Hem > Vaccination > MPR (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)

MPR (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund ges samlat i det så kallade MPR-vaccinet och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet ges i två doser och ger ett gott skydd som ofta varar livet ut.

Hitta mottagning

Vad är mässling, påssjuka och röda hund?

Mässling, påssjuka och röda hund är sjukdomar som orsakas av olika typer av virus, och som kan ge upphov till allvarliga komplikationer och ibland även livshotande tillstånd. Det gäller framförallt mässling, som utöver hög feber, andningssvårigheter och röda utslag kan leda till lunginflammation och i vissa fall hjärninflammation. Röda hund och påssjuka ger vanligtvis upphov till mildare symptom, men kan leda till bestående komplikationer. Om en kvinna drabbas av röda hund under graviditeten kan det leda till allvarliga skador på fostret. Obehandlad påssjuka riskerar att leda till sterilitet hos män och pojkar.

Sjukdomarna, särskilt mässling, smittar dessutom mycket lätt. Mässing och röda hund sprids främst via utandningsluften och som droppsmitta, och påssjuka smittar genom saliv, droppsmitta eller direktkontakt med en smittad person.

Mässling, påssjuka och röda hund är alla mycket ovanliga i Sverige, eftersom vaccination mot samtliga sjukdomar, MPR-vaccinet, ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Sjukdomarna är däremot vanligt förekommande i länder där allmän vaccination inte ges.

Vem bör vaccinera sig?

Mässling, påssjuka och röda hund kan innebära allvarliga komplikationer för personer som drabbas av sjukdomarna, och därför bör vaccinet ges till samtliga barn i samband med att det erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det är även mycket viktigt att vuxna som ej tidigare fått MPR-vaccinet blir vaccinerade.

Det så kallade MPR-vaccinet innehåller försvagade stammar av respektive virus, och vissa riskgrupper bör därför inte ges vaccinet då det kan leda till komplikationer. Du bör inte ges MPR-vaccinet om du har allvarliga brister i immunförsvaret eller genomgår någon form av behandling som påverkar immunförsvaret, om du är gravid eller om du är överkänslig mot något som finns i vaccinet. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du har frågor om vaccinet och hur du som tillhör en riskgrupp bör tänka.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund ges samlat i det så kallade MPR-vaccinet. Vaccinet ges i två doser, och den första dosen ges vanligtvis vid 18 månaders ålder. En dos av vaccinet ger ett gott skydd till ungefär 95 procent av de som vaccineras, men det krävs en andra dos av vaccinet för att skyddet ska vara starkt under lång tid. Den andra dosen ges vanligtvis mellan årskurs 1 och 2, och nära 99 procent av de som fått två doser av MPR-vaccinet får ett gott skydd som varar livet ut.

Om ditt barn ska resa till eller vistas i ett land innan 18 månaders ålder rekommenderas vaccination inför detta. MPR-vaccin inför resor rekommenderas först när barnet är 9 månader gammalt, men kan i särskilda fall ges redan vid 6 månaders ålder. Prata med en läkare om ditt barn behöver få MPR-vaccinet innan 18 månaders ålder.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

dag 0, 1 år

Verksamt skydd

Anses livslångt

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så vaccinerar vi dig mot mässling, påssjuka och röda hund samt hjälper dig med övriga vaccinationer du kan behöva.

Att tänka på

Då MPR-vaccinet innehåller försvagade stammar av respektive virus kan det uppstå biverkningar efter vaccination. Feber, feberkramp, utslag samt värk i leder är symptom som kan förekomma för vissa som vaccineras. Symptomen är ofarliga och går vanligtvis över på ett par dagar.

Tänk på att barn som vaccineras innan 12 månaders ålder även bör få den dos som erbjuds vid 18 månaders ålder.

MPR-vaccinet innehåller spår av ägg, och om du eller ditt barn tidigare upplevt en allergisk reaktion mot ägg bör du prata med en läkare innan du ges vaccinet. Du bör även rådfråga en läkare om du eller ditt barn tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med vaccinering. Om du besväras av hög feber bör du vänta med att vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund till dess att du mår bättre.

Mässling, påssjuka och röda hund är alla anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar. Det innebär att sjukvårdspersonal som träffar på personer med någon av dessa sjukdomar måste informera Folkhälsomyndigheten samt regionernas smittskyddsläkare, i syfte att eventuell sjukdomsspridning ska kunna spåras.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos