Hem > Hälsa och sjukdomar > Influensa

Influensa

Influensa är en virussjukdom med hög smittsamhet som är vanligast förekommande under vinterhalvåret. Inkubationstiden, tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut, är cirka två dygn. När du väl har fått influensa smittar du i ungefär fem dygn från det att sjukdomen bryter ut.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Om influensa

Influensa orsakas av virus. Det finns flera olika virusstammar och därmed olika typer av influensa. Influensaviruset sprids främst genom hostningar och nysningar.

Symptom vid influensa

Typiska symptom vid influensa är:

 • Hastigt insjuknande.
 • Hög feber (38-40 grader).
 • Huvudvärk.
 • Sjukdomskänsla i kroppen med värkande leder och trötthet.
 • Torrhosta.
 • Röda, ömmande ögon.
 • Kräkningar och diarré.

Behandling

I de allra flesta fall läker kroppen ut influensa på egen hand, även om det kan ta relativt lång tid. Du som tillhör en riskgrupp, till exempel är gravid eller äldre, kan behöva behandlas med virushämmande, antivirala läkemedel på sjukhus.

Receptfria preparat som smärtstillande och febernedsättande värktabletter, samt nässpray och halstabletter lindrar influensasymptom.

Du bör alltid söka vård akut om du:

 • Har haft hög feber i över fyra dagar.
 • Har svårt att andas.

Influensa är vanligt hos barn och symptomen ser ut som för vuxna. Oftast går det över av sig själv, men ibland kan det behövas sjukhusvård.

Sök alltid akut vård för influensa hos barn om:

 • Barnet får små eller större blödningar under huden. Detta är ovanligt men uppstår det är det tecken på en mycket allvarlig infektion.
 • Barnet är under tre månader och får hög feber.
 • Barnet är mellan tre och sex månader med hög feber och inte äter/dricker som vanligt.
 • Barnet är över sex månader och har haft hög feber i över tre dagar.
 • Barnet får svårt att andas.
 • Allmäntillståndet är kraftigt påverkat, barnet är slött och svårt att få kontakt med.

Träffa läkare online

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Det här kan du själv göra för att lindra influensasymptom:

 • Vila så mycket som möjligt. Lägg en extra kudde under huvudet om du hostar mycket.
 • Drick mycket vatten och annan vätska, speciellt om du inte orkar äta vanlig mat.
 • Undvik alkohol och rökning.
 • Stanna hemma från arbete och skola så länge du har feber och känner dig sjuk. Det minskar risken att du även smittar andra.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker att du har influensa och behöver hjälp kan du vända dig till Min Doktor. Vi hjälper dig att få rätt behandling.