Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Feber hos barn

Feber är kroppens naturliga försvar mot en infektion. Ett litet barn kan ha hög feber, men vara piggt i övrigt. Spädbarn som är 3 månader eller yngre behöver vård vid temperaturer över 38 grader. När febern går över 40 grader behövs vård, oavsett ålder.

Orsak och symptom vid feber hos barn

Feber är kroppens naturliga försvar mot en infektion orsakad av virus eller bakterier.

Bebisar och små barn på 1 till 3 år har generellt sett högre kroppstemperatur än vuxna och kan lätt få feber av lindriga orsaker. Även barn på 4 till 6 år har naturligt högre kroppstemperatur än vuxna. Ett litet barn kan ha upp till 40 graders feber, men vara piggt i övrigt.

Att få frossa och skaka av feber är vanliga symptom. Vid feberfrossa skakar ben och armar, men det är inte farligt. Det är kroppens sätt att öka temperaturen vid feber.

I vissa fall kan ett barn få feberkramper, vilket kan upplevas som mycket obehagligt för dig som förälder. Det kan också hända att ditt barn får feberyra och ser och hör sådant som inte finns. Sådan yra kan vara obehaglig för omgivningen, men går normalt över.

När ska jag söka vård?

Om och när du ska söka vård beror på hur gammalt ditt barn är, hur länge barnet haft feber och hur hög den är. Om ditt barn är 3 månader eller yngre och har en kroppstemperatur på minst 38 grader, ska du ta kontakt med en vårdcentral eller akutmottagning direkt. Om ditt barn är 3 till 6 månader, ska du söka vård om febern går över 39 grader.

När febern går över 40 grader ska du söka hjälp, oavsett ditt barns ålder. Om ditt barn har feber i 3 till 5 dagar utan att den går ner, ska du vara extra uppmärksam. Långvarig eller återkommande feber är också anledningar till att söka vård.

Feber kan i sällsynta fall leda till feberkramper. Första gången ditt barn får kramper ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Feberkramper kan vara otäcka, men är sällan skadliga.

Behandling

Feber är en del av kroppens försvarsmekanismer och beror på en infektion. Om infektionen orsakas av bakterier, kan det behövas behandling. I andra fall kan en läkare skriva ut medicin för att få ned febern.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

När kroppen har en temperatur över 38 grader räknas det normalt som feber. För att veta säkert om ditt barn har feber kan du mäta kroppstemperaturen i örat eller stjärten, eftersom man får mest tillförlitligt resultat på de ställena. På spädbarn rekommenderas det att mäta i stjärten.

Feber kan pågå i flera dagar och går därefter vanligtvis över. Anteckna gärna hur länge ditt barn har haft feber, hur hög den har varit och om den kommer och går. Var uppmärksam på hur ditt barn mår i övrigt.

Du kan lindra och få ner ditt barns feber med febernedsättande medicin som du själv köper på apoteket, men om ditt barn är piggt ska du inte ge någon medicin. Rådfråga apoteket hur länge du kan ge febernedsättande medicin – normalt är det 2 till 3 dagar.

Ge aldrig febernedsättande medicin till spädbarn utan att först konsultera med en läkare.

Ge ditt barn mycket vätska för att ersätta den som svettas bort vid feber.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har feber, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Öppet alla dagar, dygnet runt
95% patientnöjdhet
Över 3 miljoner patientbesök
Sök vård för feber hos barn
Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab