Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Vissa drabbas som unga och andra senare i livet. Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för psykiska besvär. De vanligaste besvären är depression, ångest, oro, sömnproblem och stress. För dessa svårigheter finns effektiv behandling. Med psykisk ohälsa menar man även mer allvarliga tillstånd som till exempel schizofreni eller funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

Man kan få en minskad sårbarhet för psykisk ohälsa genom att sova tillräckligt för att bli utvilad, röra sig regelbundet, träffa vänner och inte minst ägna sig åt sånt som man tycker är stimulerande. Ibland tillåter inte vår vardag detta och då är det högre risk att vi drabbas av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa klassas idag som ett folkhälsoproblem, det vill säga att det är så vanligt och allvarligt att det får stora konsekvenser för individer och samhället. Trots att psykisk ohälsa förekommer ofta, kan det vara svårt att prata om och svårare att beskriva än kroppsliga åkommor.

Sök vård för psykisk ohälsaÖppet alla dagar, dygnet runt.

När ska jag söka hjälp

Psykisk ohälsa kan vara väldigt plågsamt och påverka arbete, relationer samt självkänsla. Psykisk ohälsa kan också göra att risken för andra sjukdomar ökar. Det är därför viktigt att söka vård i tid. En behandling innebär för de flesta kraftigt förbättrat mående, en varaktig förändring och minskad risk för att drabbas av psykisk ohälsa på nytt. Om du känner dig osäker på när det kan vara lämpligt att söka vård, kommer nedan några vanliga exempel:

  • Du känner att det är svårt att klara av din vardag, exempelvis att du har svårt att sköta ditt arbete/utbildning som tidigare, fått svårigheter i din relation till familj eller vänner, eller inte klarar av att göra de fritidsaktiviteter som du brukar göra.

  • Du har dagligen under en 2-veckorsperiod eller längre tid känt dig nedstämd eller förlorat lusten att göra sådant som tidigare skänkt glädje.

  • Du har haft sömnsvårigheter under mer än 4 veckor och som bidragit till koncentrationssvårigheter, minnesproblem eller humörsvängningar.

  • Du har stressproblem som skapar ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller hjärtklappning.

När du söker hjälp på Min Doktor får du en professionell bedömning av dina besvär och en rekommendation kring hur du ska gå vidare samt vilken typ av hjälp som är rätt för dig.

Sök vård för psykisk ohälsa

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för psykisk ohälsa

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor använder sig av Kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket är den behandlingsmetod som har bäst stöd för vanliga svårigheter som till exempel depression och ångest. Tillsammans med din psykolog från Min Doktor skapar du en strukturerad plan för behandling och uppföljning anpassad efter dina behov. Du arbetar stegvis för att kartlägga dina problem och försöka ändra ditt tankemönster och beteende. Under denna process finns din psykolog tillgänglig för råd och stöd.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-24