Astma

Träffa läkare online

250:-
Vuxen
0:-
Under 20 år
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Ordet astma betyder andnöd och är en sjukdom i luftvägarna som gör det svårt att andas. Vid astma smalnar luftrören av så att du inte kan dra tillräckligt djupa andetag. Det finns två sorters astma: allergisk och icke-allergisk.

Allergisk astma uppstår vid överkänslighet för något ämne eller allergen, exempelvis pollen eller livsmedel. Vid icke-allergisk astma kan besvären uppstå av till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, stark doft, stress eller cigarettrök.

Vanliga symptom

Astmabesvär uppkommer i perioder. Du kan känna dig helt symptomfri mellan gångerna. När astmabesvären väl slår till och du får ett astmaanfall kännetecknas det av:

 • Svårt att dra djupare andetag, tungt att andas.
 • En väsande eller pipande andning.
 • Kvarvarande hosta när du är förkyld, ofta med hostattacker på natten.
 • Andningssvårigheter eller hosta när du tränar eller anstränger dig fysiskt.

Behandling

All form av astma behöver behandlas så att du får tillbaka en normal lungfunktion och inte hindras av astman i din vardag. Vanligast är att kombinera kortison och luftrörsvidgande medel vid astma. De flesta astmapreparat inandas genom en inhalator.

En viktig del i behandling av astma är att du, tillsammans med din läkare, reder ut vad du reagerar på och hur du på rätt sätt ska behandla din astma.

Om din astma är av allergisk sort får du samma behandling som mot allergi.

Genom att undvika de ämnen du är överkänslig mot minskar du risken för att få ett astmaanfall. I vissa fall kan allergivaccinering vara effektivt.  Det innebär att du under en längre period successivt ökar dosen i sprutform och vänjer dig vid det allergen du är överkänslig mot.

Sök vård akut om du plötsligt får väldigt svårt att andas. Det särskilt viktigt för små barn. Du ska även söka vård akut om du vet att du har astma och plötsligt får svårt att andas och att dina preparat inte hjälper.

Vad kan jag göra själv?

För dig som har perioder med astma kan det underlätta att undvika:

 • Det som du är överkänslig mot.
 • Rökning och rökiga miljöer.
 • Kall luft.
 • Starka dofter och parfym.
 • Damm och dammiga miljöer.
 • Stress och psykisk anspänning.
 • Kemikalier.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor har tyvärr inte möjlighet att utreda och behandla astma. Kontakta närmaste vårdcentral för ett läkarbesök.

Trygg vård när du behöver det

250 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med