Psykisk ohälsa

Få hjälp med psykisk ohälsa

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa, vissa drabbas som unga och andra senare i livet. Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för psykiska besvär. De vanligaste besvären är depression, ångest, oro, sömnproblem och stress. För dessa svårigheter finns effektiv behandling. Med psykisk ohälsa menar man även mer allvarliga tillstånd som till exempel schizofreni, eller funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

Man kan få en minskad sårbarhet för psykisk ohälsa genom att sova tillräckligt för att bli utvilad, röra sig regelbundet, träffa vänner och inte minst ägna sig åt sånt som man tycker är stimulerande. Ibland tillåter inte vår vardag detta och då är det högre risk att vi drabbas av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa klassas idag som ett folkhälsoproblem, det vill säga att det är så vanligt och allvarligt att det får stora konsekvenser för individer och samhället. Trots att psykisk ohälsa förekommer ofta, kan det vara svårt att prata om och svårare att beskriva än kroppsliga åkommor.

När ska jag söka hjälp

Psykisk ohälsa kan vara väldigt plågsamt och påverka arbete, relationer samt självkänsla. Psykisk ohälsa kan också göra att risken för andra sjukdomar ökar. Därför är det viktigt att söka vård i tid. En behandling innebär för de flesta kraftigt förbättrat mående, en varaktig förändring och minskad risk för att drabbas av psykisk ohälsa på nytt. Känner du dig osäker på när det kan vara lämpligt att söka vård kommer nedan några vanliga exempel;

 • Du känner att det är svårt att klara av din vardag. Exempelvis att du har svårt att sköta ditt arbete/utbildning som tidigare, fått svårigheter i din relation till familj eller vänner, inte klarar av att göra de fritidsaktiviteter som du brukar göra.
 • Du har dagligen under en tvåveckorsperiod eller längre tid känt dig nedstämd eller förlorat lusten att göra sådant som tidigare skänkt glädje.
 • Du har haft sömnsvårigheter under mer än fyra veckor och som bidragit till koncentrationssvårigheter, minnesproblem eller humörsvängningar.
 • Du har stressproblem som skapar ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller hjärtklappning.

När du söker hjälp på Min Doktor får du en professionell bedömning av dina besvär och en rekommendation kring hur du ska gå vidare samt vilken typ av hjälp som är rätt för dig.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor använder sig av Kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket är den behandlingsmetod som har bäst stöd för vanliga svårigheter som till exempel depression och ångest. Tillsammans med din psykolog från Min Doktor skapar du en strukturerad plan för behandling och uppföljning anpassad efter dina behov. Du arbetar stegvis för att kartlägga dina problem och försöka ändra ditt tankemönster och beteende. Under denna process finns din psykolog tillgänglig för råd och stöd.

Få hjälp med psykisk ohälsa

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård för psykisk ohälsa

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat
Unilabs
Aleris
Euro Accident
Länsförsäkringar
Skandia