Hem > Vaccination > Meningokocker

Meningokocker

Meningokocker är bakterier som kan ge upphov till allvarliga sjukdomar och tillstånd, till exempel hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis).

Hitta mottagning

Vad är meningokocker?

Vanliga symptom av en meningokocksjukdom (även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation) är feber, huvudvärk, frossa, illamående och kräkningar. Insjuknandet är oftast väldigt snabbt från det att du uppvisar symptom. Bakterierna sprids genom nära kontakt med personer som bär på dem, eller genom droppsmitta.

De vanligaste grupperna av meningokockbakterier är A, B, C, Y och W. Det finns flera vaccin som skyddar mot de olika bakteriegrupperna och vilket vaccin du får beror även på vilken ålder du har, om du ska resa till ett särskilt land, eller om du tillhör en riskgrupp.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccination mot sjukdomar som orsakas av meningokockbakterier rekommenderas till personer som löper ökad risk att drabbas av allvarliga infektioner till följd av olika tillstånd och bakomliggande sjukdomar. Du bör exempelvis vaccinera dig mot meningokockbakterier om du saknar eller har en icke-fungerande mjälte eller om du har vissa genetiska defekter i det så kallade komplementsystemet.

Du bör även vaccinera dig mot meningokockbakterier om du planerar att resa till vissa länder där risken att drabbas av sjukdomen är särskilt hög. Det gäller exempelvis vissa länder i Afrika, som Etiopien, Nigeria och Senegal, men bakterierna förekommer över hela världen. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du undrar vilket vaccin du behöver för just ditt resmål.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man skydda sig?

Det finns i huvudsak två typer av meningokockvacciner. Vaccin mot meningokocker i grupp B ges till barn, ungdomar och vuxna, och kan ges hos Min Doktor från och med 9 månaders ålder. Vaccinet ges i två doser med 1 till 2 månaders mellanrum till vuxna och barn över 2 år.

Barn mellan 9 och 23 månader ges vaccinet i olika antal doser och mellanrum, beroende på hur gammal hen är. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du undrar vilket vaccinationsschema ditt barn ska få.

Det andra vaccinet är ett så kallat konjugatvaccin, och ges för att skydda mot meningokockbakterier i grupperna A, C, Y och W. Detta vaccin ges till barn, ungdomar och vuxna, och ges hos Min Doktor från och med 9 månaders ålder. De flesta behöver endast en dos av vaccinet.

Meningokocker A, C, W, Y

Antal vaccineringstillfällen

1 alt 2

Intervall

2 mån för barn under 12 mån

Verksamt skydd

Cirka 3 år för barn, cirka 5 år för vuxna

Meningokocker B

Antal vaccineringstillfällen

2 alt 3

Intervall

9- 11 mån ålder: dag 0, 2 mån, minst 2 mån. 12-23 mån ålder: dag 0, 2 mån, minst 12 mån. Från 2 års ålder: dag 0, 1 mån

Verksamt skydd

Behov av påfyllnad inte fastställt ännu, i dagsläget skydd i minst 3 år

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så vaccinerar vi dig mot meningokocker och hjälper dig med övriga vaccinationer du kan behöva.

Att tänka på

Det är viktigt att tänka på att prata med en läkare, om du tidigare upplevt komplikationer i samband med vaccination, till exempel en allergisk reaktion, innan du vaccinerar dig.

Om du upplever försämrat allmäntillstånd eller har feber, bör du vänta med att vaccinera dig tills dess att du mår bättre.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos