Woman In City With Trees Looking At Phone

Kvinnohälsa hos Min Doktor

Hälsa – och ohälsa – som rör just kvinnor har i alla tider varit ett försummat område. Det innebär att kunskapen om hur sjukdomar, förlopp och läkemedel fungerar hos kvinnor inte alltid är så bra som den borde vara.

Hos Min Doktor strävar vi efter att hålla oss i framkant, våga prata om besvär som kan drabba kvinnor och se till att vara uppdaterade inom den senaste forskningen, för att kunna erbjuda snabb och korrekt hjälp.

Woman Looking At Pregnancy Test

Vad kan jag få hjälp med hos Min Doktor?

Vi har läkare, barnmorskor och fysioterapeuter som med stöd av varandra jobbar för att du ska få komma i kontakt med en person med rätt kompetens för just ditt besvär. Det kan handla om preventivmedel, graviditetsbesvär, PMS, klimakteriebesvär och annat som rör de kvinnliga könsorganen, fortplantningsorganen och sexualitet.

Hur går det till?

Välj den kategori under Kvinnohälsa som du tycker stämmer bäst in på vad du behöver hjälp med. Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom. När du skickat in ditt ärende tas det omhand av antingen läkare eller barnmorska – beroende på vad du behöver hjälp med – och du får ett mejl som talar om att du fått svar.

– Du kan fortsätta dialogen när det passar dig. Att kunna skicka iväg ett meddelande till barnmorskan på lunchrasten och sedan i lugn och ro återgå till jobbet, och fortsätta kommunikationen när det passar, är något som vi märkt att våra patienter uppskattar. Livet pågår hela tiden trots att du behöver kontakta vården, och det ska inte vara ett hinder, menar Åsa Lessing, barnmorska hos Min Doktor.

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Om du av läkare eller barnmorska blir ombedd att mäta ditt blodtryck, kan du göra detta utan kostnad på våra mottagningar eller hos Apotek Hjärtat.

Vi följer gällande riktlinjer för all förskrivning. Vid de tillfällen recept skrivs ut kan du få dessa hemskickade via Apotek Hjärtat eller hämta ut läkemedlen på valfritt apotek. Våra läkare och barnmorskor är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här.

Åsa Lessing är en av våra legitimerade barnmorskor.

Jobbigt att söka hjälp?

– Att kunna erbjuda digital vård inom området kvinnohälsa ser vi en stor fördel med, eftersom många uppfattar den här typen av besvär som lite genanta och obekväma att söka hjälp för. Då kan det kännas tryggt att göra det hemifrån, fortsätter Åsa Lessing. Dessutom kan det underlätta att vi använder skriftlig kommunikation med våra patienter, vilket ibland kan underlätta om det känns motigt att ta kontakt.

Många av besvären inom kvinnohälsa går bra att få hjälp med utan fysisk undersökning. Skulle vi komma fram till att en undersökning trots allt behövs, hänvisar vi dig till rätt ställe.

– Till dig som tycker det känns jobbigt att söka hjälp vill vi säga att vi möter patienter med liknande besvär dagligen. Hos oss är inget besvär, ingen oro för liten, och det finns inga dumma frågor. Vi är här för att du ska få den hjälp du behöver, säger Åsa Lessing.