Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Lunginflammation hos barn

Lunginflammation hos barn

Lunginflammation orsakas av bakterier eller virus. Vanliga symptom är hosta, ont i halsen, feber och smärta vid andning. Behandling behövs ofta och därtill är det viktigt med vila och intag av vätska.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid lunginflammation hos barn

Lunginflammation hos barn orsakas av bakterier eller virus och är särskilt vanligt hos barn under 3 år. Smitta sker oftast genom hosta, nysningar eller utandningsluft från en sjuk person.

Vanliga symptom kan liknas vid en förkylning med hosta och slemhosta, ont i halsen, feber, smärta vid andning, andfåddhet samt i vissa fall också feberfrossa och en känsla av förvirring.

Lunginflammation hos barn kan också kännetecknas av att barnet får snabb och ibland pipande andning, stötande hosta, kräks, blir blekt eller inte orkar leka som vanligt. Om ditt barn har en hosta som inte går över och är ovanligt trött, kan det också det vara tecken på lunginflammation.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn snabbt blir sämre, får andningssvårigheter, hög feber eller är orkeslöst, ska du omedelbart söka vård på en akutmottagning eller en fysisk vårdcentral. Du ska också söka vård för ditt barn, om barnet har varit sjukt i flera dagar och besvären inte går över.

Behandling

Det kan krävas flera olika undersökningar för att avgöra om ditt barn har lunginflammation och vad som är orsaken. Det kan ske genom att läkaren lyssnar på lungorna, tar ett blodprov eller, i vissa fall, genomför en lungröntgen.

Orsaken till lunginflammationen avgör vilken behandling som barnet bör få. Om lunginflammationen orsakas av bakterier, ska den behandlas utifrån den bakterie som orsakat lunginflammationen.

Behandling mot bakterier hjälper dock inte om orsaken är virus. Barnet bör då behandlas som vid en vanlig förkylning – det vill säga med mycket vila, vätska och värme. Du kan lindra ditt barns symptom med febernedsättande och slemlösande preparat, till exempel tabletter eller nässprejer som du själv kan köpa på apoteket.

Vid kraftiga symptom, om ditt barn till exempel har mycket hög feber eller andningssvårigheter, kan barnet behöva vårdas på sjukhus.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Lunginflammation kan vara svårt att identifiera på egen hand. Om ditt barn uppvisar symptom, är det viktigt att du följer förloppet. Skriv gärna ned hur symptomen utvecklar sig. Om symptomen blir värre efter några dagar, kan det vara tecken på en lunginflammation. Du bör då söka vård för att få en diagnos och eventuell behandling.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har symptom på lunginflammation, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-05-17

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor