Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Pälsdjursallergi

Vid pälsdjursallergi reagerar du på ämnen som finns i huden, saliven eller urinen hos något av våra husdjur. Allergin yttrar sig främst som besvär från de övre luftvägarna, och ibland med hudutslag. Pälsdjursallergi medför även en ökad risk för att utveckla astma.

Vad är pälsdjursallergi?

Om du brukar få obehag från luftvägarna, ögonen eller huden vid kontakt med katter, hundar eller andra djur, kan du ha pälsdjursallergi. Namnet pälsdjursallergi är något missvisande – du kan även reagera på djur utan päls, som nakenkatter eller fåglar. Allergiframkallande ämnen (allergener) finns i djurens hud, saliv och urin, men de sprids lätt över resten av kroppen och pälsen när djuret slickar eller putsar sig. Det brukar dessutom finnas en hel del allergen i djurets omgivning, i form av mjäll, damm och hår. En person som har tät kontakt med djur kan även ha allergen på kläder och ägodelar.

Vilka pälsdjursallergier är vanligast?

Mer än var tionde svensk bedöms ha kattallergi, vilket gör denna till den vanligaste av pälsdjursallergierna. På andra och tredje plats kommer hund och häst. Du kan dock bli allergisk mot de flesta djurslag – alltifrån marsvin, gnagare och kaniner till kor eller fåglar.

En del utvecklar med tiden allergi mot fler än ett djurslag. Då vissa av allergenerna är snarlika hos olika djurslag är det även vanligt att ha korsallergi. Det innebär att exempelvis en kattallergiker kan få en allergisk reaktion vid kontakt med häst.

Finns det allergifria djur?

En del pälsdjursallergiker upplever att de tål vissa individer bättre än andra av samma djurslag, men tyvärr finns det inget djur som är helt fritt från allergener. Några hundraser och kattraser framhålls ibland som mer allergivänliga än andra, men faktum är att det är större skillnader i allergennivåer mellan individer inom samma ras, än vad det är mellan olika raser. Om du vill ha ett helt allergisäkert sällskapsdjur, bör du välja en fisk, reptil eller amfibie.

Orsaker till pälsdjursallergi

Det är flera faktorer som spelar in för att pälsdjursallergi ska uppkomma. Ärftlighet är en delorsak – om du har en nära släkting som är pälsdjursallergiker, finns det en ökad risk för att du också ska bli det. Även miljöfaktorer är av betydelse, bland annat tyder vissa studier på att uppväxt i landsbygdsmiljö kan minska risken för allergi, jämfört med att växa upp i en storstad.

Symptom vid pälsdjursallergi

De flesta får sina besvär i barn- och ungdoms­åren, men allergi kan i princip utvecklas när som helst. Ofta minskar besvären med åren. De flesta märker att de har pälsdjursallergi genom att de reagerar med hösnuva, kliande ögon eller eksem när de är i kontakt med djur.

Kraftiga symptom brukar komma snabbt, men vid mildare allergi kan du vara nära djuret i flera timmar innan du börjar känna obehag. Vid svår pälsdjursallergi kan du få symptom när du träffar djur utomhus eller har indirekt kontakt med djur, till exempel via en djurägares kläder eller om du vistas i en lokal där djur har befunnit sig.

Pälsdjursallergi är inte årstidsbunden. Om du är pollenallergiker, kan du dock reagera på pollen i djurets päls under pollensäsongen.

Det här är vanliga symptom vid pälsdjursallergi:

  • Rinnande näsa

  • Kliande och röda ögon

  • Nysningar

  • Nästäppa

  • Eksem, till exempel om djuret slickar på huden

  • Nässelutslag (urtikaria)

Feber är inte ett symptom på pälsdjursallergi.

Pälsdjursallergi och astma

Om du är pälsdjursallergiker och ständigt är utsatt för allergener från pälsdjur, finns det stor risk för att din allergi ska försämras och att du med tiden ska utveckla astma. Över hälften av alla astmatiker reagerar på pälsdjur. Därför avråds du från all kontakt med djur som du är allergisk mot, även om dina besvär är lindriga.

Undersökning och behandling

Om du söker vård för misstänkt pälsdjursallergi, kan läkaren ofta ställa diagnosen utifrån din sjukdomshistoria och genom att utesluta andra tänkbara orsaker till symptomen. Ibland görs en allergiutredning, med exempelvis blodprov eller pricktest. Du kan också få genomgå utredning av lungfunktionen.

Den viktigaste delen av behandlingen vid pälsdjursallergi är att minimera kontakten med det djurslag som du är allergisk mot. Lindriga besvär i ögonen eller näsan kan ofta hanteras med receptfria antihistamin­tabletter från apoteket. Vid behov kan du komplettera med receptfria ögondroppar eller nässpray. Om du väljer nässpray med kortison, bör du tänka på att det tar några dagar innan sprayen ger full effekt på inflammationen i slemhinnorna. Fråga gärna apotekspersonalen om råd, om du är osäker på vilket preparat som är lämpligast för just dina besvär.

När bör jag söka vård?

Kontakta vården om du har allergiska besvär som du inte vet vad de beror på, eller om du inte kan hantera dina besvär med receptfria medel. Du bör också söka vård om du märker av att luftrören eller andningen påverkas av allergin. Sök akut om du eller någon annan har andningssvårigheter.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Se till att inte ha pälsdjur hemma, varken egna eller sådana som är på tillfälligt besök.

Om du måste vara i miljöer där det finns pälsdjur, kan du ta antihistamin några timmar innan. Om du har astma på grund av pälsdjursallergi, kan du behöva andas in extra kortison både innan du träffar pälsdjur och i några dagar efteråt.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om inte receptfria alternativ hjälper, kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig att få en fungerande behandling. Du kan också kontakta Min Doktor om du är osäker på vad som utlöser besvären.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab