Hem > Vaccination > Vaccin mot rabies

Vaccin mot rabies

Rabies är en virussjukdom som är dödlig, om den inte förebyggs eller behandlas i tid. Sjukdomen sprids till människor genom saliv från djur, såsom hundar och katter. Alla som löper en förhöjd risk att exponeras för rabiesviruset rekommenderas att vaccinera sig.

Hitta mottagning

Vad är rabies?

Rabies är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen är dödlig, om den inte förebyggs eller behandlas i tid.

Rabies sprids till människor via saliven hos smittade djur. Hundar, katter, apor, rävar och fladdermöss är de djur som smittar flest människor. Viruset överförs oftast genom att du blir biten. Du kan också bli smittad om ett djur river dig (eftersom många djur har för vana att slicka sig om tassarna) eller slickar dig i ansiktet eller på ett öppet sår i huden.

Vanliga symptom på rabies är huvudvärk, förvirring, hallucinationer och kramper. Om du blivit biten, känner du ofta domningar och smärta på stället för bettet. Inkubationstiden – den tid det tar från smittotillfället tills dess att symptomen visar sig – brukar vara 3 till 6 veckor, men kan vara så lång som ett år.

Det är ovanligt att djur i Sverige bär på rabiesviruset. Sjukdomen är vanligast förekommande i länder i Asien, Afrika, Centralamerika, Sydamerika och Nordamerika.

Vem bör vaccinera sig?

Alla som löper en förhöjd risk att exponeras för rabiesviruset rekommenderas att vaccinera sig.

Om du eller ditt barn ofta kommer i närkontakt med djur som kan bära på smittan eller ska vistas i ett land där det är vanligt att djur bär på smittan, är det rekommenderat att ni vaccinerar er. Eftersom barn ofta har mer närkontakt med djur än vuxna, är det särskilt viktigt att vaccinera barn som vistas i miljöer med förhöjd risk för rabiessmitta.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

Barn mellan 0 och 6 år som befinner sig i en miljö med förhöjd risk för rabiessmitta rekommenderas att vaccinera sig så snart som möjligt.

Om vaccinationen genomförs med anledning av en resa, är det viktigt att barnet vaccineras i god tid före avfärd. Det kan ta upp till 2 månader för vaccinet att ge en god skyddseffekt.

Antal vaccineringstillfällen

2

Intervall

Dos 1 en månad innan avresa. Dos 2 cirka en vecka efter dos 1.

Verksamt skydd

2 doser ger ett visst skydd mot rabies, men om du blir biten, riven eller slickad av ett djur med rabiessmitta, behöver du så fort som möjligt – senast inom 48 timmar – söka sjukvård för att få en medicinsk bedömning kring ytterligare doser.

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Att tänka på

Rabies är en dödlig sjukdom. Sök omgående akut vård, oavsett om ni är vaccinerade mot rabies eller inte, om du eller ditt barn har varit i närkontakt med ett djur som du misstänker kan bära på sjukdomen. Detta gäller särskilt om du eller ditt barn är på en plats där det är vanligt att djur bär på rabiesviruset.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-06-21

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos