Hem > Vaccination > Nordamerika

Nordamerika

Ska du resa till Nordamerika? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa till USA, Kanada eller Mexiko. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten i sin helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas när du planerar att resa på landsbygd eller vistas utanför de vanligaste turistområdena. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar ger dig rådgivning kring vilka vaccin du behöver, svarar på dina frågor om vaccination och vaccinerar dig. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar får du alltid hjälp av erfarna sjuksköterskor. Vi erbjuder drop in och du kan komma när det passar dig bäst, även på kvällar och helger.

Hitta mottagning

Varför ska man vaccinera sig?

Vid resor till Nordamerika finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Förekomsten av allvarliga sjukdomar är generellt begränsad i de nordamerikanska länderna, även om de finns på vissa platser. Trots det finns det sjukdomar som är bra att vara vaccinerad mot inför en resa till Nordamerika. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, och hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • Epidemisk hjärnhinneinflammation är en sjukdom som kan förekomma i Nordamerika, även om den är ovanlig. Sjukdomen kan ge upphov till mycket besvärliga symptom och kan i vissa fall även vara livshotande.

  • Tyfoidfeber är en sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan ge upphov till allvarliga komplikationer och sprids vanligtvis genom förorenade livsmedel och vatten.

Obligatoriska vaccin

Gula feber förekommer inte i Mellanöstern. Trots detta krävs vaccination för inresetillstånd om du nyligen besökt ett land med risk för sjukdomen. Detta gäller även om du mellanlandat i dessa länder. Länder där vaccination mot gula febern kan vara obligatorisk för inresetillstånd är Irak, Syrien, Iran, Jordanien och Saudiarabien.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg.

Rekommenderade vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktor Kliniken svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs. Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

I Mexiko förekommer tyfoidfeber, och vi rekommenderar att du vaccinerar dig mot sjukdomen om du ska vistas i landet en längre tid, om du planerar att äta enkelt tillagad mat utanför de vanligaste turistområdena eller bo tillsammans med lokalbefolkningen.

Barn och ungdomar som ska studera, bosätta sig eller vistas en längre tid i USA, Kanada eller Mexiko rekommenderas vaccination mot bland annat epidemisk hjärnhinneinflammation. Sjukdomen kan förekomma i dessa länder, och yngre personer rekommenderas vaccin eftersom det inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten i sin helhet, då förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom in till oss på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar, så ger vi råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Nordamerika gäller alla, barn som vuxna. Däremot finns det särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom in till oss på Min Doktor Kliniken så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Nordamerika beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och eventuellt även om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Därför är det bra att vara ute i god tid inför planerad resa, 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Nordamerika. Våra mottagningar hittar du här, och du kan komma in när det passar dig – ingen tidsbokning behövs. Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar erbjuder vaccination mot hepatit A och B, kolera, tyfoidfeber samt vissa grundvaccinationer.

Övriga rekommendationer

Det finns risk att drabbas av vissa sjukdomar som sprids genom myggbett, framför allt vid resor till Mexiko och delstaten Hawaii i USA. Till exempel kan sjukdomarna chikungunyafeber, denguefeber och zikavirus spridas av myggor i Mexiko. Chikungunyafeber och denguefeber finns även på öarna i Hawaii. Dessa sjukdomar kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer. Det finns inget vaccin mot någon av dessa sjukdomar, så se till att skydda dig mot myggor med hjälp av myggmedel och myggnät. Gravida kvinnor avråds från att resa till ett land där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Malaria är ytterligare en sjukdom som sprids av myggor och kan i sällsynta fall förekomma i delar av Mexiko. Vanligtvis räcker det med myggmedel och myggnät för att undvika sjukdomen. Du kan också skydda dig mot malaria genom malariamedicin, som oftast ges i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan tre veckor före din resa. Prata med våra läkare eller sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Recept på malariamedicin är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är även viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa till Nordamerika, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Nordamerika, framför allt Mexiko, är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och som ofta ger upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber. Detta brukar ibland kallas turistdiarré. Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och att du ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra besvären om de uppstår. Du kan få ett begränsat skydd mot turistdiarré genom att vaccinera dig mot kolera.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda ner Min doktor-appen. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare i det fall du skulle bli sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2022-06-07

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Har du fler frågor?

Vaccinationsråd online

0 kr

  • Förbered och förenkla ditt besök genom att först få rådgivning online

  • Kostnadsfri rådgivning av erfarna vaccinationssjuksköterskor

Starta rådgivning

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos