Hem > Hälsa och sjukdomar > Rethosta hos barn

Rethosta hos barn

Hosta är en del av kroppens försvar och kan pågå i några veckor. Rethosta hos barn kallas också för torrhosta. Den kan ha flera orsaker varav den vanligaste är förkylning. Andra orsaker är kikhosta och lunginflammation. Symptom som kan förekomma i samband med rethosta är feber och ansträngd andning.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid rethosta hos barn

Rethosta hos barn kallas också för torrhosta. Den kan ha flera orsaker. Den vanligaste är förkylning som orsakas av virus eller bakterier. Andra orsaker är kikhosta, lunginflammation och astma.

Hosta är en del av kroppens försvar. Därför ska den inte i onödan dämpas. Hosta kan även uppstå i kontakt med rök eller något annat som retar ditt barns luftvägar. Hostan kan pågå i några veckor.

Andra symptom som kan förekomma tillsammans med rethosta är feber och ansträngd andning.

Vad kan jag göra själv?

God handhygien är viktigt i förebyggande syfte eftersom orsaken till rethosta ofta är virus eller bakterier som lätt smittar. Tänk på att tvätta händer och torka av sådant som en smittad kan ha rört vid.

Du kan lindra ditt barns hosta genom att ge varm eller kall dryck eller genom att låta det sova med huvudet högt. Det gör det lättare att andas och förbättrar sömnen. Du kan även ge hostmedicin, men inte om barnet är 2 år eller yngre om inte en läkare har förskrivit det.

När ska jag söka vård?

Hosta hos en bebis är särskilt viktigt att vara uppmärksam på. Men även hos små barn i 1-, 2-, 3-årsåldern, eller hos ännu äldre barn, i 4-, 5, eller 6-årsåldern, är det viktigt att du observerar och gärna skriver ned hur symptomen utvecklar sig.

Tecken som innebär att du kan behöva söka vård är att hostan förvärras, att barnet haft feber i flera dygn, att barnets andning blir ansträngd eller att det blir hängigt och inte vill äta. Om ditt barn visar dessa symptom bör du låta ditt barn genomgå en fysisk undersökning på en akutmottagning eller på en vårdcentral.

Om barnet har satt något i halsen som det inte direkt kan hosta upp behöver du omedelbart ringa 112.

Behandling

En läkare kan skriva ut febernedsättande eller luftrörsvidgande medicin som kan lindra rethostan. Om orsaken är en lunginflammation kan annan behandling behövas.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har rethosta är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402