Hem > Vaccination > Vaccination Oceanien

Vaccination Oceanien

Ska du resa till Oceanien, till exempel Australien, Nya Zeeland, Fiji, Tahiti eller Papua Nya Guinea? Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta gällande vilka vaccinationer du bör ta inför din resa. Tänk på att rekommendationerna och råden är generella för resor till kontinenten som helhet. Exakt vilka vaccinationer du rekommenderas ta inför din resa beror på vilka länder du planerar att besöka, hur lång din vistelse är och var i de olika länderna du planerar att resa. Det finns till exempel vissa vaccinationer som rekommenderas om du planerar att resa på landsbygden eller vistas utanför de vanligaste turistområdena.

Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd inför din resa.

Hitta mottagning

Vaccinationsskydd för Oceanien

Vid resor till Oceanien finns risk att drabbas av sjukdomar och besvär som vanligtvis inte förekommer i Sverige. Även om risken att drabbas av sjukdomar är relativt låg i länder som Australien och Nya Zeeland, så förekommer flera sjukdomar som kan ge upphov till allvarliga komplikationer runt om i Oceanien. Det gäller särskilt öarna och ögrupperna i södra Stilla havet. Nedan beskriver vi kortfattat några av sjukdomarna som du kan behöva vaccineras mot:

  • Difteri, stelkramp, kikhosta och mässling kan förekomma över hela världen. Du rekommenderas att se över ditt skydd mot sjukdomarna, oavsett om du ska resa eller inte.

  • Hepatit A och hepatit B kan förekomma över hela världen. Hepatit A sprids vanligtvis genom livsmedel och vatten, medan hepatit B sprids genom sexuell kontakt och kontakt med smittat blod.

  • Japansk hjärninflammation, även kallad japansk encefalit, är en allvarlig sjukdom som sprids genom myggbett. Även om sjukdomen är relativt ovanlig, kan den förekomma i vissa länder i Oceanien.

  • Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Sjukdomen kan spridas genom förorenade livsmedel och vatten.

  • Epidemisk hjärnhinneinflammation sprids mellan människor genom så kallad droppsmitta, ofta i form av hosta eller nysningar från en smittad person.

  • Tuberkulos förekommer i Oceanien, och du löper särskild risk att drabbas av sjukdomen vid längre resor.

Obligatoriska vaccin

Gula febern förekommer inte i Oceanien. Trots detta krävs vaccination för inresetillstånd, om du nyligen besökt ett land med risk för sjukdomen. Detta gäller även om du mellanlandat i sådana länder. Länder där vaccination mot gula febern kan vara obligatorisk för inresetillstånd är Australien, Fiji och Salomonöarna.

Vid resa till länder där det är obligatoriskt med vaccination mot gula febern ska du kunna visa upp ett läkarintyg som anger att du har blivit vaccinerad mot sjukdomen, alternativt visa upp ett undantagsintyg.

Vilka vacciner rekommenderas för en resa till Oceanien?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att ha ett fullgott grundskydd gällande mässling, difteri, stelkramp och kikhosta. Detta gäller oavsett om du planerar att resa eller ej. Rekommenderad påfyllnad av skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta är vart 20:e år. På Min Doktors vaccinationsmottagningar svarar vi på dina frågor kring det allmänna vaccinationsprogrammet och hjälper dig att fylla på ditt grundskydd om det behövs.

Vaccination mot både hepatit A och hepatit B rekommenderas för resor till de flesta resmål. Du kan få vaccin mot hepatit A och hepatit B samtidigt.

Tyfoidfeber kan förekomma i flera av länderna i Oceanien, till exempel Fiji, Papua Nya Guinea och Tahiti, och du löper särskilt hög risk att drabbas av sjukdomen om du planerar att vistas på landsbygden, äta enkelt tillagad mat eller bo tillsammans med lokalbefolkningen.

Vid resor till vissa länder löper du förhöjd risk att drabbas av sjukdomen tuberkulos. Vaccination rekommenderas om du ska stanna en längre tid i Oceanien, särskilt i länderna och ögrupperna i södra Stilla havet. Rekommendationen gäller särskilt för barn och ungdomar som ska resa till eller bosätta sig i något land i Oceanien.

Barn och ungdomar som ska bosätta sig eller vistas en längre tid i till exempel Australien rekommenderas få vaccin mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Sjukdomen kan förekomma i landet, och yngre personer rekommenderas vaccin på grund av att vaccin mot sjukdomen inte ingår i det svenska grundvaccinationsprogrammet.

Det finns en risk att drabbas av japansk hjärninflammation vid resor till bland annat Papua Nya Guinea. Du rekommenderas vaccination mot sjukdomen om du ska resa i sådana länder en längre period, vid flera tillfällen eller planerar att vistas på landsbygden.

Polio kan förekomma i ett fåtal länder i Oceanien, såsom Papua Nya Guinea. De allra flesta i Sverige har fått vaccination mot sjukdomen, men vi rekommenderar att du får en påfyllnadsdos av poliovaccinet innan du reser till något land där sjukdomen kan förekomma.

Tänk på att dessa rekommendationer är generella för kontinenten som helhet. Förekomsten av olika sjukdomar kan skilja sig åt beroende på vilka länder du planerar att resa till. Rekommendationerna kan dessutom variera beroende på var i ett land du planerar att vistas, till exempel utanför större städer och turistområden, och hur lång din vistelse i respektive land är. Kom till Min Doktors vaccinationsmottagningar, så ger vi dig råd och hjälper vi dig få de vaccin som rekommenderas för just din resa.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

Vem ska vaccinera sig?

Rekommendationerna kring vaccination inför resa till Oceanien gäller alla, barn som vuxna. Det finns däremot särskilda rekommendationer gällande vaccination för vissa grupper, exempelvis små barn, gravida och individer med nedsatt immunförsvar. Kom till Min Doktors och vaccinationsmottagningar, så går vi igenom vad som gäller för just dig.

Hur långt innan ska man vaccinera sig?

Hur långt innan du bör vaccinera dig mot sjukdomar som är vanligt förekommande i Oceanien beror bland annat på hur lång din vistelse kommer att vara, hur gammal du är, om du har vaccinerat dig mot en viss sjukdom tidigare och om du planerar att få flera vaccinationer innan din avresa.

Vissa vaccin ges i flera doser. Det är därför bra att vara ute i god tid inför en planerad resa. 1 till 2 månader räcker för de allra flesta. Tänk på att många vaccin kan ge ett visst skydd även om du får dem med kort varsel inför din resa.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig att få ett bra skydd mot de vanligast förekommande sjukdomarna inför din resa till Oceanien.

Övriga rekommendationer

Sjukdomar som sprids via myggor kan förekomma i många av länderna i Oceanien. Chikungunyafeber, denguefeber och zikavirus sprids genom myggbett och kan förekomma i länder såsom Australien, Fiji, Papua Nya Guinea, Tahiti, Marshallöarna och Cooköarna. Det finns inget vaccin mot de här sjukdomarna och det är därför viktigt att du ser till att skydda dig mot myggbett med hjälp av myggmedel och myggnät. Gravida kvinnor avråds från resor till länder där zikaviruset kan förekomma.

Malaria är en sjukdom som även den sprids via myggbett. Sjukdomen är ovanlig i Oceanien, men den kan förekomma till exempel på Salomonöarna och Papua Nya Guinea. Du kan skydda dig mot malaria genom att ta förebyggande malariamedicin i form av tabletter. Det finns flera olika typer av malariatabletter, och vissa behöver intas redan 3 veckor före din resa. Prata med våra läkare och sjuksköterskor om vilken malariamedicin du behöver för just din resa. På Min Doktors vaccinationsmottagningar kan du få recept på malariamedicin. Receptet är kostnadsfritt i samband med annan resevaccination. Det är också viktigt att du använder dig av myggmedel och myggnät under din resa, då malariatabletter inte garanterar ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vid resor till länder i Oceanien är det bra att ha i åtanke att mat och kranvatten kan innehålla bakterier och parasiter som kan orsaka olika typer av magsjuka och ge upphov till magont, illamående, kräkningar, diarré och feber (så kallad turistdiarré). Det är därför bra om du har noga koll på vad du får i dig, undviker att dricka kranvatten och ser till att ha med dig vätskeersättning och annat som kan lindra eventuella magbesvär.

Behöver du komma i kontakt med en läkare under resan? Ladda i så fall ner Min Doktors app. Via appen kan du snabbt komma i kontakt med en svensk läkare, om du blir sjuk.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-11-24

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos