Video Call With Psychologist

Psykologhjälp hos Min Doktor

Vi vet att det kan kännas laddat och upplevas som ett stort steg att kontakta en psykolog. Men att behöva hjälp med psykisk ohälsa är väldigt vanligt och egentligen inte konstigare än att söka hjälp för ryggbesvär.

Genom att erbjuda ett enkelt sätt att komma i kontakt med legitimerad psykolog, var du än bor och när det passar dig, hoppas vi kunna bidra till att avdramatisera psykologbesöket och till att fler får den hjälp de behöver.

Psykiska besvär

Vad är egentligen psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa rymmer allt från lättare psykiska besvär till allvarliga sjukdomar och diagnoser. Vanliga typer av psykisk ohälsa är till exempel nedstämdhet, stress, oro, ångest av olika slag, utmattning, sömnproblem, depressioner och fobier. All psykisk ohälsa kännetecknas av att den gör det svårare för oss att fungera i vardagen.

Varför är det viktigt att söka hjälp?

Psykisk ohälsa är ofta väldigt plågsamt. Vi påverkas i vårt arbete, i våra relationer och i hur vi ser på oss själva. När vi mår dåligt psykiskt, och kanske dessutom sover sämre, tycks vi också bli mer sårbara för kroppsliga sjukdomar. Att snabbt få tillgång till rätt sorts behandling innebär för de allra flesta att man mår betydligt bättre, uppnår en förändring som håller i sig och löper en minskad risk att drabbas på nytt.

Olof Johansson

är en av våra legitimerade psykologer.

Hur gör jag?

Det finns två sätt att få hjälp hos oss. Välj antingen Bedömning av psykolog eller Psykiska besvär.

Bedömning av psykolog är till för dig som behöver enklare rådgivning eller är osäker på om kontakt med psykolog är den hjälp du behöver. Du får, efter att ha besvarat ett fåtal frågor, råd från en av våra psykologer om hur du går vidare.

Bedömning av psykolog

Psykiska besvär väljer du som snabbt vill gå vidare till bedömning och behandling. Här får du besvara ett större antal fördjupande frågor som ger psykologen ett brett underlag inför fortsättningen.

Du kommunicerar via chatt när det passar dig. Vid behov bokar psykologen in samtalstid via video eller telefon.

Våra psykologer arbetar vanligtvis måndag till fredag kl. 8-17, men kan ibland återkomma även på kvällar och helger.

Psykiska besvär
App Phone

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den behandlingsmetod som visat sig ha bäst resultat vid vanliga problem som till exempel depression och ångest.

KBT innebär att man tillsammans med sin psykolog gör en tydlig plan för behandling och uppföljning. Man arbetar stegvis och kan hela tiden få råd och stöd av sin psykolog. Arbetet kan till exempel handla om att kartlägga sitt problem och fundera över i vilka situationer det uppstår, att utmana en rädsla eller pröva nya sätt att förhålla sig till något.

Med hjälp av frågeformulär utvärderas hur patienten mår för att se att behandlingen hjälper.

Woman Phone Computer In Cafe

Hos Min Doktor arbetar vi med digital KBT – istället för att du träffar din psykolog vid fysiska möten har ni kontakt via mobil, dator eller surfplatta. Denna typ av kontakt ger samma resultat som fysiska möten och har flera praktiska fördelar:

  • Det kan upplevas lättare att ta steget och söka hjälp digitalt.

  • Du slipper åka till en mottagning och kan istället träffa din psykolog från det ställe som passar dig.

  • Du kan arbeta i din egen takt och boka tid när du känner dig redo för nästa steg.

  • Via appen eller vår webb kan du enkelt få råd och stöd på vägen.

  • Materialet från din psykolog finns tillgängligt för dig även efter det att behandlingen avslutats.

Woman In City With Trees Looking At Phone

Ibland känns det svårt att prata om psykiska problem

Många upplever att det kan vara svårt att prata om och söka hjälp för psykisk ohälsa. Då kan det hjälpa att tänka på att vi alla påverkas av vårt genetiska arv, händelser vi går igenom i livet och vår allmänna livssituation.

Faktum är att de flesta av oss någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa, och det är inte någonting konstigt att behöva hjälp.

Psykisk ohälsa är i allmänhet underbehandlat – vi vet att fler skulle behöva behandling för sina besvär.

Hur vet jag om jag behöver söka vård?

Vår generella rekommendation är att du bör söka vård om du upplever något av följande:

  • Du har svårt att klara av din vardag som tidigare, med arbete/utbildning, relationer och fritidsaktiviteter.

  • Du känner dig nedstämd eller har helt förlorat lusten att göra sådant som du brukar må bra av.

  • Du har sömnsvårigheter som påverkar din koncentrationsförmåga, ditt minne eller ditt humör.

  • Du har problem med stress som leder till sömnsvårigheter, ångest, nedstämdhet eller hjärtklappning.

Om du ändå är osäker på om kontakt med en psykolog kan hjälpa dig eller om den typ av behandling som vi erbjuder är rätt för just dig och din situation, är det bättre att söka hjälp än att låta bli. På så vis får du en professionell bedömning och råd om hur du kan gå vidare, och du slipper risken att må ännu sämre i onödan.

Läs mer här: