Halsfluss hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Halsfluss är en sjukdom som beror på en infektion i halsmandlarna. Ofta gör det då ont i halsen och ont att svälja. Andra symptom kan vara feber, hosta eller förkylning beroende på om halsflussen orsakas av virus eller bakterier. Halsfluss kan lindras och i vissa fall behandlas.Orsak och vanliga symptom

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som antingen beror på bakterier (streptokocker) eller virus. Halsfluss kan smitta via luften eller vid direkt hudkontakt. Därför är det vanligt med smitta inom familjen. Det är ovanligt att en bebis får halsfluss, eftersom deras halsmandlar fortfarande är så små. Halsfluss är ofta jobbigt för ditt barn. Det gör ont i halsen, är svårt att svälja och ibland kan det göra så ont att barnet inte vill äta. Det finns många andra symptom på halsfluss hos ditt barn att vara uppmärksam på. Feber eller ont i halsen är tecken på en bakterieinfektion. Ser du tecken på snuva, hosta eller förkylning kan det bero på en virusinfektion. Ibland kan du också upptäcka rodnader eller beläggning på ditt barns tunga. Från det att ditt barn har smittats till dess att ni märker de första symptomen går det ofta en till tre dagar.

Vad kan jag göra själv?

Det viktigaste du kan göra i förebyggande syfte är att ha god handhygien. Om du misstänker att ditt barn har smittats är det viktigt att du tittar efter olika reaktioner och hur många dagar som barnet haft dem. Om ditt barn har symptom på halsfluss kan du göra mycket för att lindra det onda. Du kan ge dryck som är lättare att svälja än mat och febernedsättande medicin för att mota feber.

När ska jag söka vård?

Om besvären inte går över efter en vecka eller om barnet får hög feber bör du söka vård. Andra symptom där det är viktigt att söka vård är svullnad i halsen eller utslag på halsen. Obehandlade kan dessa symptom leda till större besvär hos ditt barn.

Behandling

För att veta om det är en bakterieinfektion (streptokocker) eller ett virus som orsakat halsflussen behöver en så kallat halsodling göras. Om det är bakterier kan det behöva behandlas.

Det finns också flera sorters behandling som kan lindra och hjälpa vid halsfluss. Om ditt barn har feber och ont kan du ge febernedsättande och smärtstillande medicin som du kan köpa själv på apoteket.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för halsfluss är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det