Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Kikhosta hos barn

Kikhosta hos barn

Kikhosta hos barn är ovanligt, men innebär ofta besvärliga symptom, såsom hostattacker med efterföljande kräkningar och i vissa fall även andningssvårigheter. Det finns vaccin mot kikhosta och det erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet från 3 månaders ålder.

Sök vård för kikhostaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid kikhosta hos barn

Kikhosta är en ovanlig, men mycket smittsam infektion, som orsakas av en bakterie som sätter sig i luftvägarna. Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds från 3 månaders ålder. Kikhosta kan smitta bebisar som inte hunnit bli vaccinerade och små barn som inte har utvecklat fullt skydd av vaccinet, och kan framkalla mycket besvärliga symptom.

Symptomen börjar ofta som en vanlig förkylning med hosta, som sedan övergår till hostattacker. Dessa sker ofta nattetid eller i samband med att barnet äter. Hostattackerna känns igen på att barnet eller bebisen ger ifrån sig ett kiknande ljud i samband med inandning. Det är också vanligt att hostattackerna följs av kräkningar. Bebisar och små barn yngre än 1 år kan också drabbas av andningsuppehåll och kan då behöva akut sjukvård.

När ska jag söka vård?

Du ska omedelbart söka vård akut om ditt barn eller din bebis drabbas av andningsuppehåll eller andningssvårigheter. Du ska också söka vård akut om din bebis under 1 år har utsatts för smitta eller om du misstänker att ditt barn eller någon i barnets närhet har drabbats av kikhosta.

Behandling

Kikhosta hos små barn eller bebisar behöver ofta tidig behandling och medicinering för att lindra symptomen. Om ditt barn eller din bebis är under 1 år och har utsatts för smitta, brukar man ofta behandla även i förebyggande syfte.

Sök vård för kikhosta

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för kikhosta

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du ser till att ditt barn vaccineras och sedan får uppföljande vaccinering. Eftersom kikhosta är mycket smittsamt och många vuxna saknar skydd mot sjukdomen, bör du se till att ditt barn eller din bebis inte vistas i närheten av någon med en långdragen hosta eller som visar andra symptom på kikhosta.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för kikhosta, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor