Hem > Hälsa och sjukdomar > Förkylning > Influensa – en virussjukdom

Influensa – en virussjukdom

Influensa är en virussjukdom som är vanligt förekommande under vinterhalvåret. Den är mycket smittsam och tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut (inkubationstiden) är cirka 2 dygn. När du väl har fått influensa smittar du i ungefär 5 dygn från det att sjukdomen brutit ut.

Sök vård för influensaÖppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om influensa

Influensa orsakas av virus. Det finns flera olika virusstammar och därmed olika typer av influensa. Influensaviruset sprids främst genom hostningar och nysningar.

Symptom vid influensa

Inkubationstiden för influensa är 1 till 4 dagar från smittotillfället. Symptomen varierar från person till person, men brukar vanligtvis gå över efter 1 till 2 veckor.

Typiska symptom vid influensa är:

Hur smittar influensa?

Influensa är en virusinfektion som sätter sig på luftvägarna. Viruset är en så kallad droppsmitta, som smittar när man nyser eller hostar. Stora vätskedroppar innehåller en större mängd av influensavirus, medan mindre droppar sprids längre. Influensaviruset kan överleva i luften och smittar bland annat via handdukar, ytor och tidningar. Viruset kan också smitta genom salivdroppar som framkallas när man pratar. Eftersom influensaviruset finns på händer, hud och ytor nära sjuka personer, är det viktigt att undvika kontakt med personer som bär på viruset.

Influensa är smittsamt så länge man har symptom. Det är därför viktigt att stanna hemma så länge man känner sig sjuk.

Hur behandlar man influensa?

I de flesta fall läker kroppen ut influensa på egen hand, även om det kan ta relativt lång tid.

Receptfria preparat, till exempel smärtstillande och febernedsättande värktabletter, nässpray och halstabletter, kan användas för att lindra influensasymptom.

Personer som tillhör en riskgrupp, till exempel gravida eller äldre, kan behöva behandlas med virushämmande, antivirala läkemedel på sjukhus.

Du bör alltid söka vård akut om du har hög feber i mer än 4 dagar eller svårt att andas.

Influensa hos barn

Influensa är vanlig hos barn. Spädbarn, bebisar och småbarn mellan 1 och 2 år får influensa oftare än lite större barn mellan 3 och 6 år.

Symptomen på influensa är samma som hos vuxna – feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta, röda ögon och ömmande ögon. Hos små barn kan influensa även leda till diarré, illamående, kräkningar och magont.

Oftast går influensan över av sig själv på en vecka, men ibland kan det behövas sjukhusvård. Influensan kan också leda till andra sjukdomar, till exempel luftvägsinfektioner eller öroninflammation.

Sök alltid akut vård för influensa om ditt barn:

 • Får små eller större blödningar under huden (detta är ovanligt, men tecken på en mycket allvarlig infektion)

 • Är yngre än 3 månader och får hög feber

 • Är 3 till 6 månader, har hög feber och äter eller dricker inte som vanligt

 • Är äldre än 6 månader och har hög feber i mer än 3 dagar

 • Får svårt att andas

 • Är slött och svårt att få kontakt med (d.v.s. barnets allmäntillstånd är kraftigt påverkat)

Du kan läsa mer om influensa hos barn här.

Influensavaccin och biverkningar

Baserat på Världshälsoorganisationens (WHO:s) data om olika varianter av influensavirus produceras det varje år ett nytt influensavaccin. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd mot influensa, men minskar väsentligt risken för att bli allvarligt sjuk.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör personer som har större risk för att bli allvarligt sjuka i influensa vaccinera sig. Detta inkluderar personer som:

 • Är 65 år eller äldre

 • Är gravida efter graviditetsvecka 16

 • Har kronisk hjärtsjukdom

 • Har kronisk lungsjukdom

 • Har nedsatt lungfunktion

 • Har kronisk lever- eller njursvikt

 • Har kraftigt nedsatt immunförsvar

Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar av influensavaccin. Vanliga biverkningar är rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället. Man kan även uppleva förkylningssymptom som huvudvärk, feber och värk i musklerna. Det är även vanligt att barn under några dagar får sämre aptit.

Sök vård för influensa

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för influensa

Vad kan jag göra själv?

Det här kan du själv göra för att lindra influensasymptom:

 • Vila så mycket som möjligt. Lägg en extra kudde under huvudet, om du hostar mycket.

 • Drick mycket vatten och annan vätska, speciellt om du inte orkar äta vanlig mat.

 • Undvik alkohol och rökning.

 • Stanna hemma så länge du har feber och känner dig sjuk. Det minskar risken för att smitta andra.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du eller ditt barn uppvisar symptom på influensa, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor