Hem > Hälsa och sjukdomar > Luftvägs- och andningsbesvär > Astma

Astma

Ordet astma betyder andnöd. Det är en sjukdom i luftvägarna som gör det svårt att andas. Vid astma smalnar luftrören av, så att du inte kan dra tillräckligt djupa andetag. Det finns två typer av astma, allergisk och icke-allergisk.

Sök vård för astmaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Om astma

Allergisk astma uppstår vid överkänslighet för något ämne eller allergen, såsom pollen eller livsmedel.

Vid icke-allergisk astma uppstår besvären till följd av till exempel luftvägsinfektion, fysisk ansträngning, kall luft, stark doft, stress eller cigarettrök.

Symptom vid astma

Astmabesvär kommer i perioder och du kan känna dig helt symptomfri mellan gångerna. När astmabesvären väl slår till och du får ett astmaanfall kännetecknas det av:

 • Svårt att dra djupare andetag och tungt att andas

 • En väsande eller pipande andning

 • Kvarvarande hosta när du är förkyld, ofta med hostattacker på natten

 • Andningssvårigheter eller hosta när du tränar eller anstränger dig fysiskt

Behandling

Alla former av astma behöver behandlas, så att du får tillbaka en normal lungfunktion och inte hindras av astman i din vardag. Vanligast är att kombinera kortison och luftrörsvidgande preparat. De flesta astmapreparat inandas genom en inhalator.

En viktig del i behandlingen av astma är att du, tillsammans med din läkare, reder ut vad du reagerar på och hur du på rätt sätt ska behandla din astma.

Om din astma är av allergisk typ, får du samma behandling som vid allergi. Genom att undvika de ämnen som du är överkänslig mot minskar du risken för att få ett astmaanfall. I vissa fall kan allergivaccination vara effektiv. Den innebär att du under en längre period successivt ökar dosen i sprutform och vänjer dig vid den allergen som du är överkänslig mot.

Sök vård akut om du plötsligt får väldigt svårt att andas. Detta särskilt viktigt för små barn. Du ska även söka vård akut, om du vet att du har astma, plötsligt får svårt att andas och dina preparat inte hjälper.

Sök vård för astma

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för astma

Vad kan jag göra själv?

För dig som har perioder med astma kan det underlätta att undvika:

 • Det som du är överkänslig mot

 • Rökning och rökiga miljöer

 • Kall luft

 • Starka dofter och parfym

 • Damm och dammiga miljöer

 • Stress och psykisk anspänning

 • Kemikalier

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan hjälpa till med utredning och behandling av astma:

 • Om du är över 16 år och orolig över att du har astma, hjälper vi dig med utredning och diagnos.

 • Om du eller ditt barn är diagnosticerad astmatiker, hjälper vi er att få bättre kontroll över astman.

Hos oss kan du följa din astma dag för dag och få individuella behandlingsrekommendationer baserat på hur du mår just för dagen.

Behandlingen sker i samarbete med AsthmaTuner. Efter ett första besök hos din läkare får du hem en spirometer (lungfunktionsmätare). Den använder du tillsammans med din smartmobil för att få behandlingsrekommendationer och för att din läkare ska kunna följa hur din behandling fortskrider.

Mätningen och behandlingen sker sedan i tre enkla steg: Mät din lungfunktion, svara på ett par frågor om din astma och få en anpassad behandlingsrekommendation baserat på hur du mår just för dagen.

Beroende på din lungfunktion, dina symptom och hur pass kontrollerad din astma är, gör du ett antal digitala besök hos din läkare där ni tillsammans stämmer av din behandling och hur du mår. Dessa besök gör du online när det passar dig. Högkostnadsskydd gäller.

Ring 112 om du eller ditt barn får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande behandling eller om du eller ditt barn måste sitta upp för att kunna andas ordentligt.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-10