Hem > Hälsa och sjukdomar > Förkylning > Förkylningsastma

Förkylningsastma

Förkylningsastma är vanlig framförallt hos barn, men även vuxna kan få besvär. Vid förkylningsastma är det en förkylning eller infektion i luftrören som gör att astman bryter ut. Ibland kallas den här typen av astma för infektionsutlöst astma eller icke-allergisk astma.

Sök vård för förkylningsastma Öppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är förkylningsastma?

Förkylningsastma är en typ av icke-allergisk astma, och är den vanligaste typen av astma hos småbarn. Icke-allergisk astma innebär att ditt barn inte uppvisar några andra symptom på allergi eller allergiska sjukdomar, såsom eksem eller känslighet mot vissa ämnen. 

Oftast brukar besvären med förkylningsastma visa sig för första gången innan ditt barn fyllt 1 år. Astmabesvären kommer i samband med förkylning och både barn och vuxna kan ha förkylningsastma. Eftersom förkylningsastma är vanligast hos barn kallas den ibland även för barnastma. 

Orsaker till förkylningsastma

Orsaken till varför vissa utvecklar förkylningsastma är ännu inte helt klarlagd, men det finns olika teorier kring vad som kan bidra till att barn drabbas i större utsträckning. 

Barns luftvägar är mjukare och mindre än vuxnas, vilket kan bidra till att de är mer sårbara vid förkylning. De trängre luftvägarna gör även att svullnad och slem påverkar dem mer än vuxna. Förkylningsastma utlöses ofta i samband med RS-virus, något som barn är mer känsliga mot. Även vanliga förkylningsvirus kan utlösa förkylningsastma. Besvären kommer ofta redan innan barnet har fyllt 1 år. 

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan förkylningsastma och allergisk astma. Vanlig astma beror på att luftrören är inflammerade. Om ett barn har vanlig astma, har barnet ofta också eksem och allergier.

I samband med att barn växer och att deras luftvägar blir större och mindre eftergivliga försvinner oftast deras astmabesvär. Förkylningsastma brukar försvinna innan 7-årsåldern, men kan förekomma även efter det.

Symptom vid förkylningsastma

Vanliga symptom vid förkylningsastma är:

 • Långvarig hosta

 • Svårt att andas

 • Pipande och väsande andning

Det vanligaste symptomet vid förkylningsastma hos barn är andningssvårigheter. Andningssvårigheterna kommer oftast i anfall och kan delas in i tre olika typer.

Lindriga anfall

 • Ditt barn blir mer andfått, men påverkas annars inte märkbart.

Måttliga anfall

 • Ditt barn måste ofta ta djupa andetag som gör att huden kring revbenen och i halsgropen dras in. 

 • Anfallet kan även visa sig genom att ditt barn tar snabba andetag. 

Svåra anfall

Vid ett svårt anfall kan ditt barn få andnöd. Ditt barn kan då uppvisa följande symptom: 

 • Pipande andningsljud

 • Hög puls

 • Blek/blå hudton. Hos personer med mörk hudfärg kan blek/blå hudton enklast ses kring läppar, tandkött och naglar. 

Vid misstanke om att ditt barn har ett svårt anfall ska du ringa 112 och invänta ambulans. 

Förkylningsastma hos vuxna

Även om förkylningsastma är vanligast hos barn, kan besvären även förekomma hos vuxna. Symptomen är då liknande som för barn och besvären utlöses även här av förkylningar eller andra infektioner i luftvägarna. 

För vuxna med andra allergier finns det även en risk att en luftvägsinfektion utlöser ett astmaanfall. Astmabesvär i samband med luftvägsinfektioner som förkylning eller influensa kan vara svårare att få stopp på och kan, även med vanlig astmabehandling, hålla i sig i allt från några dagar till några veckor. Om du har allergisk astma, kan det därför vara bra att anpassa behandlingen i samband med en luftvägsinfektion. 

Behandling av förkylningsastma

Trots förkylningsastma kan du eller ditt barn i regel leva ett aktivt liv tack vare effektiv behandling. Vilken behandling som passar bäst beror på hur svåra besvären är och anpassas utifrån dig eller ditt barns situation. 

Om symptomen bara visar sig i samband med förkylningar, räcker det ofta med att använda en inhalator så länge infektionen pågår. Om besvären är svårare, kan även inflammationsdämpande läkemedel behövas.

I de fall besvären ändå inte går över och om astman kommer tillbaka ofta, kan du eller ditt barn få förebyggande behandling på samma sätt som vid vanlig astma.

Sök vård för förkylningsastma

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för förkylningsastma

Vad kan jag göra själv?

 • Se till att följa din läkares råd och behandling. Som vuxen ansvarar du för att ditt barn följer läkarens råd.

 • Eftersom förkylningsastma bryter ut vid infektioner, är det viktigt att vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten, framförallt i förkylningstider.

 • Åtgärda eventuella fuktskador och dålig ventilation i bostaden. Även fuktskadade miljöer kan utlösa besvär.

 • Undvik att röka och att utsätta ditt barn för cigarettrök. Barn kan till och med få besvär av röklukt.

 • Det är viktigt att röra på sig, men värm upp under lugna former först.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan hjälpa till med utredning och behandling av förkylningsastma:

 • Om du är över 16 år och orolig över att du har astma, hjälper vi dig med utredning och diagnos.

 • Om du eller ditt barn är diagnostiserad astmatiker, hjälper vi er att få bättre kontroll över astman.

Hos oss kan du följa din astma dag för dag och få individuella behandlingsrekommendationer baserat på hur du mår just för dagen.

Behandlingen sker i samarbete med AsthmaTuner. Efter ett första besök hos din läkare får du hem en spirometer (lungfunktionsmätare). Den använder du tillsammans med din smartmobil för att få behandlingsrekommendationer och för att din läkare ska kunna följa hur din behandling fortskrider.

Mätningen och behandlingen sker sedan i tre enkla steg: Mät din lungfunktion, svara på ett par frågor om din astma och få en anpassad behandlingsplan baserat på hur du mår just för dagen.

Beroende på din lungfunktion, dina symptom och hur pass kontrollerad din astma är, gör du ett antal digitala besök hos din läkare där ni tillsammans stämmer av din behandling och hur du mår. Dessa besök gör du online när det passar dig. Högkostnadsskydd gäller.

Ring 112 om du eller ditt barn får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande behandling eller om du eller ditt barn måste sitta upp för att kunna andas ordentligt.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor