Hem > Vaccination > Vaccin mot HPV

Vaccin mot HPV

HPV är en virusgrupp som kan orsaka olika former av cancer och som ofta sprids via sexuella kontakter. Vaccin mot HPV ges till flickor sedan 2010 och till pojkar sedan 2020 inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Hitta mottagning

Vad är HPV?

HPV, en förkortning av humant papillomvirus, är en grupp av virus som i huvudsak smittar genom sexuella kontakter. Virusgruppen består av ett stort antal olika virus och det är mycket vanligt att drabbas av något av dessa någon gång i livet. De allra flesta typer av HPV ger inte upphov till några symptom. Vissa typer ger symptom i form av vårtor, framförallt på händer och fötter. Andra kan orsaka kondylom, en sjukdom som ger upphov till vårtor i underlivet.

Flera typer av HPV kan orsaka olika former av cancer. HPV kan till exempel ge upphov till cellförändringar i livmoderhalsen hos kvinnor, vilket i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste formen av cancer orsakad av HPV. I mer sällsynta fall kan HPV även orsaka cancer i och runt underlivet, i ändtarmsöppningen och i svalget hos både kvinnor och män.

Vaccin mot HPV ges till flickor mellan årskurs 5 och 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Från och med höstterminen 2020 erbjuds vaccinet också till pojkar i årskurs 5.

Vem bör vaccinera sig?

Alla som erbjuds vaccin mot HPV inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rekommenderas att vaccinera sig.

Du som ej fått vaccin mot HPV inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn bör överväga att vaccinera dig, för att säkerställa att du får ett gott skydd mot vissa cancerformer som de olika virustyperna kan orsaka. HPV-vaccinet infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010, vilket innebär att de allra flesta vuxna i dag inte är vaccinerade mot de virustyper inom HPV-gruppen som kan orsaka cancer.

Vaccinet kan leda till komplikationer för vissa personer, och ska till exempel inte ges till gravida eller personer som är allergiska mot någon beståndsdel i vaccinet.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

Det finns flera olika HPV-vacciner, som skyddar mot olika typer av viruset. De vacciner som är godkända i Sverige skyddar mot de flesta av de typer av HPV som kan orsaka livmoderhalscancer och andra former av cancer.

Vaccinationen som erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ges i två doser. Den första dosen ges mellan årskurs 5 och 6. Den andra dosen ges 6-12 månader efter den första dosen. Det vaccin som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ger även skydd mot de virustyper som orsakar kondylom.

Vuxna och ungdomar över 14 år som ej tidigare fått vaccination får det i tre doser. Den första dosen kan du ta när som helst, den andra dosen ges ungefär 1-2 månader efter den första och den sista dosen ges ungefär 6 månader efter den första.

Om du genomgår hela vaccinationsschemat för HPV, får du ett mycket gott skydd mot de virustyper som du vaccinerats mot. I dagsläget rekommenderas inte någon påfyllnadsdos efter att du har genomfört hela vaccinationsschemat.

Antal vaccineringstillfällen

2 alt 3 i grundvaccination beroende på ålder

Intervall

6-12 mån för barn i årskurs 5-6, 1-2 mån samt 6 mån för personer över 14 år

Verksamt skydd

Ingen påfyllnadsdos rekommenderas i nuläget

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Att tänka på

Tänk på att HPV-vaccinerna inte fungerar som botemedel om du redan har en pågående virusinfektion orsakad av HPV eller om du har konstaterade cellförändringar till följd av någon av dessa virustyper.

HPV-vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd mot virustyperna som du vaccineras mot, vilket innebär att du inte är fullständigt skyddad mot de cancerformer som viruset kan orsaka. Det är därför viktigt att du regelbundet genomgår de cellprovskontroller som du kallas till av sjukvården.

Du bör inte ta HPV-vaccin om du har hög feber eller upplever försämrat allmäntillstånd.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-08-16

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos