Hem > Hälsa och sjukdomar > Feber hos barn

Feber hos barn

Feber är kroppens naturliga försvar mot en infektion. Ett litet barn kan ha hög feber men vara piggt i övrigt. Spädbarn i åldern 3 månader eller yngre behöver vård vid temperaturer över 38 grader. När febern går över 40 grader behövs vård, oavsett ålder.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid feber hos barn

Feber är kroppens naturliga försvar mot en infektion som kan bero på smitta av virus eller bakterier.

En bebis liksom små barn i 1-, 2- och 3-årsåldern har generellt sett högre kroppstemperatur än vuxna och kan lätt få feber av lindriga orsaker. Även i åldrarna 4-, 5,- och 6 år har barn naturligt högre kroppstemperatur än vuxna. Ett litet barn kan ha upp till 40 graders feber men vara piggt i övrigt.

Att få frossa och skaka av feber är vanliga symptom. Vid feberfrossa skakar ben och armar men det är inte farligt. Det är kroppens sätt att öka temperaturen vid feber.

I vissa fall kan ett barn få feberkramper vilket kan upplevas som mycket obehagligt för dig som förälder. Det kan också hända att ditt barn får feberyra och ser och hör sådant som inte finns. Sådan yra kan vara obehaglig för omgivningen men går normalt över.

Vad kan jag göra själv?

När kroppen har en temperatur över 38 grader räknas det normalt som feber. För att veta säkert om ditt barn har feber kan du mäta kroppstemperaturen i örat eller i stjärten, det är mest tillförlitligt. På spädbarn rekommenderas att mäta i stjärten.

Feber kan pågå i flera dagar och går därefter vanligtvis över. Anteckna gärna hur länge ditt barn har haft feber, hur hög den har varit och om den kommer och går. Var uppmärksam på hur ditt barn mår i övrigt.

Du kan lindra och få ner ditt barns feber med febernedsättande medicin som du köper själv på apoteket, men om ditt barn är piggt ska du inte ge det. Rådfråga apoteket hur länge du kan ge febernedsättande medicin, normalt är det två till tre dagar.

Ge aldrig febernedsättande medicin till spädbarn utan att först konsultera med en läkare.

Ge ditt barn mycket vätska för att ersätta den som svettas bort vid feber.

När ska jag söka vård?

Om och när du ska söka vård beror på hur gammalt ditt barn är, hur länge det har haft feber och hur hög den är. Är ditt barn 3 månader eller yngre och har minst 38 grader ska du ta kontakt med en vårdcentral eller akutmottagning direkt. Är det mellan 3 och 6 månader gammalt ska du söka vård om febern går över 39 grader.

När febern går över 40 grader, till 41 grader, behöver du söka hjälp oavsett ålder hos ditt barn. Om ditt barn har feber i tre dagar till fem dagar utan att den går ner är det viktigt att du är extra uppmärksam. Långvarig eller återkommande feber är också anledningar att söka vård.

Feber kan i sällsynta fall leda till feberkramper. Första gången ditt barn får kramper ska du söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Feberkramper kan vara otäckt, men är sällan skadligt.

Behandling

Feber är en del av kroppens försvarsmekanismer och beror på en infektion. Om den orsakas av bakterier kan det behövas behandling. I andra fall kan en läkare skriva ut medicin för att få ned febern.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har feber är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402