Hem > Hälsa och sjukdomar > Ansträngd andning hos barn

Ansträngd andning hos barn

Ansträngd andning hos barn kan ha många orsaker. Lättare besvär kan avhjälpas hemma men ibland krävs läkarvård. Ju yngre barnet är desto, viktigare är det att snabbt komma i kontakt med vården.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid ansträngd andning hos barn

När ett litet barn är rossligt och får svårt att andas kan det bero på många olika saker. Exempel på sjukdomar med symptomet ansträngd andning är kikhosta, lunginflammation, halsfluss och krupp. Sjukdomar av detta slag orsakas av virus eller bakterier som kan ge svullna luftvägar.

Ju yngre barnet är desto allvarligare är det när barnet har svårt att andas. För en bebis är det ofta nödvändigt att söka sjukhusvård snabbt men också för små barn, 1 år, 2 år eller 3 år. För lite äldre barn, 4 år, 5 år eller 6 år kan sjukhusvård krävas.

Eftersom den ansträngda andningen kan ha flera olika orsaker är det viktigt att hålla koll på hur länge ditt barn har haft ansträngd andning och eventuellt andra symptom. Skriv gärna ned detta. Det kan exempelvis vara symptom som kraftig hosta, hög feber, ont i bröstet, svullnader i halsen men också kräkningar.

Vad kan jag göra själv?

Ansträngd andning är viktigt att ta på allvar eftersom det kan vara symptom på en allvarlig sjukdom. Lättare besvär går att avhjälpa hemma med till exempel nässprej eller genom att låta barnet sova med huvudet högt.

När ska jag söka vård?

Om andningsbesvären inte går över efter några dagar, blir kraftigare eller om barnet blir blekt, får blåaktiga läppar eller fingrar är det viktigt att söka vård akut.

Behandling

Det kan krävas flera olika undersökningar för att avgöra orsaken. Det kan ske genom att en läkare lyssnar på lungorna, tar blodprov, gör ett halstest eller röntgar lungorna.

Vilken behandling som är lämplig för ditt barn beror på vilken orsaken till andningsbesvären är. Nässprej kan lindra liksom febernedsättande medicin som du kan köpa själv på apoteket. Ytterligare behandling kan behövas om orsaken är en bakterieinfektion. Ditt barn kan också få luftrörsvidgande medicin.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar ansträngd andning är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402