Stress

Få hjälp med stress

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Att känna sig stressad är vanligt och i de flesta fall är det ofarligt och övergående. Lite stress är bra. Våra kroppar är byggda för att klara av tillfälligt stressade situationer, det skärper våra sinnen och kan ge mer kraft.

Om du upplevt inre stress under en längre tid, kanske beroende på en negativ arbetssituation eller en dålig relation, fortsätter kroppen vara inställd på kamp och flykt med förhöjda stresshormonnivåer.

Vid en akut stressreaktion blir kroppens och hjärnans funktioner överbelastade.

Du kan antingen bli förvirrad eller få panikångest eller pendla mellan hysterisk gråt och apati. En akut stressreaktion orsakas ofta av en extremt pressad situation. Det kan till exempel handla om en olycka eller en naturkatastrof.

Vanliga symptom

Ibland kan det vara svårt att avgöra om du är stressad eller inte och om stressen i så fall har lett till långvariga negativa förändringar.

Det här är varningssignaler att ta på allvar:

 • Du känner dig uppvarvad, irriterad, orolig och/eller nedstämd under en större del av din vakna tid
 • Du sover dåligt
 • Kroppen reagerar på stressen med orolig mage, huvudvärk och värk
 • Du får sämre minne och koncentrationssvårigheter
 • Du drabbas av trötthet, yrsel och svaghet i musklerna
 • Du tröstar dig med alkohol, tobak, droger eller fet och söt mat för att hantera stressen
 • Du isolerar dig och väljer bort sociala aktiviteter, vänner, nöjen och familj på grund av tidsbrist

Behandling

Det är viktigt att identifiera vad som stressar just dig så att du kan bromsa och minska stressen genom återhämtning innan det hinner gå så långt att du blir sjuk.

Om du upplever att du inte kan hantera stressen på egen hand finns det hjälp att få. Ofta handlar blir psykologisk behandling, som kognitiv beteendeterapi, KBT, aktuell. Ibland behövs sjukskrivning och i vissa fall antidepressiva eller lugnande läkemedel.

Vad kan jag göra själv?

Du kan ofta komma långt i din stresshantering på egen hand. Om du mår dåligt av stress är det viktigt att du ser över din livssituation och försöker förändra det som stressar dig.

En motpol till stress är återhämtning. Att sova och vila är viktigt men även aktivitet, motion, träning och sociala aktiviteter som att träffa vänner kan vara effektivt som återhämtning vid stress. Prova dig fram och hitta det som fungerar avkopplande för dig.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har problem kopplat till stress och vill diskutera behandling och få råd är du välkommen att kontakta Min Doktor.

Få hjälp med stress

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård för stress

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat
Unilabs
Aleris
Euro Accident
Länsförsäkringar
Skandia