Trötthet

Träffa läkare online

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Trötthet kan bero på att du sover för lite eller att sömnen har dålig kvalitet. Även sjukdom och järnbrist kan göra att du känner dig trött hela tiden. Depression och stress kan också bidra till problem med sömnen.

Vanliga symptom

Om du är kvinna och konstant trött kan det bero på järnbrist. I riskzonen finns de som är gravida, har riklig mens, är veganer eller tränar mycket. Brist på vitamin B12 i kroppen kan också leda till trötthet. Dina nivåer mäts med hjälp av blodprov.

Trötthet och koncentrationsproblem kan också bero sömnbrist eller att du sover dåligt. De flesta behöver sex till åtta timmars sömn per natt för att må bra. Koffein, nikotin och alkohol kan störa sömnen, liksom snarkningar och korta andningsuppehåll så kallad sömnapné.

Om du känner dig nedstämd och extremt trött även om du sover mycket kan det mycket bero på årstidsbunden depression, vilket är vanligast under senhösten och vintern. En del sjukdomar kan också orsaka trötthet, som till exempel diabetes och en underfungerande sköldkörtel. Men de ger oftast även andra symptom.

Det finns även ett tillstånd av oförklarlig trötthet, kallat kroniskt trötthetssyndrom, som utmärks av en känsla av utmattning som inte går över. Du kan samtidigt också känna dig sjuk och ha värk i kroppen.

Behandling

Du kan behöva få behandling för din trötthet. Beroende på vad tröttheten orsakats av kan det innebära livsstilsändringar, att byta läkemedel eller behandla bristtillstånd eller sjukdomar.

Om din vardag inte fungerar för att du alltid är trött eller om tröttheten inte har gått över på några veckor bör du söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska tröttheten genom att:

 • Leva hälsosamt.
 • Motionera regelbundet.
 • Äta nyttigt.
 • Sova tillräckligt.
 • Vara utomhus.

När kan Min Doktor hjälpa?

Vid kortvarig trötthet kan du vända dig till Min Doktor för bedömning. Vi kan ha svårt att utreda kronisk trötthet och rekommenderar därför att du i så fall kontaktar din vårdcentral.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det