Hem > Vaccination > Vaccination Nordamerika

Vaccination Nordamerika

Ska du resa till Nordamerika? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa till USA, Kanada eller Mexiko. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten som helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas om du planerar att resa på landsbygden eller vistas utanför de vanligaste turistområdena.

Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd inför din resa.

Hitta mottagning

Vaccinationsskydd för Nordamerika

Vid resor till Nordamerika finns risken att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Förekomsten av allvarliga sjukdomar är generellt begränsad i de nordamerikanska länderna, men det finns sjukdomar som är bra att vara vaccinerad mot. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, medan hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • Epidemisk hjärnhinneinflammation är en sjukdom som kan förekomma i Nordamerika, även om den är ovanlig. Sjukdomen kan ge upphov till mycket besvärliga symptom och kan i vissa fall vara livshotande.

  • Tyfoidfeber är en sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan ge upphov till allvarliga komplikationer och sprids vanligtvis genom förorenade livsmedel och vatten.

Vilka vacciner rekommenderas för en resa till Nordamerika?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktors vaccinationsmottagningar svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Tyfoidfeber förekommer i Mexiko. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig mot sjukdomen, om du ska vistas i landet en längre tid eller om du planerar att äta enkelt tillagad mat utanför de vanligaste turistområdena eller bo tillsammans med lokalbefolkningen.

Barn och ungdomar som ska studera, bosätta sig eller vistas en längre tid i USA, Kanada eller Mexiko rekommenderas vaccination mot bland annat epidemisk hjärnhinneinflammation. Sjukdomen kan förekomma i dessa länder, och yngre personer rekommenderas vaccin eftersom det inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige.

Tänk på att de här rekommendationerna är generella för kontinenten som helhet, då förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Nordamerika gäller alla, barn som vuxna. Det finns däremot särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Nordamerika beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Det är därför bra att vara ute i god tid inför en planerad resa. 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Nordamerika.

Övriga rekommendationer

Det finns risk att drabbas av vissa sjukdomar som sprids genom myggbett, framför allt vid resor till Mexiko och delstaten Hawaii i USA. Till exempel kan sjukdomarna chikungunyafeber, denguefeber och zikavirus spridas av myggor i Mexiko. Chikungunyafeber och denguefeber finns även på öarna i Hawaii. Dessa sjukdomar kan i vissa fall leda till allvarliga komplikationer. Det finns inget vaccin mot någon av sjukdomarna, så se till att skydda dig mot myggor med hjälp av myggmedel och myggnät. Gravida kvinnor avråds från att resa till länder där zikaviruset kan förekomma, då sjukdomen kan orsaka fosterskador.

Malaria är ytterligare en sjukdom som sprids av myggor och kan i sällsynta fall förekomma i delar av Mexiko. Vanligtvis räcker det med myggmedel och myggnät för att undvika sjukdomen. Du kan också skydda dig mot malaria genom malariamedicin, som oftast ges i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan 3 veckor före din resa. Prata med våra läkare och sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Receptet är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är också viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa till Nordamerika, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Nordamerika, framförallt Mexiko, är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och ge upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber (så kallad turistdiarré). Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra eventuella magbesvär. Du kan få ett begränsat skydd mot turistdiarré genom att vaccinera dig mot kolera.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda i så fall ner Min Doktors app. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare, om du blir sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-11-24

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos