Håravfall

Få hjälp med håravfall

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Håravfall är vanligare hos män än hos kvinnor. I det flesta fall är det ärftligt och börjar i relativt tidig ålder. Det kan också vara förknippat med yttre faktorer, som stress och psykisk påfrestning.

Vanliga symptom

Ärftliga former av håravfall brukar börja redan i tjugoårsåldern. Till en början tunnas hårfästet ut med början i tinningarna, och så småningom får du en kal fläck på hjässan. Kvinnor drabbas mer sällan av håravfall. Detta brukar i så fall ske i övergångsåldern med glesare hår uppe på hjässan.

Håravfallet kan även bero på bakomliggande sjukdomar, medicinering, snabb viktnedgång, infektioner eller stress. Har du till exempel järnbrist eller underfunktion i sköldkörteln kan detta drabba hårväxten. Det brukar i dessa fall ta omkring ett halvår för håret återhämta sig.

Faller håret av fläckvis kan det ibland röra sig om en svampinfektion.

Ibland beror håravfallet på en sjukdom som heter alopecia areata. Sjukdomen karaktäriseras av helt kala fläckar i skäggbotten, på hjässan och underbenen. Hälften av alla drabbade får tillbaka håret inom ett år.

Behandling

Lider du av ärftligt håravfall finns det ingen behandling. Om håravfallet beror på preparat eller andra behandlingar kan det bli bättre när du slutar med dessa.

Att tappa håret kan vara psykiskt påfrestande. Om du har lätt till måttligt håravfall och vill bromsa detta något, kan du prova receptfria preparat. Prata med ditt apotek så får du tips och råd.

Vad kan jag göra själv?

Om du lider av håravfall utan tydlig medicinsk grundorsak, kan det vara bra att gå till botten med vad som orsakar problemen. Handlar det till exempel om stress eller psykiska besvär kan det hjälpa att söka vård i form av samtalsterapi, eller se över din livssituation.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du är orolig över eller vill få hjälpa att minska ditt håravfall och behöver hjälp kan du alltid kontakta Min Doktor.

Få hjälp med håravfall

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård för håravfall

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det