Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Sömnapné hos barn

Sömnapné hos barn

Sömnapné är vanligt hos barn i förskoleåldern och innebär att barnet har återkommande andningsuppehåll i sömnen. Vanliga symptom är flera längre andningsuppehåll per natt, snarkningar, sängvätning och trötthet. Sömnapné behandlas vanligtvis genom att halsmandlarna eller körteln bakom näsan opereras bort.

Sök vård för sömnapnéÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid sömnapné hos barn

Sömnapné, även kallad obstruktiv sömnapné, är vanligt hos barn i förskoleåldern och innebär att trånga luftvägar orsakar återkommande andningsuppehåll när barnet sover. Ofta beror de trånga luftvägarna på att halsmandlarna eller körteln bakom näsan är stora och därmed hindrar andningen. Svårigheter att andas kan kännas igen på att ditt barn eller din bebis snarkar. Vanliga symptom är flera andningsuppehåll per sömntimme, orolig sömn, sängvätning och trötthet under dagen. Andningsuppehållen ska pågå i minst 10 sekunder för att räknas som en sömnapné.

Sömnapné kan även förekomma i form av så kallad central sömnapné, som är mindre vanligt förekommande än obstruktiv sömnapné. Symptomen av central sömnapné är att barnets andningsrörelser minskar för att sedan bli helt stilla och att bröstkorgen då inte rör på sig. Orsaken kan vara att hjärnan inte är fullt utvecklad ännu och att andningssignalen inte fungerar som den ska.

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård om ditt barn eller din bebis visar symptom på någon form av sömnapné eller om du märker att hen besväras av andningssvårigheter i sömnen. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker om du misstänker att ditt barn har sömnapné.

Behandling

Behandling av sömnapné kan ske på olika sätt beroende på hur besvärlig sjukdomen är. Om ditt barn visar sig lida av sömnapné, är det vanligaste att man får operera bort halsmandlarna och ofta även körteln bakom näsan. I vissa fall kan det räcka med att ge barnet medicin i form av nässprej innan barnet ska sova, i syfte att lindra besvären.

Sök vård för sömnapné

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för sömnapné

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du håller koll på hur ditt barn sover och lägger märke till om hen är ovanligt morgontrött eller har svårt att koncentrera sig i förskolan eller skolan.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för sömnapné, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor