Hem > Vaccination > Vaccin mot gula febern

Vaccin mot gula febern

Gula febern är en sjukdom som orsakas av ett virus. Viruset sprids via myggor och förekommer främst i delar av Afrika och Sydamerika.

Hitta mottagning

Vad är gula febern?

Gula febern är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan ge upphov till mycket allvarliga symptom och leda till livshotande tillstånd. Vanliga symptom är feber, muskelvärk och huvudvärk. Längre fram i sjukdomsförloppet kan man drabbas av blodblandade diarréer, kräkningar och gulsot till följd av att levern blir inflammerad. Hur allvarligt du drabbas är individuellt, vissa uppvisar endast lindriga symptom.

Viruset sprids via myggor, men inte mellan människor. Gula febern förekommer främst i delar av Afrika och Sydamerika.

Vem bör vaccinera sig?

Du bör vaccinera dig mot gula febern om du planerar att resa till ett land där sjukdomen förekommer.

I ett stort antal länder behöver du vara vaccinerad mot gula febern för att få inresetillstånd om du nyligen varit i, eller rest igenom, ett land där sjukdomen finns. Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor om du har några frågor om vilka länder som kräver vaccinationsintyg för inresa.

Om du tillhör vissa riskgrupper bör du inte få vaccin mot gula febern. Personer som tillhör dessa grupper kan, inför en resa till ett land där vaccination mot gula febern krävs för inresetillstånd, få ett undantagsintyg. Du tillhör en riskgrupp om du till exempel har nedsatt immunförsvar eller får någon form av behandling som påverkar immunförsvaret, om du är gravid eller om du är allergisk mot ägg. Vaccinet ska heller inte ges till barn under 9 månader.

Hitta din närmaste mottagning

Vi har öppet även kvällar och helger.

Dela din position så visar vi vilken mottagning som ligger närmast dig.

När ska man vaccinera sig?

Vuxna och barn över 9 månader gamla kan få vaccin mot gula febern. Vaccinet ger ett gott skydd och i dagsläget räcker det med en dos.

Om du vaccinerar dig inför en resa till ett land där sjukdomen kan förekomma, eller vill säkerställa att du är skyddad inför en resa, bör du få vaccinet senast 10 dagar innan avresetillfället. Vaccinet bedöms då ge en god effekt.

Antal vaccineringstillfällen

1

Intervall

Verksamt skydd

Anses livslångt

Var kan man vaccinera sig?

Kom till någon av Min Doktors vaccinationsmottagningar, så hjälper vi dig.

Att tänka på

Det är viktigt att prata med en läkare om du tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med vaccination.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2023-08-30

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos