis tyfoidfeber, epidemisk hjärnhinneinflammation och tuberkulos, är högre om du planerar att resa till platser utanför turistområden. Risken är också högre på mindre orter eller om du ska bo tillsammans med lokalbefolkningen, till exempel vid besök hos familj eller vänner. Om du planerar att resa på detta sätt i Afrika, eller om du kommer att vistas i Afrika längre än 3 veckor, rekommenderas du att vaccinera dig mot tyfoidfeber.

För barn och unga som ska vistas länge i Afrika rekommenderas skydd mot epidemisk hjärnhinneinflammation.

I ett fåtal afrikanska länder förekommer fortfarande sjukdomen polio. De allra flesta i Sverige har fått vaccination mot sjukdomen, men vi rekommenderar att du får en påfyllnadsdos av poliovaccinet innan du reser till ett land där sjukdomen kan förekomma.

Rabies förekommer i Afrika. Du bör vaccinera dig mot sjukdomen, om du planerar att resa på kontinenten under en längre tid eller vistas på platser där du riskerar att komma i nära kontakt med djur som kan bära på sjukdomen. Det är särskilt viktigt att barn vaccineras mot rabies, då de har större benägenhet att hamna i närkontakt med djur. Det är viktigt att undvika kontakt med apor, hundar och katter. Om du blir riven, nafsad eller biten, ska du söka sjukvård direkt.

Om du ska vistas en längre tid eller bosätta dig i Afrika, rekommenderas du att skydda dig mot tuberkulos.

Dengueviruset förekommer i mer än 100 länder, framförallt i Afrika, Sydostasien, Mellanöstern, Sydamerika, Centralamerika, Stillahavsregionen och Karibien. Om du planerar att resa till ett område där denguefeber är vanligt förekommande, rekommenderas du att vaccinera dig. Detta gäller i synnerhet om du haft denguefeber tidigare. Om du smittas på nytt, är nämligen risken större för att bli allvarligt sjuk.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten som helhet, eftersom förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Afrika gäller alla, barn som vuxna. Det finns däremot särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Afrika beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är och om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare.

Vissa vaccin ges i flera doser. Det är därför bra att vara ute i god tid inför en planerad resa. 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Afrika.

Övriga rekommendationer

Om du ska resa till Afrika är det viktigt att du har med dig skydd mot malaria, som är en vanligt förekommande sjukdom som sprids genom myggbett. Du kan skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan 3 veckor före din resa. Prata med våra läkare och sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Receptet är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är också viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa till Afrika, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

I Afrika förekommer också andra sjukdomar som sprids genom myggor och som kan ge upphov till besvärliga och ibland även allvarliga komplikationer, som till exempel chikungunyafeber och zikavirus. Sjukdomarna kan förekomma på populära resmål, till exempel Egypten, Sydafrika, Kamerun, Kenya och Tanzania. Det finns inget vaccin mot de här sjukdomarna och det är därför viktigt att du ser till att skydda dig mot myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät. Gravida kvinnor avråds från att resa till länder där zikaviruset kan förekomma, eftersom sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Vid resor till länder i Afrika är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och ge upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber (så kallad turistdiarré). Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra eventuella magbesvär.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda i så fall ner Min Doktors app. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare, om du blir sjuk.

Publicerad:

2022-02-03

Senast uppdaterad:

2024-05-07

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

 • Samla alla vaccinationer på ett ställe

 • Slipp alla papperskort

 • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos