Hem > Hälsa och sjukdomar > Astma

Astma

Ordet astma betyder andnöd och är en sjukdom i luftvägarna som gör det svårt att andas. Vid astma smalnar luftrören av så att du inte kan dra tillräckligt djupa andetag. Det finns två sorters astma: allergisk och icke-allergisk.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Om astma

Allergisk astma uppstår vid överkänslighet för något ämne eller allergen, exempelvis pollen eller livsmedel. Vid icke-allergisk astma kan besvären uppstå av till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, stark doft, stress eller cigarettrök.

Symptom vid astma

Astmabesvär uppkommer i perioder. Du kan känna dig helt symptomfri mellan gångerna. När astmabesvären väl slår till och du får ett astmaanfall kännetecknas det av:

 • Svårt att dra djupare andetag, tungt att andas.
 • En väsande eller pipande andning.
 • Kvarvarande hosta när du är förkyld, ofta med hostattacker på natten.
 • Andningssvårigheter eller hosta när du tränar eller anstränger dig fysiskt.

Behandling

All form av astma behöver behandlas så att du får tillbaka en normal lungfunktion och inte hindras av astman i din vardag. Vanligast är att kombinera kortison och luftrörsvidgande medel vid astma. De flesta astmapreparat inandas genom en inhalator.

En viktig del i behandling av astma är att du, tillsammans med din läkare, reder ut vad du reagerar på och hur du på rätt sätt ska behandla din astma.

Om din astma är av allergisk sort får du samma behandling som mot allergi.

Genom att undvika de ämnen du är överkänslig mot minskar du risken för att få ett astmaanfall. I vissa fall kan allergivaccinering vara effektivt.  Det innebär att du under en längre period successivt ökar dosen i sprutform och vänjer dig vid det allergen du är överkänslig mot.

Sök vård akut om du plötsligt får väldigt svårt att andas. Det särskilt viktigt för små barn. Du ska även söka vård akut om du vet att du har astma och plötsligt får svårt att andas och att dina preparat inte hjälper.

Sök vård för astma

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för astma

Vad kan jag göra själv?

För dig som har perioder med astma kan det underlätta att undvika:

 • Det som du är överkänslig mot.
 • Rökning och rökiga miljöer.
 • Kall luft.
 • Starka dofter och parfym.
 • Damm och dammiga miljöer.
 • Stress och psykisk anspänning.
 • Kemikalier.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan hjälpa dig som är över 18 år och diagnostiserad astmatiker att få bättre kontroll över din astma. Hos oss kan du följa din astma dag för dag, och du får individuella behandlingsrekommendationer baserat på hur du mår just för dagen.

Behandlingen sker i samarbete med AsthmaTuner. Efter ditt första besök hos din läkare får du hem en spirometer, en lungfunktionsmätare. Den använder du tillsammans med din smartphone för att du ska kunna få behandlingsrekommendationer och för att din läkare ska kunna följa hur din behandling fungerar.

Mätningen och behandlingen sker sedan i tre enkla steg. Mät din lungfunktion, svara på ett par enkla frågor om din astma och få en anpassad behandlingsrekommendation baserat på hur du mår idag.

Beroende på din lungfunktion, dina symptom och hur pass kontrollerad din astma är, kommer du att göra ett antal digitala besök hos din läkare där ni tillsammans stämmer av din behandling och hur du mår. Dessa besök gör du online när det passar dig. Högkostnadsskydd gäller.

För utredning av din astma rekommenderar vi att du vänder dig till närmaste vårdcentral.

Ring 112 om du eller ditt barn får mycket svårt att andas trots luftrörsvidgande behandling eller om du eller ditt barn måste sitta upp för att kunna andas ordentligt.