Luftrörskatarr hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Luftrörskatarr är vanligt hos barn och orsakas ofta av olika typer av virus. Vanliga symptom är till en början feber, halsont och snuva, som sedan övergår i slemhosta. Behandling ges i form av hostmedicin, och ibland även luftrörsvidgande och inflammationshämmande medicin.Orsak och vanliga symptom

Luftrörskatarr, även kallat akut bronkit, är vanligt hos barn och orsakas ofta av olika typer av virus. Luftrörskatarr innebär att barnet får en inflammation i slemhinnorna i luftrören i lungorna. Ofta förekommer luftrörskatarr i samband med att ditt barn har en förkylning. Vanliga symptom är till en början feber, halsont och snuva, som sedan övergår i besvärlig hosta med mycket slem.

Barn under 2 år kan drabbas av något som kallas obstruktiv bronkit, och vanliga symptom är andningssvårigheter, pipande ljud när barnet andas ut och slemhosta. Symptomen liknas vid dem som förekommer vid astma och man brukar ge diagnosen luftrörskatarr de två första gångerna som ett barn under 2 år utan allergiska besvär visar symptomen. Om liknande besvär uppstår en tredje gång brukar det klassas som astma.

Vad kan jag göra själv?

Luftrörskatarr orsakas ofta av virus, exempelvis RS-viruset, och kan smitta genom hosta, nysningar och direktkontakt. Du kan därför försöka se till att ditt barn undviker att smittas under förkylningstider och låta ditt barn vara hemma om hen är sjuk för att undvika att smitta andra. God handhygien är viktigt för att undvika smitta.

Om ditt barn eller din bebis har drabbats av obstruktiv bronkit är det viktigt att hen får hosta upp så mycket slem som möjligt, och då hjälper varma drycker.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn eller din bebis får väldigt svårt att andas ska du omedelbart söka vård vid en fysisk vårdcentral eller en akutmottagning.

Behandling

Symptomen av akut bronkit, eller vanlig luftrörskatarr, behandlas vid behov med hostmedicin, febernedsättande medicin eller luftrörsvidgande medicin.

Behandling för obstruktiv bronkit ges vanligtvis i form av luftrörsvidgande medicin för att lindra andningsbesvären, och ibland även i form av en sprej som minskar inflammationen.

Tänk på att behandling som minskar hostan kan leda till att ditt barn eller din bebis inte hostar upp slemmet i tillräcklig utsträckning. Ta kontakt med en vårdcentral innan du ger hostmedicin till barn som har astma eller om barnet är yngre än 2 år.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för luftrörskatarr är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det