Psykologhjälp hos Min Doktor

Vi vet att det kan kännas laddat och upplevas som ett stort steg att kontakta en psykolog. Men att behöva hjälp med psykisk ohälsa är väldigt vanligt och egentligen inte konstigare än att söka hjälp för ryggbesvär.

Vi vet att det kan kännas laddat och upplevas som ett stort steg att kontakta en psykolog. Men att behöva hjälp med psykisk ohälsa är väldigt vanligt och egentligen inte konstigare än att söka hjälp för ryggbesvär.

Genom att erbjuda ett enkelt sätt att komma i kontakt med legitimerad psykolog, var du än bor och när det passar dig, hoppas vi kunna bidra till att avdramatisera psykologbesöket och till att fler får den hjälp de behöver.

Sök vård för psykisk ohälsa

Vad är egentligen psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa rymmer allt från lättare psykiska besvär till allvarliga sjukdomar och diagnoser. Vanliga typer av psykisk ohälsa är till exempel nedstämdhet, stress, oro, ångest av olika slag, utmattning, sömnproblem, depressioner och fobier. All psykisk ohälsa kännetecknas av att den gör det svårare för oss att fungera i vardagen.

Varför är det viktigt att söka hjälp?

Psykisk ohälsa är ofta väldigt plågsamt. Vi påverkas i vårt arbete, i våra relationer och i hur vi ser på oss själva. När vi mår dåligt psykiskt, och kanske dessutom sover sämre, tycks vi också bli mer sårbara för kroppsliga sjukdomar. Att snabbt få tillgång till rätt sorts behandling innebär för de allra flesta att man mår betydligt bättre, uppnår en förändring som håller i sig och löper en minskad risk att drabbas på nytt.
Olof Johansson
är en av våra legitimerade psykologer.
Sök vård för psykisk ohälsa

0 kr

Hur går en behandling hos Min Doktor till?

1.

Frågeformulär

Du kommer i kontakt med våra legitimerade psykologer via någon av kategorierna Psykisk ohälsa eller Sömnbesvär – Psykolog. Oavsett kategori får du börja med att fylla i ett frågeformulär som syftar till att beskriva ditt problem.
Efter att du skickat in ditt ärende får du ett mejl när någon av våra psykologer tittat på detta.
Våra psykologer finns tillgängliga kl. 8–17 på vardagar. Tillsammans bokar ni tid för ett inledande samtal.

2.

Inledande samtal

Under detta första samtal, som sker via video eller telefon, får du en bedömning av dina besvär och råd om lämplig behandling. Om du bestämmer dig för att gå vidare med en digital KBT-behandling hos oss, lägger ni tillsammans upp en plan för hur ofta och hur länge ni kommer att ha kontakt.
Hur många besök som kan behövas är individuellt och beror bland annat på vilken typ av besvär du har. Du får också instruktioner om vad du ska fokusera på, arbeta med eller göra till ditt nästa besök.

3.

Återbesök

Fortsättningsvis bokar du återbesök när du känner dig redo att gå vidare till nästa steg i behandlingen. Återbesöken sker ofta i form av skriftliga meddelanden, men kan också ske via video – vi anpassar behandlingen efter dig.
Ett återbesök omfattar uppföljning av hur du mår, utvärdering av hur det gått med hemuppgifterna, råd och hjälp om du fastnat på någon uppgift och information om nästa steg i behandlingen.
Innan behandlingen avslutats summerar ni vad du lärt dig och hur du kan hantera liknande problem i framtiden.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den behandlingsmetod som visat sig ha bäst resultat vid vanliga problem som t.ex. depression och ångest.

KBT innebär att man tillsammans med sin psykolog gör en tydlig plan för behandling och uppföljning. Man arbetar stegvis och kan hela tiden få råd och stöd av sin psykolog. Arbetet kan t.ex. handla om att kartlägga sitt problem och fundera över i vilka situationer det uppstår, att utmana en rädsla eller pröva nya sätt att förhålla sig till något.

Med hjälp av frågeformulär utvärderas hur patienten mår för att se att behandlingen hjälper.

Hos Min Doktor arbetar vi med digital KBT – istället för att du träffar din psykolog vid fysiska möten har ni kontakt via mobil, dator eller surfplatta. Denna typ av kontakt ger samma resultat som fysiska möten och har flera praktiska fördelar:
  • Det kan upplevas lättare att ta steget och söka hjälp digitalt.
  • Du slipper åka till en mottagning och kan istället träffa din psykolog från det ställe som passar dig.
  • Du kan arbeta i din egen takt och boka tid när du känner dig redo för nästa steg.
  • Via appen eller vår webb kan du enkelt få råd och stöd på vägen.
  • Materialet från din psykolog finns tillgängligt för dig även efter det att behandlingen avslutats.

Ibland känns det svårt att prata om psykiska problem

Många upplever att det kan vara svårt att prata om och söka hjälp för psykisk ohälsa. Då kan det hjälpa att tänka på att vi alla påverkas av vårt genetiska arv, händelser vi går igenom i livet och vår allmänna livssituation.
Faktum är att de flesta av oss någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa, och det är inte någonting konstigt att behöva hjälp.
Hos oss finns, förutom videosamtal, också möjlighet att chatta med psykologen. Att skriva om sitt problem kan ibland kännas lättare än att prata.
Psykisk ohälsa är i allmänhet underbehandlat – vi vet att fler skulle behöva behandling för sina besvär.

Hur vet jag om jag behöver söka vård?

Vår generella rekommendation är att du bör söka vård om du upplever något av följande:

  • Du har svårt att klara av din vardag som tidigare, med arbete/utbildning, relationer och fritidsaktiviteter.
  • Du känner dig nedstämd eller har helt förlorat lusten att göra sådant som du brukar må bra av.
  • Du har sömnsvårigheter som påverkar din koncentrationsförmåga, ditt minne eller ditt humör.
  • Du har problem med stress som leder till sömnsvårigheter, ångest, nedstämdhet eller hjärtklappning.

Är du ändå osäker på om kontakt med en psykolog kan hjälpa dig eller om den typ av behandling som vi erbjuder är rätt för just dig och din situation, är det bättre att söka hjälp än att låta bli. På så vis får du en professionell bedömning och råd om hur du kan gå vidare, och du slipper risken att må ännu sämre i onödan.