Hem > Vaccination > Vaccinationer

Vaccinationer

Vaccin är en typ av läkemedel som man tar för att få skydd mot besvärliga och i många fall livshotande sjukdomar. Du rekommenderas vaccinera dig mot ett flertal sjukdomar i syfte att skydda dig mot dessa sjukdomar. På grund av utbredd vaccinering är många sjukdomar i dag sällsynta och i vissa fall även utrotade, både i Sverige och i världen.

Hitta mottagning

Om vaccinationer

Vaccin är en typ av läkemedel som tas för att få ett skydd mot en sjukdom. Oftast ges vaccin för att skydda mot virus- och bakterieinfektioner. Det finns vaccin mot flera mycket besvärliga och i många fall även livshotande sjukdomar. Vissa sjukdomar som du rekommenderas vaccinera dig mot kan förekomma i Sverige, men tack vare en utbredd vaccinering bland befolkningen är många farliga sjukdomar väldigt sällsynta och i vissa fall även utrotade i landet. Sjukdomarna kan däremot förekomma i andra länder. Genom att vaccinera sig skyddar man både sig själv och i många fall även sin omgivning, särskilt de personer som av olika anledningar inte kan eller bör vaccinera sig.

Du kan få vaccin på olika sätt. De flesta vaccin ges i form av en spruta, men du kan även vaccineras genom tabletter eller vätska. Vaccin mot olika sjukdomar kan ges i olika antal doser. Vissa vaccin behöver endast ges i en dos för att säkerställa ett gott skydd. Andra vaccin behöver ges i flera doser, enligt ett visst tidsintervall, för att skyddet ska bli tillräckligt starkt.

Sverige har ett välutvecklat allmänt vaccinationsprogram, här får de allra flesta vaccin mot ett antal sjukdomar under barndomen och ungdomsåren. Detta kallas för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I dag innehåller programmet vaccin mot sjukdomarna rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae B, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, hepatit B och HPV (humant papillomvirus). Vaccin mot andra sjukdomar läggs löpande till i programmet och ett antal vaccin har tillkommit under 2000-talet. Detta innebär att vuxna och äldre inte har fått vaccin mot vissa sjukdomar som i dag bedöms vara viktiga att skydda sig mot.

I det allmänna vaccinationsprogrammet ingår inte vaccin mot vissa sjukdomar som är mer vanligt förekommande i andra delar av världen. Om du eller ditt barn ska resa utomlands eller bo i ett annat land kan du behöva vaccinera dig mot sjukdomar som förekommer på just den platsen. Tänk på att många vaccin som kan behövas inför en vistelse utomlands behöver tas i god tid före avresan, för att säkerställa att du har ett bra skydd.

Vaccin kan ge upphov till biverkningar, som oftast är helt ofarliga. Vanliga biverkningar är rodnad och svullnad vid insticksstället, feber och trötthet. Allvarliga biverkningar av vaccin är väldigt sällsynta.

Prata med Min Doktors läkare och sjuksköterskor, eller besök Min Doktors vaccinationsmottagningar, om du har frågor om vilka vaccin du bör ta för att säkerställa ett gott skydd mot olika sjukdomar. Läs mer om hur Min Doktor hanterar vacciner.

Publicerad:

2022-02-09

Senast uppdaterad:

2024-01-31

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, Legitimerad vaccinationssjuksköterska, Min Doktor

Håll koll på dina vaccinationer i mobilen

  • Samla alla vaccinationer på ett ställe

  • Slipp alla papperskort

  • Bli påmind när det är dags att ta en ny dos