Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Håravfall

Håravfall

Håravfall är vanligare hos män än hos kvinnor. I det flesta fall är det ärftligt och börjar i relativt tidig ålder. Det kan också vara förknippat med yttre faktorer, som stress och psykisk påfrestning.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Symptom vid håravfall

Ärftliga former av håravfall brukar börja redan i 20-årsåldern. Till en början tunnas hårfästet ut med början i tinningarna, och så småningom får du en kal fläck på hjässan. Kvinnor drabbas mer sällan av håravfall. Detta brukar i så fall ske i övergångsåldern med glesare hår uppe på hjässan.

Håravfallet kan också bero på bakomliggande sjukdomar, medicinering, snabb viktnedgång, infektioner eller stress. Om du till exempel har järnbrist eller underfunktion i sköldkörteln, kan detta drabba hårväxten. Det brukar i dessa fall ta omkring ett halvår för håret återhämta sig.

Om håret faller av fläckvis, kan det ibland röra sig om en svampinfektion.

Ibland beror håravfallet på en sjukdom som heter alopecia areata. Sjukdomen karaktäriseras av helt kala fläckar i skäggbotten, på hjässan och underbenen. Hälften av alla drabbade får tillbaka håret inom ett år.

Behandling

Om du lider av ärftligt håravfall, finns det ingen behandling. Om håravfallet beror på preparat eller andra behandlingar, kan det bli bättre när du slutar med dessa.

Att tappa håret kan vara psykiskt påfrestande. Om du har lätt till måttligt håravfall och vill bromsa detta något, kan du prova receptfria preparat. Prata med ditt apotek så får du tips och råd.

Sök vård för håravfall

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för håravfall

Vad kan jag göra själv?

Om du lider av håravfall utan tydlig medicinsk grundorsak, kan det vara bra att gå till botten med vad som orsakar problemen. Om det till exempel handlar om stress eller psykiska besvär, kan det hjälpa att söka vård i form av samtalsterapi, eller se över din livssituation.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du är orolig över eller vill få hjälpa att minska ditt håravfall och behöver hjälp, kan du alltid kontakta Min Doktor.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-02-03