Astma hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Astma är en vanlig sjukdom som påverkar luftrören i lungorna. Vanliga symptom är långvarig hosta, andningssvårigheter och trötthet. Astma kan behandlas effektivt med hjälp av olika mediciner.Orsak och vanliga symptom

Astma hos barn är en vanlig sjukdom som påverkar luftrören, och som både kan vara kronisk eller försvinna helt när barnet blir äldre. Det finns inget som tyder på att astma kan smitta. Vanliga symptom är återkommande och långvarig hosta som särskilt förekommer nattetid, andningssvårigheter och att det piper i samband med att ditt barn eller din bebis andas. Ditt barn kan även bli tröttare än vanligt och det är vanligt att symptomen blir mer framträdande i samband med fysisk aktivitet.

Astma hos barn kan delas in i olika typer. När det gäller yngre barn brukar man skilja mellan så kallad förkylningsastma och vanlig astma. Förkylningsastma visar sig i samband med att ditt barn har en förkylning eller en luftvägsinfektion och att barnet annars inte har några symptom. Oftast försvinner denna typ av astma när barnet blir äldre. Vanlig astma är en luftvägsinflammation som brukar förekomma i samband med olika allergier, exempelvis pollen- eller pälsallergi. Astman kan då utlösas av att barnet kommer i kontakt med det allergiframkallande ämnet.

Vad kan jag göra själv?

Om du vet om att ditt barn lider av astma kan det hjälpa att se till att hen undviker att komma i kontakt med allergiframkallande ämnen eller annat som kan framkalla en reaktion, exempelvis rök, damm, kall luft, parfym och andra starka dofter. I de fall astman framkallas av överkänslighet mot kvalster är det viktigt med god hygien och städning, särskilt i barnets sovrum.

När ska jag söka vård?

Du ska genast söka akutvård om ditt barn eller din bebis har andningssvårigheter eller om huden blir blek eller blåaktig.

Behandling

Om ditt barn eller din bebis uppvisar symptom av någon form av astma eller om en allergisk reaktion ger upphov till astmabesvär är det viktigt att hen genomgår en utredning. Vanligtvis brukar en undersökning göras med hjälp av olika tester av lungorna, till exempel spirometri. I samband med en utredning av astma genomför man även en allergiutredning. Du kan söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker om ditt barn behöver utredas för astma och allergi.

Det finns effektiv behandling och olika typer av medicin för att lindra astmabesvär. Oftast sker behandlingen med hjälp av luftrörsvidgande och inflammationsdämpande medicin som ditt barn andas in i form av en inhalator. Det kan även bli aktuellt med vissa typer av allergimediciner för att underlätta och lindra astmabesvär till följd av allergiska reaktioner.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för astma är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Faktagranskad av:
Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, 190402

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det