Hem > Hälsa och sjukdomar > Blod och blodbildande organ > Järnbrist

Järnbrist

Järn är en viktig beståndsdel i proteinet hemoglobin, som finns i röda blodkroppar. Järnbrist kan därför leda till blodbrist (anemi) med symptom som trötthet, svaghet och yrsel. Även andra processer i kroppen, till exempel i immunsystemet, behöver järn för att fungera på bästa sätt.

Sök vård för järnbristÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är järnbrist?

Järn är ett mineralämne som är nödvändigt för flera kroppsliga funktioner. Mer än två tredjedelar av järnet i kroppen ingår i molekyler som tar emot och transporterar syre, nämligen hemoglobin och myoglobin. Hemoglobin finns i röda blodkroppar och myoglobin i muskelceller. Det mest framträdande tecknet på järnbrist är att du får för lågt blodvärde och symptom på blodbrist. Järn behövs också i vissa enzymer och är bland annat viktigt för immunförsvaret. 

Merparten av järnet i cellerna återvinns och kroppen har även en reserv av järn som kan tas i bruk vid behov. En viss mängd järn går dock ständigt förlorad och måste ersättas, annars blir till sist depåerna tömda och symptom på järnbrist uppstår. 

Hur uppkommer järnbrist?

Järnbrist kan uppkomma om du: 

 • Inte får i dig tillräckligt med järn via kosten

 • Inte har ett normalt upptag av järn från tarmen

 • Förlorar blod

 • Har ett ökat behov av järn på grund av graviditet

Brist på järn via kosten

Det är ovanligt att en person som äter en varierad och näringsriktig kost utvecklar järnbrist, om det inte finns något underliggande tillstånd (till exempel riklig mens) som ökar järnbehovet. Veganer och vegetarianer behöver dock vara extra noga med att äta tillräckligt med järnrika livsmedel för att undvika brist. Järnbrist är också vanligt hos personer med anorexi.

Livsmedel som kött, inälvsmat, fisk och skaldjur innehåller mycket hemjärn, som är lättast för kroppen att ta upp. Även vegetabilier innehåller järn, men av en sort som kallas icke-hemjärn, som är lite mer svårtillgängligt för kroppen. Dessutom kan vegetabiliska livsmedel innehålla ämnen som försämrar upptaget av järn. I fiberrika livsmedel som fullkorn, nötter och baljväxter finns fytinsyra, som binder till järn och gör det svårare att ta upp. Mängden fytinsyra i nötter, spannmål och baljväxter kan i viss mån minskas genom skållning, blötläggning, groddning och fermentering. 

Kalcium är ett annat mineral som behövs i stora mängder i kroppen, och det finns i bland annat mejeriprodukter. Kalcium kan dock påverka upptaget av järn negativt, om det intas vid samma måltid. Även kaffe, te, örtte och vin innehåller ämnen som hämmar järnupptaget, medan C-vitamin ökar upptaget av järn. Därutöver kan även vissa läkemedel minska järnabsorptionen.

Försämrat järnupptag på grund av sjukdom

Absorptionen av järn sker i tarmen, och personer med sjukdom i tarm eller magsäck riskerar därför att ha ett försämrat järnupptag. Sådana tillstånd är exempelvis Crohns sjukdom, glutenintolerans (celiaki) och atrofisk gastrit, en kronisk inflammation i magsäckens slemhinna. Järnabsorptionen kan också försämras efter att delar av tunntarmen har opererats bort. 

Förlust av järn genom blödning

Kvinnor med rikliga menstruationer drabbas lättare  av järnbrist, likaså personer som blöder mycket näsblod. Du kan även ha blödning från sår i magsäcken eller tarmen: Kraftiga blödningar brukar vara uppenbara, genom att de ger blodig/svartfärgad avföring eller kräkning. Mindre blödningar kan vara svårare att upptäcka, men kan också ge upphov till järnbrist. 

Ökat järnbehov hos gravida

Du som är gravid har ett större behov av järn under de två sista trimestrarna, i takt med att din och fostrets blodvolym ökar. 

Vad ger järnbrist för symptom?

Symptomen vid järnbrist orsakas framför allt av blodbrist (så kallad järnbristanemi) på grund av att mängden hemoglobin är för liten. Då uppkommer syrebrist i olika vävnader, och både hjärta och lungor behöver arbeta hårdare för att tillgodose kroppens syrebehov. 

Vanliga symptom vid järnbrist är:

 • Trötthet och svaghet

 • Andfåddhet

 • Hjärtklappning

 • Huvudvärk och yrsel

 • Blekhet

 • Öronsus

 • Håravfall och spröda naglar

 • Koncentrationssvårigheter

 • Tungan kan bli glatt och rödare än vanligt

 • Sprickor i mungiporna

 • Försämrat immunförsvar och ökad infektionskänslighet

Behandling vid järnbrist

Om din läkare har konstaterat att du har järnbrist räcker det inte med att ändra kosten. Du behöver få tillskott med järn i tablett- eller injektionsform. En del får problem med magen av järntabletter, i form av illamående, diarré eller förstoppning. Om du drabbas av magbesvär av din behandling, kan du prova att ta tabletterna till natten för att se om problemen minskar. Annars kan injektioner med järn vara ett alternativ. 

Bristen på järn brukar vara lätt att avhjälpa med järntillskott, även om du har allvarliga symptom på järnbrist, men den underliggande orsaken till järnbristen kan också behöva också åtgärdas. OM du har rikliga menstruationer, kan du till exempel få blödningshämmande medel eller P-piller för att minska blödningarna. 

Sök vård för järnbrist

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för järnbrist

Vad kan jag göra själv?

Om du är frisk och äter en väl sammansatt kost, är risken för att du ska utveckla järnbrist liten. Du som är gravid, har riklig mens, eller är vegan eller vegetarian, bör dock tänka på att äta en järnrik kost. Det järn som finns i kosttillskott är svårare för kroppen att tillgodogöra sig, och det finns risk för järnförgiftning om det överdoseras. 

Lämplig kost för dig som vill förebygga järnbrist: 

 • Livsmedel med mycket järn, som till exempel kött, inälvsmat, fisk, skaldjur, ägg, bladgrönsaker (såsom grönkål, mangold, spenat), broccoli, brysselkål, frön och nötter samt torkade aprikoser. 

 • Livsmedel som försämrar järnupptaget, och som du bör undvika att dricka eller äta samtidigt, är bland annat kaffe, te, vin, mjölk och mejeriprodukter.

 • För att främja upptaget av järn kan du gärna äta livsmedel med mycket C-vitamin i samband med måltiden, exempelvis citrusfrukter, paprika, jordgubbar och kiwi. 

När behöver jag söka vård?

Om du misstänker att du kan ha järnbrist eller har symptom som trötthet, svaghet eller andfåddhet, bör du söka vård. Om du har blodig eller tjärliknande avföring eller kaffesumpsliknande kräkning, ska du söka vård omgående. 

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor kan hjälpa dig med både diagnos och behandling vid järnbrist. Vi kan ge dig en remiss för blodprovstagning som en del i utredningen. 

Publicerad:

2022-07-15

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor